English [en]   български [bg]   dansk [da]   Deutsch [de]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   română [ro]   русский [ru]  

Deze vertaling bevat nog niet de wijzigingen die zijn gemaakt sinds 2018-01-01 in het originele Engelstalige artikel. Je zou kunnen kijken naar deze wijzigingen. Lees ook de handleiding voor vertalingen voor informatie over het onderhouden van vertalingen van dit artikel.

Toespraken en interviews

Zie de video-opname (en dia's) van de TEDx-toespraak van Richard Stallman in Genève, Zwitserland op 7 april 2014.

Op deze pagina vind je andere opnamen van toespraken en interviews met Stallman, in omgekeerde chronologische volgorde. Op https://audio-video.gnu.org staan nog meer opnamen van toespraken en andere evenementen van de Free Software Foundation en het GNU-project.

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP