English [en]   العربية [ar]   čeština [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   lietuvių [lt]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Türkçe [tr]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

EğitimAyrıntılı → Eğitim Kurumları Neden Özgür Yazılım Kullanmalı ve Öğretmeli

This is a translation of an original page in English.

Eğitim Kurumları Neden Özgür Yazılım Kullanmalı ve Öğretmeli

"Okullar, öğrencilerine güçlü, yetenekli, bağımsız ve özgür bir toplumun yurttaşı olmayı öğretmelidir."

Bunlar üniversitelerin ve her düzeyden okulun neden sadece Özgür Yazılım kullanması gerektiğinin nedenleridir.

Paylaşmak

Okullar paylaşmanın değerini öğretmek için örnek olmalıdır. Özgür yazılım, eğitimi, bilginin ve araçların paylaşımına izin vererek destekler:

Sosyal Sorumluluk

Bilgisayarlar günlük hayatın önemli bir parçası haline geldi. Dijital teknoloji toplumu çok hızlı bir şekilde dönüştürdü ve okulların da toplumun geleceği üzerinde etkisi var. Görevleri öğrencilere kendi hayatlarının denetimini kolaylıkla ele alabilmelerini sağlayacak becerileri öğreterek onların özgür dijital toplumda yer almasını sağlamaktır. Yazılım kendisi dışında kimsenin değişiklik yapamayacağı tek bir yazılım geliştiricisinin yetkisinde kalmamalı. Eğitim kurumları özel mülkiyet yazılım üreten şirketlerin iktidarlarını toplumun tümüne ve geleceğe dikte ettirmesine izin vermemelidir.

Bağımsızlık

Okullar tek bir ürüne veya belirli bir güçlü şirkete bağlılığı değil, güçlülüğü öğretmek konusunda ahlaki bir sorumluluk almalıdır. Dahası, okul Özgür Yazılım kullanmayı seçerek, ticari çıkarlardan ve bir satıcıya bağımlılıktan karşı bağımsızlığını kazanır.

Öğrenme

Nerede okuyacaklarına karar verirken, gittikçe daha fazla sayıda öğrenci bir üniversitenin Özgür Yazılım kullanarak bilgisayar bilimi ve yazılım geliştirme dersleri verip vermediğini dikkate alıyor. Özgür yazılım, öğrencilerin özgür bir biçimde programlarının nasıl çalışacağını ve programları kendi ihtiyaçlarına göre nasıl uyarlayacağını belirlemesi demektir. Özgür Yazılım'ı öğrenmek ayrıca yazılım geliştirme etiği ve mesleki uygulamaları öğrenmeye de yardımcı olur.

Tasarruf

Bu, hemen birçok okul yöneticisine hitap edecek açık bir avantajdır, ancak marjinal bir faydadır. Bu hususun ana noktası, okulların program kopyalarını çok az veya hiç bir bedel ödemeden dağıtma yetkisine sahip olarak, finansal sorunlarla karşı karşıya kalan ailelere yardım edebilmesi, böylece öğrenciler arasında adaletin ve eğitimde fırsat eşitliğinin teşvik edilmesidir.

Kalite

Eğitim için halihazırda kararlı, güvenli ve kolay kurulumlu Özgür Yazılım çözümleri mevcuttur. Her açıdan, mükemmel performans ikincil bir yarardır; nihai amaç bilgisayar kullanıcılarının özgürlüğüdür.

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP