English [en]

List of translations

Remove from selection

Azerbaijani [az]   Italian [it]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Albanian [sq]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[pt-br] Mantendo-se Atualizado com o GNU e a FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[pt-br] Declaração de Acessibilidade do GNU
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
award/2000/2000.html
[en] 2000 Free Software Awards
[pt-br] Prêmios do Software de 2000
contact/contact.html
[en] Contacting the GNU project
[pt-br] Contatando o projeto GNU
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[it] Distribuzioni GNU/Linux
[pt-br] Distros GNU/Linux
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[it] Perché non approviamo altri sistemi
[pt-br] Explicando Por Que Não Apoiamos Outros Sistemas
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[it] Distribuzioni GNU/Linux libere
[pt-br] Distribuições Livres de GNU/Linux
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[it] Distribuzioni non-GNU libere
[pt-br] Distribuições Não-GNU Livres
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[it] Linee guida per distribuzioni di sistema libere (GNU FSDG)
[pt-br] Diretrizes para Distribuições de Sistemas Livres (GNU FSDG)
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[it] Opzionalmente libero non è abbastanza
[pt-br] Livre Opcionalmente Não É Suficiente
distros/screenshot-gnewsense.html
[en] Screenshot of gNewSense
[pt-br] Captura de Tela do gNewSense
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[it] Screenshot di una distribuzione libera
[pt-br] Captura de Tela de uma Distro Livre
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[it] Documentazione del Progetto GNU
[pt-br] Documentação do Projeto GNU
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[pt-br] Livros Livres de Outras Editoras
education/education.html
[en] Free Software and Education
[it] Software libero ed istruzione
[pt-br] Software Livre e Educação
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[it] Scuola Cristiana Evangelica di Neuquén (ECEN)
[pt-br] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
education/edu-cases-argentina.html
[en] Case Studies in Argentina
[it] Casi di studio in Argentina
[pt-br] Estudos de Caso na Argentina
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[it] Centro comunitario di informatica Ambedkar (AC3)
[pt-br] Centro de Computação Comunitária de Ambedkar (AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[it] Scuola professionale di Irimpanam
[pt-br] Escola de Ensino Profissionalizante de Irimpanam
education/edu-cases-india.html
[en] Case Studies in India
[it] Casi di studio in India
[pt-br] Estudos de Caso na Índia
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[it] Casi di studio
[pt-br] Estudos de Caso
[sq] Shembuj
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[it] Software Libero e Istruzione - Sommario
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[it] Domande ricorrenti su software libero ed istruzione
[pt-br] Perguntas Frequentes Sobre Software Livre e Educação
education/edu-projects.html
[en] Other Education Groups and Projects
[it] Altri gruppi e progetti sull'istruzione
education/edu-resources.html
[en] Free Learning Resources
[it] Risorse libere per l'istruzione
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[it] Perché la scuola deve usare esclusivamente software libero
[pt-br] Por que escolas devem usar exclusivamente software livre
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[it] GCompris
[pt-br] GCompris
education/edu-software-gimp.html
[en] GIMP
[it] GIMP
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[it] Tux Paint
[pt-br] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[it] Software libero per l'istruzione
[pt-br] Software Livre Educacional
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[it] Il Team Istruzione
[pt-br] A Equipe de Educação
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[it] Perché le istituzioni educative devono usare ed insegnare il software libero
[pt-br] Por que Instituições Educacionais Devem Usar e Ensinar Software Livre
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[it] education/education-menu.it.html
[pt-br] education/education-menu.pt-br.html
[sq] education/education-menu.sq.html
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
encyclopedia/encyclopedia.html
[en] The Free Encyclopedia Project
[it] Il Progetto per un'Enciclopedia Libera
[pt-br] O Projeto da Enciclopédia Livre
encyclopedia/free-encyclopedia.html
[en] The Free Universal Encyclopedia and Learning Resource
[it] L'Enciclopedia Universale Libera e le risorse per l'apprendimento
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
fun/jokes/10-kinds-of-people.html
[en] 10 Kinds of People in the World
[it] Al mondo ci sono 10 tipi di persone
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[it] Il sistema operativo GNU
[pt-br] O Sistema Operacional GNU
[sq] Sistemi Operativ GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[it] Informazioni sul sistema operativo GNU
[pt-br] Sobre o Sistema Operacional do GNU
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[it] Intervista di BYTE con Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[it] Panoramica del Progetto GNU
[pt-br] Visão Geral do Sistema GNU
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[it] Domande ricorrenti su GNU/Linux, di Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[it] Utenti GNU che non hanno mai sentito parlare di GNU
[pt-br] Usuários do GNU que nunca ouviram falar do GNU
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[it] Annuncio iniziale
[pt-br] Anúncio Inicial
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[it] Linux e il sistema GNU
[pt-br] Linux e o Sistema GNU
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[it] Il Manifesto GNU
[pt-br] O Manifesto GNU
[sq] Manifesti i GNU-së
gnu/pronunciation.html
[en] How To Pronounce GNU
[it] Come pronunciare GNU
[pt-br] Como pronunciar GNU
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[it] Il progetto GNU
[pt-br] O Projeto GNU
[sq] Projekti GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[it] Cosa c'è in un nome?
[pt-br] Que há num nome?
[sq] Ç’përmban Emri?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[sq] Galeria e Artit GNU
graphics/3dbabygnutux.html
[en] 3D baby GNU and baby Tux and posters by Nicolas Rougier
[it] GNU Bambino e Tux Bambino in 3D e poster di Nicolas Rougier
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[it] Una Testa di GNU
[pt-br] A cabeça de um GNU
graphics/atypinggnu.html
[en] A Typing GNU Hacker
[it] Un Hacker GNU che digita
graphics/dog.html
[en] Dog Cartoon
[pt-br] Imagem de Cachorro
graphics/license-logos.html
[en] GNU License Logos
[it] Loghi delle licenze di GNU
[pt-br] Logos das Licenças GNU
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[it] Uno GNU Filosofico
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[it] Cos'è GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[it] Aiutare il progetto GNU e il movimento del Software Libero
[pt-br] Ajudando o Projeto GNU e o Movimento Software Livre
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[it] Licenze
[pt-br] Licenças
[sq] Licenca
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[pt-br] O Problema da Licença BSD
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[it] Cos'è il copyleft?
[pt-br] O Que é Copyleft?
licenses/gpl-3.0.html
[en] GNU General Public License
[pt-br] Licença Pública Geral GNU
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[it] Domande ricorrenti sulle licenze GNU
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[it] Come usare le licenze GNU per il vostro software
[pt-br] Como usar as licenças GNU para seu próprio software
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[it] Violazioni delle licenze GNU
licenses/identify-licenses-clearly.html
[en] For Clarity's Sake, Please Don't Say “Licensed under GNU GPL 2”!
[pt-br] Por motivo de clareza, por favor não diga “Licenciado sob GNU GPL2”!
licenses/license-compatibility.html
[en] License Compatibility and Relicensing
[it] La compatibilità tra le licenze e il re-licenziamento
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[it] Licenze varie e commenti relativi
licenses/license-recommendations.html
[en] How to choose a license for your own work
[it] Come scegliere una licenza per i propri progetti
[pt-br] Como escolher uma licença para sua própria obra
licenses/quick-guide-gplv3.html
[en] A Quick Guide to GPLv3
[it] Guida rapida alla GPLv3
[pt-br] Um guia rápido para a GPLv3
licenses/rms-why-gplv3.html
[en] Why Upgrade to GPLv3
[pt-br] Por que Atualizar para GPLv3
licenses/translations.html
[en] Unofficial Translations
[pt-br] Traduções não oficiais
licenses/why-affero-gpl.html
[en] Why the Affero GPL
[it] I motivi della GNU Affero GPL
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[it] Perché la FSF chiede ai suoi contributori l'assegnazione del copyright
[pt-br] Por que a FSF recebe o copyright de seus colaboradores
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[it] Domande poste di frequente sulla GNU GPL 2.0
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[pt-br] Links para outros sites de software livre
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[it] Aziende che vendono computer con GNU/Linux preinstallato
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[pt-br] A Música do Software Livre
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[it] Filosofia del Progetto GNU
[pt-br] Filosofia do Projeto GNU
[sq] Filozofia e Projektit GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[it] Lettera da RMS a Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[it] (Concluso) Boicottate Amazon!
philosophy/android-and-users-freedom.html
[en] Android and Users' Freedom
[it] Android e la libertà degli utenti
philosophy/anonymous-response.html
[en] A Response Letter to the Word Attachments
[it] Una lettera di risposta a chi allega documenti Word
philosophy/applying-free-sw-criteria.html
[en] Applying the Free Software Criteria
[it] Applicare il criterio del software libero
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[pt-br] Liberdade de Expressão, Imprensa e Associação na Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html
[en] The Bug Nobody is Allowed to Understand
[pt-br] O erro que ninguém tem permissão para entender
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[it] Puoi fidarti del tuo computer?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[it] Classificazione del Software Libero e non libero
[pt-br] Categorias de softwares livres e não livres
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[it] Evitare compromessi disastrosi
[pt-br] Evitando Compromissos Ruinosos
philosophy/contradictory-support.html
[en] Beware of Contradictory “Support”
[pt-br] Cuidado com o “Suporte” Contraditório
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[it] Diritto d'autore e globalizzazione nell'era delle reti informatiche
[pt-br] Copyright e Globalização na Era das Redes de Computadores
philosophy/devils-advocate.html
[en] Why the Devil's Advocate Doesn't Help Reach the Truth
[pt-br] Por que o advogado do diabo não ajuda a alcançar a verdade
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[pt-br] Carta ao Editor do Dr. Dobb's Journal
philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html
[en] E-books must increase our freedom, not decrease it
[it] I libri elettronici devono accrescere la nostra libertà, non diminuirla
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[it] Applicare la licenza GNU GPL
[pt-br] Fazendo Valer a GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[pt-br] Ensaios e Artigos
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[az] Proqram Təminatı Patentləri ilə mübarizə - Təkbaşına və Birgə
[it] Contro i brevetti sul software - Individualmente ed insieme
[pt-br] Combatendo Patentes de Software - Uma a uma e Todas Juntas
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
philosophy/floss-and-foss.html
[en] FLOSS and FOSS
[it] FLOSS e FOSS
philosophy/free-digital-society.html
[en] A Free Digital Society - What Makes Digital Inclusion Good or Bad?
[it] Una società digitale libera - Cosa rende buona o cattiva l'inclusione digitale?
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[it] Perché il software libero ha bisogno di documentazione libera
[pt-br] Por Que Software Livre precisa de Documentação Livre
philosophy/free-open-overlap.html
[en] How Free Software and Open Source Relate as Categories of Programs
[it] La relazione tra software libero ed open source come categorie di programmi
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[it] Adesso il Software libero è ancora più importante
[pt-br] Software Livre é Ainda Mais Importante Agora
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[it] Perché "Software Libero" è meglio di "Open Source"
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[az] Azad Proqram Təminatı haqqında
[it] Cos'è il Software Libero?
[pt-br] O que é o software livre?
[sq] Ç’është software-i i lirë?
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[it] Libertà o copyright? (Vecchia Versione)
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[it] Libertà o potere?
[pt-br] Liberdade ou Poder?
[sq] Liri apo Pushtet?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[it] Motivi per cui scrivere software libero
[pt-br] Motivos para Escrever Software Livre
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[it] Traduzioni del termine “free software”
[pt-br] Traduções do termo “free software”
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[pt-br] Considerações sobre o Gnutella
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[it] Misure che i governi possono introdurre per promuovere il Software Libero
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[it] La licenza GNU GPL ed il sogno americano
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[it] La GNU GPL e gli ideali americani
[pt-br] A GNU GPL e o Modo Americano de Viver
philosophy/hackathons.html
[en] Why hackathons should insist on free software
[pt-br] Por que os hackathons devem insistir em Software Livre
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[it] Pericolo dalla convenzione dell'Aia
[pt-br] O Perigo de Haia
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[it] Libero ma incatenato - La trappola Java
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[it] La trappola JavaScript
[pt-br] A Armadilha do JavaScript
philosophy/keep-control-of-your-computing.html
[en] Keep control of your computing, so it doesn't control you!
[pt-br] Mantenha o controle de sua computação, senão ela vai controlar você!
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[it] Microsoft è il demonio? (vecchia versione)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[it] A proposito della sentenza Microsoft
philosophy/microsoft.html
[en] Is Microsoft the Great Satan?
[it] Microsoft è il demonio?
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[it] L'interpretazione sbagliata del copyright - una serie di errori
philosophy/new-monopoly.html
[en] U.S. Congress Threatens to Establish a New Kind of Monopoly
[it] Il Congresso degli Stati Uniti minaccia di instaurare un nuovo tipo di monopolio
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[it] Possiamo mettere fine agli allegati Word
[pt-br] Nós Podemos Pôr um Fim aos Anexos [de e-mail] do Word
philosophy/nonfree-games.html
[en] Nonfree DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?
[it] Videogiochi proprietari con DRM per GNU/Linux: un bene o un male?
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[it] Hai detto "proprietà intellettuale"? È un miraggio seducente
[pt-br] Você Disse “Propriedade Intelectual”? É uma Miragem Sedutora
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[it] Perché l'“Open Source” manca l'obiettivo del Software Libero
[pt-br] Por que o Código Aberto não compartilha dos objetivos do Software Livre
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
philosophy/opposing-drm.html
[en] Opposing Digital Rights Mismanagement
(Or Digital Restrictions Management, as we now call it)

[it] Opporsi alla Cattiva Gestione dei Diritti Digitali
(che per noi significa "Gestione digitale delle restrizioni")

philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[it] Una riforma dei brevetti non è sufficiente
philosophy/pirate-party.html
[en] How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software
[it] La linea del Partito Pirata svedese si ritorce contro il software libero
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[it] I vantaggi del software libero
[pt-br] As Vantagens do Software Livre
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[it] Copyleft: idealismo pragmatico
[pt-br] Copyleft: Idealismo pragmático
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[pt-br] Ajude a Proteger o Direito de Escrever Tanto Software Livre Quanto Não Livre
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[it] Rivedere il diritto d'autore: l'interesse pubblico prima di tutto
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[it] Il diritto a leggere
[pt-br] O Direito de Ler
philosophy/rtlinux-patent.html
[en] GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License in Works
[pt-br] Está Sendo Trabalhada Uma Versão Compatível com a GNU GPL da Licença de Patente Aberta do RTLinux
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[it] Salvare l'Europa dai brevetti sul software
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[it] Vendere Software Libero
[pt-br] Vender Software Livre
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[pt-br] Por que o Software Deveria Ser Livre
philosophy/social-inertia.html
[en] Overcoming Social Inertia
[it] Vincere l'inerzia sociale
philosophy/software-libre-commercial-viability.html
[en] Software Libre and Commercial Viability
[it] Software libero e sostenibilità commerciale
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[pt-br] Patentes de Software e Patentes Literárias
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[it] Legge di Stallman
[pt-br] A Lei de Stallman
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[it] Quanta sorveglianza può sostenere una democrazia?
[pt-br] Qual o Nível de Vigilância Que a Democracia Pode Suportar?
[sq] Sa Mbikëqyrje Mund të Përballojë Demokracia?
philosophy/the-danger-of-ebooks.html
[en] The Danger of E-Books
[it] Il pericolo degli e-book
[pt-br] O perigo dos e-books
philosophy/the-root-of-this-problem.html
[en] The Problem Is Software Controlled By Its Developer
[pt-br] O Problema é o Software Controlado pelo seu Desenvolvedor
philosophy/trivial-patent.html
[en] The Anatomy of a Trivial Patent
[it] Anatomia di un brevetto banale
philosophy/ubuntu-spyware.html
[en] Ubuntu Spyware: What to Do?
[it] Spyware in Ubuntu: Che fare?
[pt-br] Spyware do Ubuntu: O Que Fazer?
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[it] Perché dobbiamo combattere UCITA
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[it] Rilasciare software libero se lavorate all'università
[pt-br] Lance Software Livre Caso Você Trabalhe em uma Universidade
philosophy/use-free-software.html
[en] The Free Software Community After 20 Years:
With great but incomplete success, what now?

[it] La comunità del software libero dopo 20 anni:
e ora, dopo un grande ma incompleto successo?

philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[it] Utilizzare la GNU FDL
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[it] La posizione della FSF sulla proposta del W3C circa la politica “royalty-free” (uso gratuito) sui brevetti
philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html
[en] When Free Software Isn't (Practically) Superior
[it] A volte il software libero non è (nei fatti) superiore
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[it] Quel server in realtà a chi serve?
[pt-br] A Quem Aquele Servidor Realmente Serve?
[sq] Kujt i shërben në të vërtetë ai shërbyes?
philosophy/why-audio-format-matters.html
[en] Why Audio Format Matters
[it] Perché il formato audio è importante
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[it] Perché Copyleft?
[pt-br] Por que Copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[az] Nə üçün proqram təminatının sahibləri olmamalıdır
[it] Perché il software non deve avere padroni
[pt-br] Por Que o Software Não Deve Ter Donos
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[it] Termini da evitare (o usare con cura) perché imprecisi o fuorvianti
[pt-br] Palavras para Evitar (ou Usar com Cuidado) Porque São Carregadas de Sentido ou Confusas
[sq] Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose Ngatërruese
philosophy/sco/sco-gnu-linux.html
[en] SCO, GNU and Linux
[it] SCO, GNU e Linux
philosophy/sco/sco-v-ibm.html
[en] FSF Statement on SCO v. IBM
[it] Comunicato di FSF sul caso SCO contro IBM
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[pt-br] Informações para a Imprensa sobre a FSF e o GNU
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html
[en] FSF Announces Support of Free Software Projects to Replace Components of Microsoft .NET
[pt-br] A FSF Anuncia O Suporte Para Projetos de Software Livre Que Substituem Componentes do .NET da Microsoft
press/2001-07-20-FSF-India.html
[en] Richard Stallman Inaugurates Free Software Foundation-India, First Affiliate in Asia of the Free Software Foundation
[pt-br] Richard Stallman Inaugura a Fundação para o Software Livre-Índia, A Primeira Organização na Ásia Afiliada com a FSF
press/2001-09-18-RTLinux.html
[en] FSF and FSMLabs come to agreement on a GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License
[pt-br] A FSF e o FSMLabs Chegaram a Um Acordo Sobre Uma Versão Compatível com a GNU GPL da Licensa de Patente Aberta do RTLinux
press/2001-09-24-CPI.html
[en] Richard Stallman and Eben Moglen to Speak at GWU's Cyberspace Policy Institute's Free Software Conference
[pt-br] Richard Stallman e Eben Moglen Serão Palestrantes na Conferência de Software Livre do GWU's Cyberspace Policy Institute
press/2001-10-12-bayonne.html
[en] Free Software Foundation Announces 7th Major Release of GNU Bayonne
[pt-br] A Fundação para o Software Livre Anuncia a Sétima Versão Maior do GNU Bayonne
press/2001-10-22-Emacs.html
[en] FSF Announces Version 21 of the GNU Emacs Editing Environment
[pt-br] A FSF anuncia a versão 21 do GNU Emacs
press/2001-12-03-Takeda.html
[en] Richard Stallman Receives Prestigious 2001 Takeda Award
[pt-br] Richard Stallman Recebe o Prestigiado Prêmio Takeda de 2001
press/2002-03-19-Affero.html
[en] Free Software Foundation Announces Support of the Affero General Public License, the First Copyleft License for Web Services
[pt-br] A Fundação para o Software Livre anuncia apoio à Licença Pública Geral da Affero, a Primeira Licença Copyleft para Serviços Web (Web Services)
proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[it] Il software proprietario spesso è malware
proprietary/malware-amazon.html
[en] Amazon's Software Is Malware
[it] Il software di Amazon è malware
proprietary/malware-apple.html
[en] Apple's Operating Systems Are Malware
[it] I sistemi operativi di Apple sono malware
proprietary/malware-microsoft.html
[en] Microsoft's Software is Malware
[it] Il software di Microsoft è malware
proprietary/malware-mobiles.html
[en] Malware in Mobile Devices
[it] Malware nei dispositivi mobili
proprietary/proprietary-back-doors.html
[en] Proprietary Back Doors
[it] Backdoor proprietarie
proprietary/proprietary-censorship.html
[en] Proprietary Censorship
[it] Censura Proprietaria
proprietary/proprietary-drm.html
[en] Proprietary DRM
[it] DRM Proprietario
proprietary/proprietary-insecurity.html
[en] Proprietary Insecurity
[it] Scarsa sicurezza proprietaria
proprietary/proprietary-jails.html
[en] Proprietary Jails
[it] Prigioni proprietarie
proprietary/proprietary-sabotage.html
[en] Proprietary Sabotage
[it] Sabotaggio proprietario
proprietary/proprietary-surveillance.html
[en] Proprietary Surveillance
[it] Sorveglianza proprietaria
proprietary/proprietary-tyrants.html
[en] Proprietary Tyrants
[it] Tiranni Proprietari
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[pt-br] Regras e diretrizes para os canais oficiais de IRC do GNU e da FSF
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/select-language.html
[en] Select language
[pt-br] Selecionar o idioma
server/takeaction.html
[en] Take Action
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[pt-br] Diretrizes para Escrever Páginas Web no www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[pt-br] Guia para a Tradução de Páginas Web no www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[pt-br] Questionário de Voluntário a Webmaster
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[it] Software GNU
[pt-br] Software GNU
[sq] Software GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
software/recent-releases.html
[en] Recent Software Releases
[pt-br] Lançamentos recentes de software
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[it] Il software libero è più affidabile!
[pt-br] O Software Livre é mais confiável!
software/year2000.html
[en] GNU Software in the Year 2000
[pt-br] Software GNU no ano 2000
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[it] Testimonianze a favore di GNU
[pt-br] Testemunhos do GNU
testimonials/useful.html
[en] Free Software is Useful
[pt-br] O Software Livre é útil
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[it] Grazie, GNU
[sq] Falënderime nga GNU
thankgnus/1997supporters.html
[en] Thank GNUs, 1997
[it] Grazie, GNU (1997)
thankgnus/1998supporters.html
[en] Thank GNUs, 1998
[it] Grazie, GNU (1998)
thankgnus/1999.html
[en] List of 1999 FSF Supporters
[it] Lista dei sostenitori FSF del 1999
thankgnus/1999supporters.html
[en] Thank GNUs, 1999
[it] Grazie, GNU (1999)
thankgnus/2000supporters.html
[en] Thank GNUs, 2000
[it] Grazie, GNU (2000)
[pt-br] Patrocinadores de 2000
thankgnus/2001supporters.html
[en] Thank GNUs, 2001
[it] Grazie, GNU (2001)
thankgnus/2002supporters.html
[en] Thank GNUs, 2002
[it] Grazie, GNU (2002)
thankgnus/2003supporters.html
[en] Thank GNUs, 2003
[it] Grazie, GNU (2003)
thankgnus/2004supporters.html
[en] Thank GNUs, 2004
[it] Grazie, GNU (2004)
thankgnus/2005supporters.html
[en] Thank GNUs, 2005
[it] Grazie, GNU (2005)
thankgnus/2006supporters.html
[en] Thank GNUs, 2006
[it] Grazie, GNU (2006)
thankgnus/2007supporters.html
[en] Thank GNUs, 2007
[it] Grazie, GNU (2007)
thankgnus/2008supporters.html
[en] Thank GNUs, 2008
[it] Grazie, GNU (2008)
thankgnus/2009supporters.html
[en] Thank GNUs, 2009
[it] Grazie, GNU (2009)
thankgnus/2010supporters.html
[en] Thank GNUs, 2010
[it] Grazie, GNU (2010)
thankgnus/2011supporters.html
[en] Thank GNUs, 2011
[it] Grazie, GNU (2011)
thankgnus/2012supporters.html
[en] Thank GNUs, 2012
[it] Grazie, GNU (2012)
thankgnus/2013supporters.html
[en] Thank GNUs, 2013
[it] Grazie, GNU (2013)
thankgnus/2014supporters.html
[en] Thank GNUs, 2014
[it] Grazie, GNU (2014)
thankgnus/2015supporters.html
[en] Thank GNUs, 2015
[it] Grazie, GNU (2015)

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.