English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   dansk [da]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

This translation may not reflect the changes made since 2002-05-21 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Ensaios e Artigos

Tamén temos unha lista dos artigos máis recentes.

Nós tamén temos unha lista de Organizacións que traballan pola liberdade no Desenrolo de Computadores e Comunicacións Electrónicas.

Sobre o Software Libre

O software libre é unha cuestión de liberdade: a xente debería ser libre de usa-lo software de tódolos xeitos que sexan socialmente productivos. O software difire dos obxectos materiais—como cadeiras, bocadillos e gasolina—en que pode ser copiado e cambiado moito máis facilmente. Estas posibilidades fan que o software sexa tan útil como é, e cremos que os seus usuarios deberían te-la posibilidade de usalas.

Sobre o sistema operativo GNU

Sobre a Licencia do Software Libre

Leis e Sociedade

Patentes

Xestión Dixital de Restricións (DRM)

Cuestións Culturais e Sociais

Variado

Terminoloxía e Definicións

TOP

 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP