English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   română [ro]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]   繁體中文 [zh-tw]  

The  9th HACKERS MEETING  will be held in Rennes (France) from August 18 to 20.

Aquesta traducció pot no reflectir els últims canvis fets a l'original anglès. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Mapa del web

Manteniu-vos al dia

Per a programadors

Doneu suport a la FSF

Entreteniment

Altres recursos


[Logotip de la FSF]“La nostra missió és preservar, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets dels usuaris de programari lliure.”

La Free Software Foundation és la principal organització patrocinadora del Sistema Operatiu GNU. Doneu suport a GNU i la FSF comprant manuals i regals, unint-vos a la FSF com a membre associat, o fent una donació, ja sigui directament a la FSF o via Flattr.

Tornar a dalt