English [en]

List of translations

Remove from selection

Afrikaans [af]   Czech [cs]   Lithuanian [lt]  

Add to selection

Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[lt] GNU/Linux distribucijos
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[lt] Paaiškinimas kodėl mes neparemiame kitų sistemų
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[lt] Laisvos sistemos distribucijos gairės (GNU FSDG1)
education/education.html
[en] Free Software and Education
[lt] Laisva programinė įranga ir švietimas
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[lt] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[lt] Ambedkar bendruomenės kompiuterijos centras (AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[lt] Profesinė aukštesnioji pagrindinė mokykla Irimpanam
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[lt] Dažnai užduodami klausimai apie Laisvą programinę įrangą ir švietimą
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[lt] Kodėl mokyklos turėtų naudoti išskirtinai laisvą programinę įrangą
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[lt] GCompris
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[lt] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[lt] Švietėjiška Laisva programinė įranga
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[lt] Švietimo komanda
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[cs] Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software
[lt] Kodėl švietėjiškos institucijos turėtų naudoti ir mokyti Laisvą programinę įrangą
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[af] education/education-menu.af.html
[cs] education/education-menu.cs.html
[lt] education/education-menu.lt.html
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[cs] O operačním systému GNU
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[cs] Přehled projektu GNU
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[cs] Uživatelé GNU, kteří nikdy neslyšeli o GNU
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[cs] Úvodní oznámení
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[cs] Linux a systém GNU
[lt] Linux ir GNU sistema
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[cs] GNU Manifest
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[cs] Projekt GNU
[lt] GNU projektas
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[cs] O co jde v názvu?
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[cs] Co je to copyleft?
[lt] Kas yra copyleft?
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[cs] Často kladené otázky o GNU GPL, verze 2
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[cs] Různé licence a komentáře k nim
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[cs] Často kladené otázky o GNU GPL, verze 2
licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
[en] GNU General Public License, version 2
[cs] GNU General Public License (Všeobecná veřejná licence GNU), verze 2
people/people.html
[en] GNU's Who
[cs] Lidi kolem GNU
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[cs] Filosofie projektu GNU
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[cs] Svoboda slova, tisku a sdružování se na Internetu
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[cs] Můžete svému počítači věřit?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[cs] Kategorie svobodného a nesvobodného softwaru
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[lt] Išvengiant griaunančių kompromisų
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[cs] Autorská práva a globalizace ve věku počítačových sítí
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[cs] Správný způsob zdanění DAT
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[cs] Prosazovatelnost GNU GPL
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[cs] Svobodný software a svobodné příručky
[lt] Kodėl Laisvai programinei įrangai reikia Laisvos dokumentacijos
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[lt] Laisva programinė įranga dabar yra dar svarbesnė
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[cs] Proč je užívání pojmu „svobodný software” lepší než „Open Source” (otevřený zdrojový kód)
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[af] Die Vrye Sagteware Definisie
[cs] Co je to svobodný software?
[lt] Kas yra laisva programinė įranga?
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[cs] Svoboda či moc?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[cs] Motivy pro psaní svobodného softwaru
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[lt] JavaScript spąstai
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[cs] Linux, GNU a svoboda
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[cs] Antitrustový soud s Microsoftem a svobodný software
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[cs] Je Microsoft velký satan? (stará verze)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[cs] Rozsudek nad Microsoftem
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[cs] Můžeme skoncovat s přílohami ve formátu .doc
philosophy/nonfree-games.html
[en] Nonfree DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?
[cs] Nesvobodné hry s DRM na GNU/Linuxu: dobro či zlo?
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[lt] Ar jūs pasakėte „Intelektinė nuosavybė“? Tai gundantis miražas
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[lt] Kodėl Atviras šaltinis praleidžia Laisvos programinės įrangos esmę
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[cs] Patentová reforma nestačí
philosophy/pirate-party.html
[en] How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software
[cs] Jak švédská Pirátská strana podkopává svobodný software
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[cs] Výhody svobodného softwaru
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[lt] Copyleft: pragmatiškas idealizmas
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[cs] Pomozte chránit práva psát jak nesvobodný, tak svobodný software
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[cs] Přehodnocení copyrightu: veřejnost musí zvítězit
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[cs] Právo číst
[lt] Teisė skaityti
philosophy/rms-nyu-2001-transcript.html
[en] Free Software: Freedom and Cooperation
[cs] Svobodný software: Svoboda a spolupráce
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[cs] Záchrana Evropy před softwarovými patenty
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[cs] Prodej svobodného softwaru
[lt] Laisvos programinės įrangos pardavimas
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[cs] Proč by měl být software svobodný
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[cs] Stallmanův zákon
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[lt] Kiek daug sekimo demokratija gali atlaikyti?
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[cs] Vydávání svobodného software, pokud pracujete na univerzitě
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[cs] Postoj Nadace pro svobodný software (FSF) k W3 Konsorciem navrhovné ,,Royalty-Free'' patentové politice
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[cs] Wassenaarské ujednání
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[lt] Ką tas serveris iš tikrųjų aptarnauja?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[cs] Proč by software neměl mít vlastníky
[lt] Kodėl programinė įranga turėtų niekam nepriklausyti
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[cs] Některá matoucí nebo předpojatá slova a fráze, kterým je lepší se vyhnout
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[cs] Jak získat pomoc ke GNU software
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[cs] Posudky GNU
testimonials/reliable.html
[en] Free Software Is Reliable
[cs] Svobodný software je spolehlivý
testimonials/supported.html
[en] Free Software is Supported
[cs] Svobodný software je podporovaný
testimonials/useful.html
[en] Free Software is Useful
[cs] Svobodný software je užitečný

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.