English [en]   català [ca]   Česky [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
75% (395K)
Count me in

This is a translation of an original page in English.

GNU is the only operating system developed specifically to give its users freedom. What is GNU, and what freedom is at stake?

Τι είναι το GNU;

GNU is an operating system that is free software—that is, it respects users' freedom. The development of GNU made it possible to use a computer without software that would trample your freedom.

We recommend installable versions of GNU (more precisely, GNU/Linux distributions) which are entirely free software. More about GNU below.

Στιγμιότυπο οθόνης του GNU

What is the Free Software Movement?

The free software movement campaigns to win for the users of computing the freedom that comes from free software. Free software puts its users in control of their own computing. Non-free software puts its users under the power of the software's developer. See the video explanation.

Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;

Free software means the users have the freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software.

Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech”, not as in “free beer”.

More precisely, free software means users of a program have the four essential freedoms:

  • Την ελευθερία της εκτέλεσης του λογισμικού όπως σου αρέσει, για οποιονδήποτε σκοπό (ελευθερία 0).
  • Την ελευθερία της μελέτης του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού και της προσαρμογής του στις ανάγκες σας (ελευθερία 1). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό.
  • Την ελευθερία της αναδιανομής αντιγράφων του λογισμικού ώστε να βοηθάτε το συνάνθρωπο σας (ελευθερία 2).
  • Την ελευθερία της βελτίωσης της εφαρμογής και της δημοσίευσης των βελτιώσεων που έχετε κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα (ελευθερία 3). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό.

Developments in technology and network use have made these freedoms even more important now than they were in 1983.

Nowadays the free software movement goes far beyond developing the GNU system. See the Free Software Foundation's web site for more about what we do, and a list of ways you can help.

More about GNU

GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many programs: applications, libraries, developer tools, even games. The development of GNU, started in January 1984, is known as the GNU Project. Many of the programs in GNU are released under the auspices of the GNU Project; those we call GNU packages.

The name “GNU” is a recursive acronym for “GNU's Not Unix.” “GNU” is pronounced g'noo, as one syllable, like saying “grew” but replacing the r with n.

The program in a Unix-like system that allocates machine resources and talk to the hardware is called the “kernel”. GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the GNU/Linux operating system. GNU/Linux is used by millions, though many call it “Linux” by mistake.

GNU's own kernel, The Hurd, was started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing the Hurd because it is an interesting technical project.

More information.

Μεταφορτώστε το GNU τώρα

Πλανήτης GNU Ροή RSS

IceCat 31.4.0 release: GNUzilla is the GNU version of the Mozilla suite, and GNU IceCat is the GNU version of the Firefox browser. Its main advantage is an ethical one: it is entirely free sof... more

Friday Free Software Directory IRC meetup: January 30: Join the FSF and friends on Friday, January 30, from 2pm to 5pm EST (19:00 to 22:00 UTC) to help improve the Free Software Directory by a... more

GNU Guix at FOSDEM: Guix will be present at FOSDEM in Brussels, Belgium, with a talk entitled "The Emacs of Distros" this Saturday, at 3PM, in room H.1302. The talk will give an update on deve... more

For more news, see Planet GNU and the list of recent GNU releases.

GNUshogi

GNU Shogi is a program that plays the game Shogi (Japanese Chess). It also includes a graphical interface to the game. While similar to standard chess, this variant is far more complicated. (doc)

Short descriptions for all GNU packages.

Αναλάβετε δράση

Μπορείτε να συνεισφέρετε σε κάποιο από αυτά τα Έργα Υψηλής Προτεραιότητας; Gnash, coreboot, ελεύθερες διανομές GNU/Linux, GNU Octave, οδηγοί για δρομολογητές δικτύου, αντιστρεπτή αποσφαλμάτωση στο GDB, αυτόματη μεταγραφή, οδηγοί PowerVR, καθώς και αντικαταστάσεις ελεύθερου λογισμικού για τα Skype, βιβλιοθήκες OpenDWG και Φόρμες Oracle.

Μπορείτε να αναλάβετε ένα μη-συντηρούμενο πακέτο GNU; gleem, gnukart, halifax, jwhois, metahtml, orgadoc, polyxmass, superopt, teximpatient, are all looking for maintainers. Also, these packages are looking for co-maintainers: aspell, gnuae, metaexchange, powerguru. See the package web pages for more information.

[FSF logo]“Η αποστολή μας είναι να διατηρούμε, προστατεύουμε και προωθούμε την ελευθερία χρήσης, μελέτης, αντιγραφής, τροποποίησης και αναδιανομής λογισμικού υπολογιστών, και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των χρηστών Ελεύθερου Λογισμικού.”

Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού είναι ο κύριος οργανωτικός υποστηρικτής του Λειτουργικού Συστήματος GNU. Υποστηρίξτε το GNU και το ΙΕΛ αγοράζοντας εγχειρίδια και εξοπλισμό, εγγραφείτε στο ΙΕΛ ως συνδεμένο μέλος ή κάνοντας μια δωρεά, είτε απευθείας στο ΙΕΛ είτε μέσω Flattr.

πίσω στην αρχή

Το ΙΕΛ διαθέτει επίσης αδελφούς οργανισμούς σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Ινδία.