Polski Zespół Tłumaczeń GNU

W chwili obecnej projekt korzysta z następujących środków komunikacji:

Oficjalne kanały komunikacji:

Nieoficjalne kanały komunikacji:

Archiwalne kanały komunikacji: