English [en]

List of translations

Remove from selection

Bosnian [bs]   Czech [cs]   Macedonian [mk]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Catalan [ca]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[cs] Dokumentace GNU projektu
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[cs] Ne-GNU svobodné knihy
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[cs] Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[mk] За GNU Проектот
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[cs] O operačním systému GNU
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[cs] Přehled projektu GNU
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[cs] Uživatelé GNU, kteří nikdy neslyšeli o GNU
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[cs] Úvodní oznámení
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[cs] Linux a systém GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[cs] Proč musím napsat GNU?
[mk] Манифестот на GNU
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[cs] Projekt GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[cs] O co jde v názvu?
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[cs] Co je to copyleft?
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[cs] Často kladené otázky o GNU GPL
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[cs] Seznam názvů
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[cs] Často kladené otázky o GNU GPL
licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
[en] GNU General Public License, version 2
[cs] GNU General Public License (Všeobecná veřejná licence GNU)
people/people.html
[en] GNU's Who
[cs] Lidi kolem GNU
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[cs] Filosofie projektu GNU
[mk] Филозофијата на GNU Проектот
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[cs] Svoboda slova, tisku a sdružování se na Internetu
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[cs] Můžete svému počítači věřit?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[cs] Kategorie svobodného a nesvobodného softwaru
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[cs] Autorská práva a globalizace ve věku počítačových sítí
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[cs] Správný způsob zdanění DAT
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[cs] Prosazovatelnost GNU GPL
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[cs] Svobodný software a svobodné příručky
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[cs] Proč je užívání pojmu ,,Free Software'' (svobodný software) lepší než ,,Open Source'' (otevřený zdrojový kód)
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[cs] Co je to svobodný software?
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[cs] Svoboda či moc?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[cs] Motivy pro psaní svobodného softwaru
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[cs] Překlady pojmu „free software“
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[cs] Linux, GNU a svoboda
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[cs] Antitrustový soud s Microsoftem a svobodný software
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[cs] Je Microsoft velký satan?
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[cs] Rozsudek nad Microsoftem
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[bs] Možemo reći stop Word Attachment-ima
[cs] Můžeme skoncovat s přílohami ve formátu .doc
philosophy/nonfree-games.html
[en] Nonfree DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?
[cs] Nesvobodné hry s DRM na GNU/Linuxu: dobro či zlo?
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[cs] Patentová reforma nestačí
philosophy/pirate-party.html
[en] How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software
[cs] Jak švédská Pirátská strana podkopává svobodný software
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[cs] Výhody svobodného softwaru
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[cs] Pomozte chránit práva psát jak nesvobodný, tak svobodný software
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[cs] Přehodnocení copyrightu: veřejnost musí zvítězit
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[cs] Právo číst
philosophy/rms-nyu-2001-transcript.html
[en] Free Software: Freedom and Cooperation
[cs] Svobodný software
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[cs] Záchrana Evropy před softwarovými patenty
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[cs] Prodej svobodného softwaru
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[cs] Proč by měl být software svobodný
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[cs] Stallmanův zákon
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[cs] Vydávání svobodného software, pokud pracujete na univerzitě
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[cs] Postoj Nadace pro svobodný software (FSF) k W3 Konsorciem navrhovné ,,Royalty-Free'' patentové politice
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[cs] Wassenaarská smlouva
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[cs] Proč by software neměl mít vlastníky
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[cs] Některá matoucí nebo předpojatá slova a fráze, kterým je lepší se vyhnout
software/software.html
[en] GNU Software
[cs] Software
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[cs] Jak získat pomoc ke GNU software
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[cs] Posudky GNU
testimonials/reliable.html
[en] Free Software Is Reliable
[cs] Svobodný software je spolehlivý
testimonials/supported.html
[en] Free Software is Supported
[cs] Svobodný software je podporovaný
testimonials/useful.html
[en] Free Software is Useful
[cs] Svobodný software je užitečný

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top