English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   polski [pl]   română [ro]   Shqip [sq]   српски [sr]  

Aquesta traducció pot no reflectir els últims canvis fets a l'original anglès. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

La Galeria d'Art del Projecte GNU

A més de les imatges d'aquestes pàgines, al Projecte GNU tenim imatges:

Art GNU en aquesta pàgina

Si us plau, consulteu la guia d'estil gràfic utilitzada en el disseny i il·lustració d'aquest lloc web.

Art GNU en altres llocs web

Gràcies a Raul Silva per les seves imatges a: http://gnuart.onshore.com

Gràcies a Anja Gerwinski per les seves imatges a: http://adele.gerwinski.de/~anja/gnuart/.

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP