English [en]   català [ca]   Česky [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

Gràcies al vostre suport, la FSF compleix 30 anys el 2015! En els propers 30 anys volem fer encara més per defensar els drets del usuaris d'ordinadors. Per avançar en aquesta direcció, hem establert l'objectiu de recaptació de fons més elevat fins ara: 25.000 dòlars per al 31 de gener. Llegiu més.

$525K
64% (340K)
Compteu amb mi

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

GNU is the only operating system developed specifically to give its users freedom. What is GNU, and what freedom is at stake?

Què és GNU?

GNU is an operating system that is free software—that is, it respects users' freedom. The development of GNU made it possible to use a computer without software that would trample your freedom.

We recommend installable versions of GNU (more precisely, GNU/Linux distributions) which are entirely free software. More about GNU below.

Captura de pantalla de GNU

What is the Free Software Movement?

The free software movement campaigns to win for the users of computing the freedom that comes from free software. Free software puts its users in control of their own computing. Non-free software puts its users under the power of the software's developer. See the video explanation.

Què és el programari lliure?

Free software means the users have the freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software.

Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech”, not as in “free beer”.

More precisely, free software means users of a program have the four essential freedoms:

  • La llibertat d'executar el programa com desitgeu i per a qualsevol propòsit (llibertat 0).
  • La llibertat d'estudiar com funciona el programa i d'adaptar-lo a les seves necessitats (llibertat 1). El lliure accés al codi font és un requisit necessari per poder exercir aquesta llibertat.
  • La llibertat de distribuir còpies, de manera que podeu ajudar els altres usuaris (llibertat 2).
  • La llibertat de millorar el programari i de publicar-ne les millores, de manera que tota la comunitat se'n beneficiï (llibertat 3). El lliure accés al codi font és un requisit necessari per poder exercir aquesta llibertat.

Developments in technology and network use have made these freedoms even more important now than they were in 1983.

Nowadays the free software movement goes far beyond developing the GNU system. See the Free Software Foundation's web site for more about what we do, and a list of ways you can help.

More about GNU

GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many programs: applications, libraries, developer tools, even games. The development of GNU, started in January 1984, is known as the GNU Project. Many of the programs in GNU are released under the auspices of the GNU Project; those we call GNU packages.

The name “GNU” is a recursive acronym for “GNU's Not Unix.” “GNU” is pronounced g'noo, as one syllable, like saying “grew” but replacing the r with n.

The program in a Unix-like system that allocates machine resources and talk to the hardware is called the “kernel”. GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the GNU/Linux operating system. GNU/Linux is used by millions, though many call it “Linux” by mistake.

GNU's own kernel, The Hurd, was started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing the Hurd because it is an interesting technical project.

More information.

Descarregueu GNU ara

Planeta GNU RSS Feed

NSA's MORECOWBELL: Knell for DNS: Grothoff C, Wachs M, Ermert M, Appelbaum J. NSA's MORECOWBELL: Knell for DNS. Muenchen: GNUnet e.V.; 2015.

bison-3.0.4 released [stable]: Bison 3.0.4 is a long overdue bug fix release. Bison is a general-purpose parser generator that converts an annotated context-free grammar into a deterministic L... more

[CANCELLED] Richard Stallman - "Free Software and Your Freedom" (Brussels, Belgium): Richard Stallman will speak about the goals and philosophy of the Free Software Movement, and the... more

Per llegir més notícies, visiteu Planet GNU i la llista de publicacions recents de programari GNU.

GNU C reference manual

This is a reference manual for the C programming language, as implemented by the GNU C Compiler (gcc). As a reference, it is not intended to be a tutorial of the language. Rather, it outlines all of the constructs of the language. Library functions are not included. (doc)

Breus descripcions de tots els paquets GNU.

Passeu a l'acció

Podeu contribuir a algun d'aquests Projectes prioritaris? GNU PDF, Gnash, coreboot, distribucions lliures de GNU/Linux, GNU Octave, controladors per a routers, depuració reversible a GDB, transcripció automàtica, controladors PowerVR, a més de substituts lliures per Skype, biblioteques d'OpenDWG i Oracle Forms.

Podeu encarregar-vos del manteniment d'un paquet GNU? gleem, gnukart, halifax, jwhois, metahtml, orgadoc, polyxmass, superopt, teximpatient, estan buscant coordinadors. A més, aquests paquets estan buscant col·laboradors: aspell, gnuae, metaexchange, powerguru. Vegeu les pàgines web dels paquets per a més informació.

[Logotip de la FSF]“La nostra missió és preservar, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets dels usuaris de programari lliure.”

La Free Software Foundation és la principal organització patrocinadora del Sistema Operatiu GNU. Doneu suport a GNU i la FSF comprant manuals i regals, unint-vos a la FSF com a membre associat, o fent una donació, ja sigui directament a la FSF o via Flattr.

Tornar a dalt

La FSF té organitzacions germanes a Europa, Hispanoamèrica i Índia.