English [en]   български [bg]   dansk [da]   Deutsch [de]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   română [ro]   русский [ru]  

This translation may not reflect the changes made since 2002-05-06 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Andre ideer

Disse artikler beskriver andre folks filosofiske meninger til støtte for fri software eller relaterede emner. De støtter ikke GNU-projektet direkte, men vi er mere eller mindre enige med dem.

Mange af organisationerne, som arbejder for frihed indenfor computer udvikling og elektronisk kommunikation har også filosofiske meninger, som støtter fri software eller relaterede emner.

Flere filosofiens artikler

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.