Qeshni bashkë me GNU-në

 [colorful rounded image of the Head of a GNU] [ Chinese(Simplified) | Chinese(Traditional) | English | Japanese | Albanian ]


Përmbajtja


Hyrje

Kjo është një faqe web e hartuar të sjellë ca të qeshura për "hacker"-a në punë e sipër.
Përmban "software", dokumentacion, muzikë, poema, etj. të parashtruar nga përdorues GNU dhe mbledhur nga pjesëmarrës GNU nëpër vite.

Mjaft nga grafikat te Galeria e Artit GNU kanë një grimë humor.

Krijoni Qyfyre të Tjerë

Ja dhe disa qyfyre më tepër që mund të shtoheshin këtu.

Parashtrimet e humorit mirëpriten dhe nxiten. Ju lutem lexoni Udhëzime për Parashtrim Humori për hollësi rreth se si të parashtrohet material për seksionin e humorit.

Ju lutem dërgonani, webmasters@gnu.org, idetë tuaja për më tepër të qeshura që mund të shtohen në këtë faqe dhe në këtë"site" web!

"Software"

Dokumentim

Muzikë

Poema

Filozofi

The Fourth Estate

Kompjuteri

Shkencë dhe Kompjutera

Spam

Pa kategori

Disclaimer

Much of the material on this page (and linked to from it) was obtained from the FSF's email archives of the GNU Project.
The Free Software Foundation claims no copyrights on these. And we'll end this page with a perfect Disclaimer!

Udhëzime për Parashtrim Humori

Rregullat tona për faqen e humorit janë që do të përfshijmë diçka nëse tërë sa më poshtë janë të vërteta:

  1. Duhet të jetë zbavitëse.
  2. Nuk ka probleme të drejtash kopjimi.
  3. It is not libelous.
  4. Nuk do të fyejë shumicën e "hacker"-ve më shumë se sa është e arsyeshme në humor.
S'është e thënë që humori të jetë i lidhur me kompjuterat.