English [en]   български [bg]   dansk [da]   Deutsch [de]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   română [ro]   русский [ru]  

This translation may not reflect the changes made since 2002-05-06 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Andre ideer

Disse artikler beskriver andre folks filosofiske meninger til støtte for fri software eller relaterede emner. De støtter ikke GNU-projektet direkte, men vi er mere eller mindre enige med dem.

Mange af organisationerne, som arbejder for frihed indenfor computer udvikling og elektronisk kommunikation har også filosofiske meninger, som støtter fri software eller relaterede emner.

Flere filosofiens artikler

TOP

 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP