English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]  

Aquesta traducció pot no reflectir els últims canvis fets a l'original anglès. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Oradors sobre GNU i el programari lliure

Sovint se'ns sol·liciten oradors que puguin representar al Projecte GNU o al Moviment per al Programari Lliure en una conferència, esdeveniment o taula rodona. Podeu fer servir aquesta pàgina per buscar algú que parli en nom del Projecte GNU i/o del Moviment per al Programari Lliure. Els oradors estan ordenats alfabèticament pel cognom. Si voleu invitar un d'aquests oradors a un esdeveniment, poseu-vos en contacte amb ell directament per correu electrònic.

Al final de la pàgina trobareu uns consells per a aquelles persones que desitgin ser oradors.

Els oradors

Robert J. Chassell <bob@rattlesnake.com>

Biografia

Robert J. Chassell va ser Director i Tresorer fundador de la Free Software Foundation (FSF). La FSF es va fundar per donar suport al Projecte GNU, que va reactivar el moviment cap al programari lliure i el codi obert. El sistema operatiu GNU/Linux i les aplicacions associades són el resultat d'aquests esforços de la FSF. Chassell és escriptor i editor. És l'autor de An Introduction to Programming in Emacs Lisp, coautor del manual de Texinfo, i editor de més d'una dotzena de llibres. Es va graduar a la Universitat de Cambridge, Anglaterra. Pilota el seu propi avió, li agrada l'astronomia i des de sempre li ha interessat la història social i econòmica.

Temes

Chassell és especialment bo presentant els conceptes del programari lliure a públics amb poca o cap experiència prèvia en tecnologia.

Chassell pot abordar els temes següents:

 • Pot explicar com els drets legals a copiar, estudiar, modificar i redistribuir programari animen a la gent a treballar en col·laboració i amb beneficis.
 • Pot descriure com la llibertat afecta la tecnologia del programari, fent-la accessible i útil tant per a programadors com per a usuaris.
 • Pot discutir els diversos models de negoci que utilitzen les empreses per a obtenir beneficis amb el programari lliure, tant en països rics com en països pobres.
 • Pot parlar sobre les implicacions ètiques del programari lliure i el privatiu, i com abordar qüestions com ara el fet que actuar de forma cooperativa i respectuosa amb la llei és sens dubte el millor, per raons legals, morals i pràctiques.
 • Pot exposar a un públic format per advocats (i altres interessats en qüestions legals) la Llicència Pública General de GNU (GPL), paràgraf a paràgraf, i comparar-la amb d'altres llicències semblants o diferents.
 • Per experiència pròpia, pot descriure la història del programari lliure des dels seus inicis al Projecte GNU fins a l'actual vitalitat de GNU/Linux, passant pel sorgiment de l'expressió "codi obert".
Idiomes

Chassell parla anglès i té experiència en parlar per a públics que tenen l'anglès com a segona llengua.

Loïc Dachary <loic@gnu.org>

Biografia

Loïc va començar a implicar-se en el programari lliure el 1987. Ara és un programador veterà que ha contribuït a molts projectes de programari. Al gener de 2001 va posar en marxa Savannah per millorar la infrastructura del projecte GNU. També treballa com a voluntari per a organitzacions de programari lliure, principalment a Europa, per a protegir al programari lliure de les amenaces legals i promoure la cooperació i la llibertat.

Temes

 • Desenvolupament de programari lliure.
 • Programari lliure i hacktivisme.
 • Infrastructura i dinàmica del Projecte GNU.
 • Solucions de programari lliure per a la recuperació d'informació.
Idiomes

Loïc parla francès i anglès.

Ricardo Galli <gallir@uib.es>

Biografia

Ricardo Galli és un defensor del programari lliure. És doctor en Informàtica i professor de la Universitat de les Illes Balears. Ha publicat més de 40 treballs científics, alguns d'ells dedicats a temes relacionats amb el programari lliure. Ha estat ensenyant sistemes operatius basats exclusivament en programari lliure i GNU/Linux des de 1993. Ha publicat alguns programes lliures (cpudyn, llaut, wp-cache, etc.). Els seus temes d'investigació inclouen l'impacte del programari lliure en l'economia regional i els aspectes ètics de l'ús del programari a la investigació i a l'educació superior.

Temes

Ricardo Galli pot donar conferències sobre els següents temes:

 • Definició i aspectes ètics del programari lliure.
 • Impacte econòmic del programari lliure.
 • El programari lliure i la professió informàtica.
 • Ètica, programari, copyright i patents a la Societat de la Informació.
 • El programari lliure com a oportunitat per a les regions [tecnològicament] perifèriques.
Idiomes

Castellà i anglès. També se sent còmode amb audiències en català.

Georg C. F. Greve <greve@gnu.org>

Biografia

Georg C. F. Greve és un físic (Diploma alemany de la Universitat d'Hamburg), amb experiència en ciència mèdica, oceanografia física, biofísica i nanotecnologia, encara que la informàtica ha sigut sempre el seu centre d'interès. El fòrum mensual de GNU Brave GNU World i el programa GNU Xlogmaster són exemples de la seva activitat. També és l'iniciador i president de la FSF Europa. Més informació a http://gnuhh.org.

Temes

Els temes que Georg Greve pot tractar inclouen:

 • Visions del programari lliure i la FSF.
 • Antecedents, concepte i futur de la FSF Europa.
 • Història, antecedents i filosofia del programari lliure i del Projecte GNU.
 • "El copyright a l'era d'Internet": implicacions sobre el copyright de la revolució digital.
 • Aspectes comercials, pràctics i sociològics del programari lliure i el Projecte GNU.
 • "The Brave GNU World".
Idiomes

Greve parla fluidament anglès i alemany i pot donar conferències en aquestes llengües.

Federico Heinz <fheinz@vialibre.org.ar>

Biografia

Federico Heinz és un programador hispanoamericà defensor del programari lliure que viu a Argentina. És cofundador de La Fundación Vía Libre, una organització sense ànim de lucre que promou la circulació lliure del coneixement com a motor del progrés social, i l'ús i desenvolupament de programari lliure com a eina poderosa per a aquest objectiu. Ha ajudat a legisladors, com ara els argentins Ing. Dragan i Dr. Conde i el peruà Dr. Vilanova, a redactar i defensar lleis que demanin l'ús de programari lliure en totes les àrees de l'administració pública.

Temes

Federico pot donar conferències sobre un ventall de temes relacionats amb el programari lliure, incloent:

 • Aspectes generals del programari lliure i del Moviment per al Programari Lliure.
 • El paper del programari lliure en els països pobres i en vies de desenvolupament.
 • El programari lliure a l'administració pública.
 • El programari lliure com a suport per al desenvolupament sostenible.
 • El programari lliure a l'educació.
Idiomes

Parla espanyol, anglès i alemany amb fluïdesa i pot donar conferències en qualsevol d'aquests idiomes.

Bradley M. Kuhn <speaker@ebb.org>

Biografia

Bradley M. Kuhn és un seguidor del Moviment per al Programari Lliure. Hackeja, ensenya i documenta programari lliure, i defensa la importància de la llibertat del programari. Kuhn va treballar cinc anys per a la Free Software Foundation, tres d'ells com a director executiu. Actualment treballa com a cap tecnològic per al Software Freedom Law Center, una organització jurídica sense ànim de lucre que representa a la FSF en assumptes legals.

Té un doctorat summa cum laude en Informàtica pel Loyola College de Maryland, i un màster en Informàtica per la Universitat de Cincinnati. Abans de treballar a temps complet per a la FSF, va ser consultor de programari lliure a la indústria tecnològica.

Temes

Kuhn pot parlar sobre:

Idiomes

Kuhn parla anglès i també pot conversar una mica en espanyol.

Eben Moglen <moglen@columbia.edu>

Biografia

Eben Moglen és professor de lleis i història legal a la Columbia Law School. Estudia la història i la naturalesa canviant de les idees sobre la "propietat intel·lectual".

Temes
El professor Moglen pot donar conferències sobre els temes següents:
 • El Moviment per al Programari Lliure en relació a altres idees sobre com produir i distribuir idees.
 • Per què el moviment actual en la tecnologia superarà les idees convencionals de la llei.
Idiomes

El professor Moglen parla anglès i també pot conversar una mica en francès.

Alexandre Oliva <lxoliva@fsfla.org>

Biografia

Alex és un dels membres fundadors de la FSF Amèrica Llatina. Des dels anys 90 ha estat usuari de programari lliure, programador voluntari, evangelista del moviment i desenvolupador professional de les eines de programació GNU.

Temes

 • La filosofia del programari lliure i el Projecte GNU
 • Aspectes morals, econòmics i legals de la llibertat del programari
 • GPLv2, GPLv3 i altres llicències
 • El copyright, les patents, la gestió de restriccions digitals i altres amenaces a les nostres llibertats
 • El programari lliure a Hispanoamèrica
Idiomes

Alex parla portuguès brasiler i anglès amb fluïdesa.

Richard Stallman <rms@gnu.org>

Biografia

Richard Stallman és el fundador del Projecte GNU, iniciat el 1984 per desenvolupar el sistema operatiu lliure GNU.

Richard Stallman és el principal autor del Compilador C de GNU, del depurador simbòlic de GNU (GDB), de GNU Emacs i d'altres programes de GNU. Actualment és el president de la Free Software Foundation.

Temes

Richard Stallman té preparades conferències sobre els temes següents:

Richard Stallman també està disponible per a entrevistes de premsa i taules rodones sobre tots els aspectes del Projecte GNU i del Moviment per al Programari Lliure.

Idiomes

Parla anglès i francès amb fluïdesa i pot donar conferències en les dues llengües. També pot parlar en espanyol si abans de la conferència se li dóna suficient temps en un entorn hispà per recordar paraules oblidades.

Si heu estat treballant durant algun temps en el Moviment per al Programari Lliure i us agradaria convertir-vos en oradors, aquí teniu alguns suggeriments.

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP