English [en]

List of translations

Remove from selection

Afrikaans [af]   Bulgarian [bg]   Indonesian [id]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Add to selection

Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]  

Translations

distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[zh-tw] 解釋我們為何不讚許其他系統
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[zh-tw] GNU 計畫之文件
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[zh-tw] 非 GNU 出版的自由書籍
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[bg] Защо училищата трябва да си служат изцяло със свободен софтуер
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[af] education/education-menu.af.html
[bg] education/education-menu.bg.html
[id] education/education-menu.id.html
[zh-tw] education/education-menu.zh-tw.html
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[zh-tw] GNU 提供的笑話
fun/jokes/echo-msg.html
[en] GNU Echo?
[zh-tw] GNU Echo ?
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[bg] Операционната система GNU
[zh-tw] GNU 作業系統
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[zh-tw] 關於 GNU 作業系統
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[bg] Преглед на системата GNU
[id] Sekilas Sistem GNU
[zh-tw] GNU 系統概覽
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[bg] Потребители на GNU, които никога не са чували за GNU
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[bg] Първоначално обявление
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[bg] Линукс и система GNU
[id] Linux dan sistem GNU
[zh-tw] Linux 和 GNU 計劃
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[id] Proyek GNU
[zh-tw] GNU 專案
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[bg] Какво има в името?
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[zh-tw] GNU 頭像
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[zh-tw] 哲學GNU
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[zh-tw] 什麼是 GNU
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[zh-tw] 許可證
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[id] Masalah Lisensi BSD
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[id] Apakah Copyleft itu?
[zh-tw] 著作傳 (Copyleft) 是什麼?
licenses/fdl-1.3-faq.html
[en] GFDL v1.3 FAQ
[bg] ЧЗВ за версия 1.3 на GFDL
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[zh-tw] 如何使用 GFDL 所提供的可選設置(feature)
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[zh-tw] 如何使用 GNU Free Documentation License 的其它小情報
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[zh-tw] 違反 GPL 、 LGPL 和 GFDL 〔條款時〕
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[bg] Защо ФСС изисква документи за прехвърляне на авторски права от сътрудниците си?
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[zh-tw] 為什麼您應該使用 GNU FDL (GNU 自由文件許可證)?
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[bg] Защо не трябва да използвате Lesser GPL за следващата си библиотека
[id] Mengapa anda sebaiknya tidak menggunakan LGPL untuk kepustakaan anda selanjutnya?
[zh-tw] 為什麼不在你的下一個函式庫中使用 Library GPL
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[zh-tw] 自由軟體之歌
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[zh-tw] GNU 的網頁管理者
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[zh-tw] GNU 的網頁管理者
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[bg] Философия на проекта GNU
[zh-tw] GNU 專案的理念思想
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[bg] Можете ли да имате доверие на компютъра си?
[zh-tw] 後記
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[id] Kategori Perangkat Lunak Bebas dan Tidak Bebas
[zh-tw] 自由與非自由軟體的類別
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[bg] Избягване на гибелни компромиси
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[zh-tw] DAT 徵稅的正確方法
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[zh-tw] 給 Dr. Dobb's 期刊編輯的公開信
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[bg] Привеждане в сила на Общия публичен лиценз на GNU
[id] Menerapkan GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[bg] Есета и статии
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[bg] Свободен софтуер и свободни ръководства
[id] Perangkat Lunak Bebas dan Manual Bebas
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[bg] Защо понятието „свободен софтуер“ е по-добро от „отворен код“
[zh-tw] 自由軟體,不只是開放源碼
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[af] Die Vrye Sagteware Definisie
[bg] Определение на свободен софтуер
[id] Definisi Perangkat Lunak Bebas
[zh-tw] 自由軟體是什麼?
philosophy/free-world.html
[en] Only the Free World Can Stand Up to Microsoft
[zh-tw] 只有自由的世界可以與微軟抗衡
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[id] Kemerdekaan atau Kekuasaan?
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[zh-tw] ``free software'' 這個詞的翻譯
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[id] Perihal Gnutella
[zh-tw] 關於 Gnutella
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[bg] Свободен, но в окови – „клопката на Джава“
philosophy/kragen-software.html
[en] People, places, things and ideas
[zh-tw] 人、土地、物品和思想
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[zh-tw] Linux、GNU 和 自由
philosophy/luispo-rms-interview.html
[en] Interview: Richard M. Stallman
[zh-tw] 訪談錄:理查德 M 斯託曼
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[id] Persidangan Antitrust Microsoft dan Perangkat Lunak Bebas
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[id] Apakah Microsoft Sang Setan Akbar? (versi lama)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[id] Pendapat Tentang Keputusan Pengadilan Terhadap Microsoft
philosophy/netscape-npl.html
[en] On the Netscape Public License
[id] Lisensi Umum Netscape
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[bg] Защо отвореният код пропуска най-важното за свободния софтуер
philosophy/plan-nine.html
[en] The Problems of the (Earlier) Plan 9 License
[id] Permasalahan Dengan Lisensi (Semula) Plan 9
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[bg] Copyleft: Прагматичният идеализъм
[id] Copyleft: Pragmatic Idealism
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[zh-tw] 幫助保護撰寫自由和非自由軟體的權力
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[bg] Науката трябва да отстрани от пътя си авторското право
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[bg] Правото да четеш
philosophy/self-interest.html
[en] Self-Interest
[zh-tw] 利己主義
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[bg] Продажба на свободен софтуер
[id] Berjualan Perangkat Lunak Bebas
[zh-tw] 銷售自由軟體
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[id] Mengapa Perangkat Lunak Seharusnya Bebas
[zh-tw] 軟體為什麼應該是自由的
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[bg] Софтуерните патенти и патентите върху литературата
philosophy/speeches-and-interview.html
[en] Speeches and Interviews
[bg] Речи и интервюта
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[zh-tw] 史托曼法則
philosophy/sun-in-night-time.html
[en] The Curious Incident of Sun in the Night-Time
[bg] Любопитният инцидент със „Сън“ в късна доба
philosophy/third-party-ideas.html
[en] Third Party Ideas
[bg] Идеи на трети страни
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[zh-tw] 我們為什麼必須反對 UCITA
philosophy/udi.html
[en] The Free Software Movement and UDI
[id] Gerakan Perangkat Lunak Bebas dan UDI
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[bg] Насоки за университетски служители при издаване на свободен софтуер
philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[id] Menggunakan GNU FDL
[zh-tw] 其它相關文件
philosophy/vaccination.html
[en] Viral Code and Vaccination
[bg] Вирусен код и ваксинация
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[bg] Защо „copyleft“?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[bg] Защо софтуерът не трябва да има собственици
[id] Mengapa Perangkat Lunak Seharusnya Tanpa Pemilik
[zh-tw] 為何軟體不應有其所有者
philosophy/wsis-2003.html
[en] Speech at WSIS, 16 July 2003
[zh-tw] 二零零三年七月十六日在 WSIS 的演講
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[id] Perangkap Sistem X Window
proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[zh-tw] 專有軟體常是惡意軟體
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[zh-tw] 如何得到 GNU 軟體幫助
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[id] Perangkat Lunak Bebas Lebih Handal!
[zh-tw] 自由軟體值得您的信賴!
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[id] Penghargaan GNU
[zh-tw] GNU 証明書
testimonials/reliable.html
[en] Free Software Is Reliable
[id] Perangkat Lunak Bebas Itu Lebih Handal
testimonials/supported.html
[en] Free Software is Supported
[id] Perangkat Lunak Bebas Itu Terpelihara
testimonials/useful.html
[en] Free Software is Useful
[id] Perangkat Lunak Bebas itu Berguna
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[zh-tw] GNU 致謝 - GNU 計畫 - 自由軟體基金會(FSF)

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.