English [en]   العربية [ar]   Deutsch [de]   français [fr]   Shqip [sq]  

Ndihmojeni FSF-në të luftojë për lirinë e përdoruesve!

28 ditë. 200 anëtarë të rinj. Bëhuni pjesë e jona para 15 korrikut.

Anëtarët shok ndihmojnë që Free Software Foundation të mbesë me krenari i pavarur. Kontributet e vockla e kanë ndikimin të madh!

LEXONI MË TEPËR | BËHUNI PJESË

Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Shkarkojeni filmin

Nga sajtet pasqyra më poshtë mund të shkarkoni filmin, si dhe versione alternative (përfshi këtu ata me titra Anglisht dhe Frëngjisht, plus versione vetëm audio).

Pasqyra të tjera

Figura për lidhje

 [Foto e Fry-it me një tortë ditëlindjeje të GNU-së, me tekstin:
'Stephen Fry'] 

 [Foto e Fry-it me një tortë ditëlindjeje të GNU-së, me tekstin:
'Stephen Fry'] 

 [Version i vogël i figurës 'Freedom Fry' 

 [Version edhe më i vockël i figurës 'Freedom Fry' 

Më tepër figura për lidhje

Krejt figurat qarkullojnë nën lejen Creative Commons Attribution-ShareAlike.

Falënderime për Asheesh Laroia, Tim Dobson, Bill Xu, Jason Hoffman, Steve Pomeroy, Matt Mullenweg, FooCorp/Bytemark Hosting dhe Paul Robinson për pasqyrimet që kanë mundësuar.

SIPËR

[Logo FSF-je] “The Free Software Foundation (FSF) është një ent jofitimprurës me një mision mbarëbotëror: promovimin e lirisë së përdoruesit të kompjuterit. Ne mbrojmë të drejtat e krejt përdoruesve të software-it.”

BËHUNI PJESË SHITORE