This translation may not reflect the changes made since 2020-06-29 in the English original.

You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Obrazovanje – Razni materijali

Na ovim stranicama držimo različite vrste materijala kojeg koristimo na našim obrazovnim stranicama, kao što su slike, transkripti i podnaslovi za video sadržaj na različitim jezicima i slično.

Slike

Primjeri

Računalni centar zajednice Ambedkar (AC3) - Bangalore - Indija

Strukovna viša srednja škola Irimpanam (VHSS Irimpanam)

 • Studenti na manifestaciji slobodnog softvera, jpeg 65 KB, 245 KB
 • Sučelje programa Tux Paint na malajalamskom jeziku, jpeg 46 KB, 193 KB

Softver

Tux Paint

 • Sučelje programa Tux Paint na engleskom jeziku, png, 30 KB, 83 KB
 • Sučelje programa Tux Paint na njemačkom jeziku, png, 45 KB, 86 KB
 • Sučelje programa Tux Paint na grčkom jeziku, png, 32 KB, 84 KB
 • Sučelje programa Tux Paint na francuskom jeziku, png, 31 KB, 86 KB
 • Sučelje programa Tux Paint na talijanskom jeziku, png, 30 KB, 83 KB
 • Sučelje programa Tux Paint na japanskom jeziku, png, 30 KB, 85 KB
 • Sučelje programa Tux Paint na portugalskom (brazilskom) jeziku, png, 31 KB, 86 KB
 • Sučelje programa Tux Paint na španjolskom jeziku, png, 31 KB, 86 KB
 • Sučelje programa Tux Paint na malajalamskom jeziku s otiscima, jpeg, 65 KB, 298 KB
 • Cvijet appooppanthaady, jpeg, 9 KB, 22 KB
 • Cvijet anturij, jpeg, 7 KB, 25 KB

GCompris

Video zapisi

→ Video zapis Richarda Stallmana o obrazovanju:

  Ostale verzije s umetnutim podnaslovima na sljedećim jezicima:

→ Video zapis “Kako je GIMP promijenio Manijev život - Mi koristimo GNU/Linux”:

→ Video zapis “Sloboda u praksi u školi Irimpanam”:

  Ostale verzije s umetnutim podnaslovima na sljedećim jezicima:

Video transkripti i opisi

 • Transkripti video zapisa Richarda Stallmana o obrazovanju:

albanski | nizozemski | engleski | francuski | njemački | talijanski | portugalski (brazilski) | španjolski |

 • Opisi video zapisa “Kako je GIMP promijenio Manijev život - Mi koristimo GNU/Linux”:

engleski | francuski | Portugalski (brazilski) |

Podnaslovi video zapisa u SubRip formatu

 • Podnaslovi za video zapis Richarda Stallmana o obrazovanju:

albanski | nizozemski | engleski | francuski | njemački | talijanski | portugalski (brazilski) | španjolski |

 • Podnaslovi za video zapis “Sloboda u praksi u školi Irimpanam”:

albanski | engleski | francuski | Portugalski (brazilski) |

Audio zapisi

 • Izgovor na malajalamskom jeziku: cvijet appooppanthaady, Ogg Vorbis, 35 KB
 • Izgovor na malajalamskom jeziku: cvijet anturij, Ogg Vorbis, 42 KB
 • Izgovor na malajalamskom jeziku: cvijet adenium, Ogg Vorbis, 30 KB