English [en]   català [ca]   Česky [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   polski [pl]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

This translation may not reflect the changes made since 2013-02-01 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Překlady pojmu „free software“

Toto je seznam doporučených jednoznačných překladů pojmu „free software“ (free as in freedom) do různých jazyků.

Pokud máte návrh na vylepšení nebo doplnění tohoto seznamu, pošlete prosím e-mail na <web-translators@gnu.org>. Ve své zprávě se prosím držte ASCII znaků. Pro neanglické znaky v překladu prosím používejte UTF-8 kódování a používejte (kde je to potřeba) zápis znaků pomocí HTML entit (&#xxxx;). Děkujeme.

Za některými překlady je v závorkách uveden jejich přepis do latinky (včetně případných vokálů). Pokud k nim máte nějaké opravy nebo doplnění, pošlete nám je prosím také.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

nahoru