Subscribe to the Free Software Supporter — the monthly update from the Free Software Foundation
 [image of a Brave GNU World]
Brave GNU World
Copyright © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Georg C. F. Greve <greve@gnu.org>
Traducció al català per Alex Muntada <alexm@gnu.org>
Permisos de reproducció al final.

[ CA | CN | DE | EN | FR | IT | JA | KO | ZH ]

Números del 2003

Números del 2002

Números del 2001

Números del 2000

Números del 1999

Introducció

We run GNU

Cool Stuff

Dates de llençament

Guia de traducció

Informació per a exploradors

Número 50 -- 11.06.2003

[ LAoE, Apvsys, pyDDR, El Directori de Programari Lliure ]


Número 49 -- 06.05.2003

[ Skidbladnir, Lush, jMax, Dependències de Java, pyMax ]


Número 48 -- 05.03.2003

[ MagiConf, Moon-Buggy, cdcover, GeniusTrader, Fiduciary Licence Agreement (FLA), Portàtils de Programari Lliure, Quatre anys de la Brave GNU World ]Tornar cap a la pàgina de GNU.

Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a gnu@gnu.org.
També hi ha d'altres formes de contactar la FSF.

Envieu els vostres comentaris sobre la Brave GNU World d'en Georg (en anglès o alemany) a column@gnu.org,
els comentaris sobre aquestes pàgines a webmasters@www.gnu.org,
i per a d'altres qüestions a gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1999,2000,2001,2002,2003 Georg C. F. Greve
Traducció al català per Alex Muntada

Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquesta transcripció sempre que hi aparegui el copyright i aquesta autorització.

Darrera modificació: $Date: 2008/06/16 16:43:05 $