English [en]

List of translations

Remove from selection

Bengali [bn]   Czech [cs]   Hungarian [hu]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[cs] Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[cs] education/education-menu.cs.html
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[cs] O operačním systému GNU
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[cs] Přehled projektu GNU
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[cs] Uživatelé GNU, kteří nikdy neslyšeli o GNU
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[cs] Úvodní oznámení
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[cs] Linux a systém GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[cs] GNU Manifest
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[cs] Projekt GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[cs] O co jde v názvu?
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[cs] Co je to copyleft?
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[cs] Často kladené otázky o GNU GPL, verze 2
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[cs] Různé licence a komentáře k nim
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[cs] Často kladené otázky o GNU GPL, verze 2
licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
[en] GNU General Public License, version 2
[cs] GNU General Public License (Všeobecná veřejná licence GNU), verze 2
people/people.html
[en] GNU's Who
[cs] Lidi kolem GNU
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[cs] Filosofie projektu GNU
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[cs] Svoboda slova, tisku a sdružování se na Internetu
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[cs] Můžete svému počítači věřit?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[cs] Kategorie svobodného a nesvobodného softwaru
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[cs] Autorská práva a globalizace ve věku počítačových sítí
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[cs] Správný způsob zdanění DAT
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[cs] Prosazovatelnost GNU GPL
[hu] A GNU GPL betartatása
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[hu] Levédetem a tüzet
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[cs] Svobodný software a svobodné příručky
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[cs] Proč je užívání pojmu „svobodný software” lepší než „Open Source” (otevřený zdrojový kód)
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[bn] ফ্রী সফটওয়ারের ব্যাখ্যা
[cs] Co je to svobodný software?
[hu] Mi a szabad szoftver?
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[cs] Svoboda či moc?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[cs] Motivy pro psaní svobodného softwaru
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[hu] A Gnutelláról
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[cs] Linux, GNU a svoboda
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[cs] Antitrustový soud s Microsoftem a svobodný software
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[cs] Je Microsoft velký satan? (stará verze)
[hu] A Microsoft a nagy sátán? (régi verzió)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[cs] Rozsudek nad Microsoftem
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[cs] Můžeme skoncovat s přílohami ve formátu .doc
philosophy/nonfree-games.html
[en] Nonfree DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?
[cs] Nesvobodné hry s DRM na GNU/Linuxu: dobro či zlo?
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[cs] Patentová reforma nestačí
philosophy/pirate-party.html
[en] How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software
[cs] Jak švédská Pirátská strana podkopává svobodný software
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[cs] Výhody svobodného softwaru
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[hu] Copyleft: gyakorlatias idealizmus
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[cs] Pomozte chránit práva psát jak nesvobodný, tak svobodný software
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[cs] Přehodnocení copyrightu: veřejnost musí zvítězit
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[cs] Právo číst
[hu] Jog az olvasáshoz
philosophy/rms-nyu-2001-transcript.html
[en] Free Software: Freedom and Cooperation
[cs] Svobodný software: Svoboda a spolupráce
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[cs] Záchrana Evropy před softwarovými patenty
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[cs] Prodej svobodného softwaru
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[cs] Proč by měl být software svobodný
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[cs] Stallmanův zákon
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[cs] Vydávání svobodného software, pokud pracujete na univerzitě
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[cs] Postoj Nadace pro svobodný software (FSF) k W3 Konsorciem navrhovné ,,Royalty-Free'' patentové politice
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[cs] Wassenaarské ujednání
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[bn] কেন সফটওয়ারের মালিক থাকা উচিত্‍ নয়
[cs] Proč by software neměl mít vlastníky
[hu] Miért nem szabad, hogy a szoftvernek tulajdonosa legyen?
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[cs] Některá matoucí nebo předpojatá slova a fráze, kterým je lepší se vyhnout
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[cs] Jak získat pomoc ke GNU software
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[cs] Posudky GNU
testimonials/reliable.html
[en] Free Software Is Reliable
[cs] Svobodný software je spolehlivý
testimonials/supported.html
[en] Free Software is Supported
[cs] Svobodný software je podporovaný
testimonials/useful.html
[en] Free Software is Useful
[cs] Svobodný software je užitečný

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.