English [en]   български [bg]   dansk [da]   Deutsch [de]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   română [ro]   русский [ru]  

This translation may not reflect the changes made since 2002-05-06 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Ideas de Terceiros

Estes artigos dan opinións filosóficas de outra xente que apoia o software libre, ou temas relacionados con el, pero que non falan polo proxecto GNU— aínda que máis ou menos coincidimos con eles.

Moitas das Organizacións que traballan pola Liberdade no Desenrolo Computacional e de Comunicacións Electrónicas tamén teñen opinións a favor do software libre, ou temas relacionados con el.

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.