English [en]   Deutsch [de]   español [es]   日本語 [ja]   polski [pl]   română [ro]   Shqip [sq]  

This translation may not reflect the changes made since 2011-09-20 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Folosirea și administrarea oglinzilor

Descărcare de la oglinzi

Mai întâi, pentru utilizatori: adresa http://ftpmirror.gnu.org/ multiplexează între oglinzi, încercând să aleagă una care este aproape și actuală. De exemplu, http://ftpmirror.gnu.org/emacs/ ar trebui să meargă la un director oglindă a lui GNU Emacs. Vă recomandăm să folosiți această adresă generică „ftpmirror.gnu.org” oricând este posibil în legături, documentație, etc., pentru a reduce încărcarea serverului principal de la GNU.

Oglindirea serverului FTP de la GNU

Oglindirea întregului server FTP GNU necesită aproximativ 46GB de spațiu de disc (în iunie 2013), care este distribuit astfel:

rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://ftp.gnu.org/gnu/ /your/dir/

Datorită resurselor și condițiilor de securitate, nu mai oferim rsync direct sau servicii speciale FTP pentru actualizarea oglinzilor. Dacă doriți să folosiți rsync (ceea ce recomandăm), câteva alte site-uri furnizează acces la toate materialele de pe ftp.gnu.org. Ei actualizează de la noi în fiecare noapte și îi puteți accesa via rsync:

rsync este mult mai eficient decât alte protocoale, așa că recomandăm întotdeauna rsync pentru transferuri pentru oglinzi, cu opțiunile de mai sus.

You can keep your mirror private, but we appreciate the support if you can make your mirror public. To add your mirror to the public mirror list, we require (and recommend) a daily update frequency. After establishing your mirror, please contact <webmasters@gnu.org> so we can review it. Please provide the following:

Oglinzile administrate de organizații adevărate și persoane care suportă software-ul liber sunt binevenite și apreciate, dar vă rugăm să observați că nu enumerăm oglinzile cu material publicitar. Cererile de oglinzire asociate cu spam sau alte activități inetice nu sunt acceptate sub nici o formă.

Setări webserver pentru oglinzi

Dacă oglinda dvs, va fi disponibilă utilizatorilor via http (care este foarte util, deci vă rugăm să permiteți acest lucru dacă puteți), vă rugăm să setați configurația dvs. pentru a evita trimiterea fișierelor .gz.sig (semnături pentru fișiere comprimate, care există în număr mare pe serverele noastr) încodate ca gzip. Pentru Apache, aceasta înseamnă:

AddType application/pgp-signature .sig
# make sure .sig files are _not_ sent with "Content-Encoding: gzip".
<Files *.gz.sig>
  RemoveEncoding .gz
</Files>
<Files *.tgz.sig>
  RemoveEncoding .tgz
</Files>

Variantă: dacă liniile dvs. de AddEncoding nu au un punct în fața entensii, ca de exemplu:

AddEncoding x-gzip gz tgz

atunci liniile RemoveEncoding n-ar trebui nici ele să aibă un punct în față.

În încheiere, vă recomandăm cu căldură să folosiți următoarele setări, pentru ca utilizatorii să poată vedea numele întregi ale fișierelor în listele generate, în loc ca ele să fie truncate:

IndexOptions NameWidth=*

Liste de email Ibiblio

Pentru cei ce oglindesc de la ibiblio, lista de oglinzi ibiblio este o listă cu trafic redus pentru administratorii site-urilor care oglindesc conținut de pe serverele ibiblio. De asemenea, puteți trimite întrebări specifice și rapoarte despre probleme la help-at-ibiblio-dot-org.

Oglindirea serverului FTP GNU Alpha

Aceste site-uri vă oferă și alpha.gnu.org (circa 10GO):

Actualizări în fiecare noapte sunt suficiente pentru materialul GNU FTP și Alpha.

Oglindirea release-urilor nongnu de la Savannah

We also greatly appreciate additional mirrors of the nongnu projects hosted at savannah.nongnu.org. The total is currently around 22GB. To do this, we recommend you retrieve and update the files using rsync, with the same options as above for ftp.gnu.org, namely:

rsync -rltpHS --delete-excluded rsync://dl.sv.gnu.org/releases/ /your/dir

These options ensure that it is an exact mirror. (There will probably be some permission errors; just ignore them. They are due to choices or mistakes by individual project maintainers.)

It is fine to update savannah/nongnu once a day as well; twice a day if you like. More than that is not worth the bandwidth, the contents are not that dynamic.

După ce vă porniți oglinda, vă rugăm să c ontactați <webmasters@gnu.org> pentru a o verifica și adăuga la lista de oglinzi. Mulțumim.

(Nu) Oglindiți webserver-ul GNU

We no longer recommend creating web mirrors, because it has turned out that (a) few people can make use of them, and (b) many mirrors either became out of date or went offline relatively frequently. We don't want outdated information about the GNU project to be disseminated.

Nonetheless, if you wish to mirror www.gnu.org for your own purposes, that is ok with us. We recommend using mod_proxy. Here is an unsupported recipe of Apache directives for your <VirtualHost>:

ServerName gnumirror.example.org
CacheRoot "/var/cache/mod_proxy"
CacheDefaultExpire 86400 # for Apache 2.0+, value is in seconds
ProxyPass / http://www.gnu.org/
CacheEnable disk /

(Îi mulțumim lui Juri Hoerner pentru furnizarea acestor informații pentru Apache.)

ÎNAPOI ÎN SUS


[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.