English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   lietuvių [lt]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]  

De  9de GNU-hackers-bijeenkomst  zal worden gehouden in Rennes (Frankrijk) van 18 tot 20 augustus.

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

GNU is het enige besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om gebruikers vrijheid te geven. Wat is GNU, en welke vrijheid staat op het spel?

Wat is GNU?

GNU is een besturingssysteem, gemaakt van vrije software—dat betekent dat het de vrijheid van gebruikers respecteert. De ontwikkeling van GNU heeft het mogelijk gemaakt een computer te gebruiken zonder software die je vrijheid aantast.

Wij bevelen installeerbare versies van GNU aan (of beter gezegd, GNU/Linux-distributies) die volledig vrije software zijn. Meer over GNU hieronder.

Schermafdruk van GNU

Wat is de vrije-softwarebeweging?

De vrije-softwarebeweging zet zich in voor de vrijheid van computergebruikers, die voortkomt uit het gebruik van vrije software. Vrije software geeft gebruikers zeggenschap over hun eigen computeractiviteiten. Niet-vrije software geeft die macht aan de software-ontwikkelaar. Zie ook deze video-uitleg.

Wat is vrije software?

Vrije software betekent dat gebruikers de vrijheid hebben om software te gebruiken, te kopiëren, verspreiden, bestuderen, veranderen en verbeteren.

Vrije software gaat over vrijheid, niet prijs. Om het concept te begrijpen moet je denken aan “vrij” als in “vrijheid van meningsuiting”.

Anders gezegd, vrije software betekent dat gebruikers van het programma de vier essentiële vrijheden hebben:

  • De vrijheid om het programma te gebruiken zoals jij wilt, voor ieder doel (vrijheid 0).
  • De vrijheid om te kijken hoe het programma werkt en aan te passen aan je behoeften (vrijheid 1). Hiervoor is toegang tot de broncode nodig.
  • De vrijheid om kopieën te verspreiden zodat je anderen kan helpen (vrijheid 2).
  • De vrijheid om het programma te verbeteren en die te verspreiden, zodat de hele gemeenschap profiteert (vrijheid 3). Hiervoor heb je toegang tot de broncode nodig.

De ontwikkelingen in technologie en netwerkgebruik hebben deze vrijheden nog belangrijker gemaakt dan ze al waren in 1983.

Tegenwoordig doet de vrije-softwarebeweging veel meer dan het ontwikkelen van het GNU-systeem. Zie de website van de Free Software Foundation voor meer informatie over wat wij doen, en een lijst met manieren waarop je kunt helpen.

Meer over GNU

GNU is besturingssysteem dat lijkt op Unix. Dit betekent dat het een verzameling is van vele programma's: toepassingen, programmabibliotheken, ontwikkelhulpmiddelen en zelfs spelletjes. De ontwikkeling van GNU, gestart in januari 1984, is bekend als het GNU-project. Veel van de de programma's in GNU worden uitgegeven onder de paraplu van het GNU-project; deze noemen we GNU-pakketten.

De naam “GNU” is een recursieve afkorting voor “GNU's Not Unix” (GNU is geen Unix). “GNU” wordt uitgesproken als gnoe, als één lettergreep, en met een zachte g.

Het programma in een Unix-achtig systeem dat de hulpbronnen van de machine beheert en met de hardware praat wordt de “kernel” genoemd. GNU wordt vaak gebruikt met een kernel genaamd Linux. Deze combinatie is het GNU/Linux-besturingssysteem. GNU/Linux wordt gebruikt door miljoenen mensen; echter noemen veel mensen het foutief “Linux”.

De eigen kernel van GNU, de Hurd, is gestart in 1990 (voordat Linux was gestart). Vrijwilligers gaan door met het ontwikkelen van de Hurd omdat het technisch gezien een interessant project is.

Meer informatie.

Probeer GNU/Linux!

Planet GNU RSS-feed

GNU Hyperbole 6.0.1 for Emacs 24.4 to 25 is released: GNU Hyperbole (pronounced Ga-new Hi-per-bo-lee), or just Hyperbole, is an amazing programmable hypertextual information management system... more

GNU Health will be at the International Symposium on Open Collaboration, OpenSym 2016: Dear all We're proud to announce that Luis Falcon will be an invited speaker at the OpenSym 2016, the 12t... more

PSPP 0.10.2 has been released: I'm very pleased to announce the release of a new version of GNU PSPP. PSPP is a program for statistical analysis of sampled data. It is a free replacement for t... more

Voor meer nieuws, zie Planet GNU en de lijst van recente GNU-uitgaven.

GNUlib

Gnulib is a central location for common infrastructure needed by GNU packages. It provides a wide variety of functionality, e.g., portability across many systems, working with Unicode strings, cryptographic computation, and much more. The code is intended to be shared at the level of source files, rather than being a standalone library that is distributed, built, and installed. The included gnulib-tool script helps with using Gnulib code in other packages. Gnulib also includes copies of licensing and maintenance-related files, for convenience. (doc)

Korte beschrijving van alle GNU-pakketten.

Doe wat

Kan je bijdragen aan één van deze projecten met hoge prioriteit? Gnash, coreboot, vrije distributies van GNU/Linux, GNU Octave, stuurprogramma's voor netwerkrouters, omgekeerd debuggen in GDB, automatische transcriptie, PowerVR-stuurprogramma's, en ook vrije-software-vervangingen voor Skype, OpenDWG-bibliotheken, en Oracle Forms.

Kan je een niet-onderhouden GNU-pakket overnemen? halifax, metahtml, orgadoc, zijn allen op zoek naar onderhouders. Deze pakketten zijn ook op zoek naar onderhoudsmensen: aspell, gnuae, metaexchange, powerguru. Zie de webpagina's van de pakketten voor meer informatie.


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.

naar begin

De FSF heeft ook zusterorganisaties in Europa, Latijns-Amerika en India.