English [en]   العربية [ar]   Deutsch [de]   français [fr]   italiano [it]   മലയാളം [ml]   norsk (bokmål) [nb]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   Shqip [sq]  

This translation may not reflect the latest changes to the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Firmaer som selger datamaskiner med GNU/Linux ferdig installert

Vi kjenner ikke til noen firmaer som for tiden selger datamaskiner med helt frie distribusjoner av GNU/Linux ferdig installert.

Noen firmaer tilbyr ferdig installerte GNU/Linux-systemer, men de inkluderer ikke-fri programvare. Vi vil mer enn gjerne liste de som installerer helt frie systemer for å oppmode andre til å gjøre det samme, og for å oppfordre folk til å utelukkende bruke fri programvare.

Gi oss beskjed på <webmasters@gnu.org> dersom du finner et selskap som selger systemer ferdig installert med helt fri programvare.

Du kan også se vår liste over frie GNU/Linux-distribusjoner.

BACK TO TOP


[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.