English [en]   български [bg]   dansk [da]   Deutsch [de]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   română [ro]   русский [ru]  

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Toespraken en interviews

Zie de video-opname (en dia's) van de TEDx-toespraak van Richard Stallman in Genève, Zwitserland op 7 april 2014.

Op deze pagina vind je andere opnamen van toespraken en interviews met Stallman, in omgekeerde chronologische volgorde. Op https://audio-video.gnu.org staan nog meer opnamen van toespraken en andere evenementen van de Free Software Foundation en het GNU-project.

NAAR BEGIN


[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.