English [en]   Deutsch [de]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

Anëtarët shok bëjnë të mundur funksionimin e fondacionit Free Software Foundation. Ndihmoni të arrijmë synimin tonë të 700 anëtarëve të rinj ose dhuroni deri më 31 Dhjetor!

Bëhuni Pjesë

234 mijë dollarë
450 mijë dollarë

404 - Nuk u Gjet Faqe

Faqja që po kërkonit nuk u gjet dot te shërbyesi web GNU.

Nëse ndoqët një lidhje që doli e dëmtuar, dhe faqja me lidhjen e dëmtuar përmend shprehimisht një adresë ku të raportohen të metat, ju lutemi, përdorni atë adresë.

Faqet jo prej gnu.org duhet të raportohen te përgjegjësit përkatës web; nuk mund të bëjmë dot gjë për to.

Për faqet gnu.org, problemet mund t’i raportoni te përgjegjësit web të GNU-së <webmasters@gnu.org>, në mos pastë adresë tjetër më të mirë.

Mund të vizitoni ndarjen e tanishme ose kreun e sajtit tonë. Vijojnë disa faqe të kërkuara shpesh.

Happy hacking!

SIPËR NË KRYE


[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

Free Software Foundation është sponsori organizativ kryesor i Sistemit Operativ GNU. Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes blerjesh të doracakëve dhe sendeve tona, anëtarësimit në FSF si një anëtar shok, ose duke bërë një dhurim, qoftë drejtpërsëdrejti te FSF-ja ose përmes Flattr-it.