English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   čeština [cs]   dansk [da]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   فارسی [fa]   français [fr]   galego [gl]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   Shqip [sq]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

This translation may not reflect the changes made since 2012-02-26 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Filosofía do proxecto GNU

As gravacións de discursos de Richard Stallman están en audio-video.gnu.org.

O software libre é unha cuestión de liberdade: a xente debería ser libre de usa-lo software de tódolos xeitos que sexan socialmente productivos. O software difire dos obxectos materiais—como cadeiras, bocadillos e gasolina—en que pode ser copiado e cambiado moito máis facilmente. Estas posibilidades fan que o software sexa tan útil como é, e cremos que os seus usuarios deberían te-la posibilidade de usalas.

Para ler máis, por favor, escolla unha sección do menú enriba.

Tamén temos unha lista dos artigos máis recentes.

Introdución

Nós tamén temos unha lista de Organizacións que traballan pola liberdade no Desenrolo de Computadores e Comunicacións Electrónicas.

TOP

 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP