Filosofía do Proxecto GNU

 [imaxe dun GNU filosofico] [ Catalán | Coreano | Español | Francés | Galego | Holandés | Húngaro | Inglés | Italiano | Japonés | Portugués | Ruso ]


Táboa de contidos

Nós tamén temos unha lista de Organizacións que traballan pola liberdade no Desenrolo de Computadores e Comunicacións Electrónicas.

Sobre o Software Libre

O software libre é unha cuestión de liberdade: a xente debería ser libre de usa-lo software de tódolos xeitos que sexan socialmente productivos. O software difire dos obxectos materiais—como cadeiras, bocadillos e gasolina—en que pode ser copiado e cambiado moito máis facilmente. Estas posibilidades fan que o software sexa tan útil como é, e cremos que os seus usuarios deberían te-la posibilidade de usalas.

Sobre o proxecto GNU

Sobre a Licencia do Software Libre

Leis

Terminoloxía e Definicións

GIFs

Motivación

Charlas e Entrevistas(en orde cronolóxica inversa)

Ideas de Terceiros

Estes artigos dan opinións filosóficas de outra xente que apoia o software libre, ou temas relacionados con el, pero que non falan polo proxecto GNU— aínda que máis ou menos coincidimos con eles.

Moitas das Organizacións que traballan pola Liberdade no Desenrolo Computacional e de Comunicacións Electrónicas tamén teñen opinións a favor do software libre, ou temas relacionados con el, e tampouco falan polo proxecto GNU— aínda que estamos máis ou menos de acordo con eles.

Traduccións destes documentos


[ Catalán | Coreano | Checo | Chinés | Español | Francés | Galego | Holandés | Húngaro | Inglés | Italiano | Japonés | Polaco | Portugués | Ruso ]


Volta á Páxina de inicio de GNU.

Dudas e preguntas sobre a GNU e a FSF a gnu@gnu.org. Outras formas de contactar coa FSF.

Comentarios a estas páxinas web a webmasters@gnu.org. Manda outro tipo de comentarios a gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Permítese a copia exacta e a súa distribución deste artigo por calquera medio sempre que se conserve esta nota

Updated: Date: 13/May/2001 lmiguel

Traducida: 17 abril 2001 Javier Bahíllo Cabral; jbahillo@gnu.org