English [en]

List of translations

Remove from selection

Catalan [ca]   Spanish [es]   Hungarian [hu]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[ca] Manteniu-vos al dia amb GNU i la Free Software Foundation
award/2000/2000.html
[en] 2000 Free Software Awards
[es] Premio por la promoción del software libre del año 2000
contact/contact.html
[en] Contacting the GNU project
[ca] Contactar amb el Projecte GNU
[es] Contactar con el Proyecto GNU
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[es] Distribuciones GNU/Linux
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[es] Por qué no avalamos otros sistemas
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[ca] Distribucions GNU/Linux lliures
[es] Distribuciones libres de GNU/Linux
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[es] Distribuciones libres que no son GNU
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[es] Pautas para distribuciones de sistema libres (GNU FSDG)
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[ca] Documentació del Projecte GNU
[es] Documentación del Proyecto GNU
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[es] Libros libres de otros editores
education/education.html
[en] Free Software and Education
[ca] Programari lliure i educació
[es] Software libre y educación
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[es] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[es] Centro de Computación Comunitario de Ambedkar (AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[es] Escuela Vocacional de Secundaria Superior Irimpanam
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[es] Preguntas frecuentes sobre software libre y educación
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[ca] Per què les escoles haurien d'usar exclusivament programari lliure
[es] Por qué las escuelas deben usar exclusivamente software libre
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[es] GCompris
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[es] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[es] Software libre educativo
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[es] El equipo de educación
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[es] Por qué las instituciones educativas deben utilizar y enseñar software libre
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[ca] education/education-menu.ca.html
[es] education/education-menu.es.html
encyclopedia/encyclopedia.html
[en] The Free Encyclopedia Project
[es] El proyecto para una enciclopedia libre
encyclopedia/free-encyclopedia.html
[en] The Free Universal Encyclopedia and Learning Resource
[es] La enciclopedia universal y recursos didácticos libres
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[ca] El Sistema Operatiu GNU
[es] El Sistema Operativo GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[es] Entrevista de BYTE a Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[ca] Descripció del Sistema GNU
[es] Visión general del sistema GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[ca] Preguntes freqüents sobre GNU/Linux per Richard Stallman
[es] Preguntas frecuentes sobre GNU/Linux[1], por Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[ca] Usuaris de GNU que mai no han sentit parlar de GNU
[es] Usuarios de GNU que nunca han oído hablar de GNU
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[ca] Anunci inicial
[es] Anuncio inicial
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[ca] Linux i el Sistema GNU
[es] Linux y el sistema GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[ca] El manifest GNU
[es] El manifiesto de GNU
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[es] Mis experiencias con Lisp y el desarrollo de Emacs de GNU
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[ca] El Projecte GNU
[es] El Proyecto GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[ca] Què hi ha en un nom?
[es] ¿Qué hay detrás de un nombre?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[ca] La Galeria d'Art del Projecte GNU
[es] Galería de arte de GNU
graphics/3dbabygnutux.html
[en] 3D baby GNU and baby Tux and posters by Nicolas Rougier
[ca] Petit GNU i petit Tux en tres dimensions i pòsters de Nicolas Rougier
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[ca] Un cap de GNU
[es] Cabeza de GNU
graphics/ahurdlogo.html
[en] A Hurd Logo
[ca] Un logotip de Hurd
graphics/anfsflogo.html
[en] An FSF Logo
[ca] Un logotip de la FSF
[es] Un logotipo de la FSF
graphics/anlpflogo.html
[en] An LPF Logo
[ca] Un logotip de la LPF
graphics/anothertypinggnu.html
[en] Another Typing GNU Hacker
[ca] Un altre GNU hacker teclejant
[es] Otro hacker GNU tecleando
graphics/atypinggnu.html
[en] A Typing GNU Hacker
[ca] Un GNU hacker teclejant
[es] Un hacker GNU tecleando
graphics/babygnu.html
[en] Baby GNU
[ca] Petit GNU
graphics/bokma-gnu.html
[en] John Bokma's GNU Logos
[ca] Logotips del Projecte GNU de John Bokma
graphics/bwcartoon.html
[en] The Dynamic Duo: The Gnu and the Penguin in flight
[ca] El duet dinàmic: el GNU i el pingüí volant
graphics/fromagnulinux.html
[en] Fromagnulinux by Denis Trimaille
[ca] Fromagnulinux de Denis Trimaille
graphics/fsf-logo.html
[en] The Free Software Foundation Logo
[ca] El logotip de la Free Software Foundation
graphics/gleesons.html
[en] Gleeson's GNU Art
[ca] Dibuix d'un GNU de Gleeson
graphics/gnu-alternative.html
[en] GNU Alternative
[ca] Cap de GNU alternatiu
graphics/gnu-ascii.html
[en] ASCII Gnu
[ca] Un GNU en ASCII
graphics/gnu-jacket.html
[en] A Gnu wearing a jacket
[ca] Un GNU amb jaqueta
[es] GNU con chaqueta
graphics/gnubanner.html
[en] A GNU Banner
[ca] Un banner del Projecte GNU
graphics/gnupascal.html
[en] GNU and Blaise Pascal
[ca] Un GNU amb Blaise Pascal
[es] GNU y Blaise Pascal
graphics/gnusvgart.html
[en] GNU Art in svg format
[ca] Art GNU en format SVG
graphics/heckert_gnu.html
[en] A Bold GNU Head
[ca] Un cap de GNU amb més contrast
graphics/httptunnel-logo.html
[en] httptunnel logo
[ca] Logotip de httptunnel
graphics/kafa.html
[en] Abstract GNU Art
[ca] Un GNU abstracte
graphics/license-logos.html
[en] GNU License Logos
[ca] Logotips de les llicències de GNU
[es] Logotipos de las licencias de GNU
graphics/listen.html
[en] Listening Gnu by the Nevrax Design Team
[ca] Un GNU escoltant música de l'Equip de Disseny Nevrax
[es] GNU escuchando música, realizado por el equipo de diseño Nevrax
graphics/meditate.html
[en] Levitating, Meditating, Flute-playing Gnu by the Nevrax Design Team
[ca] Un GNU levitant, meditant i tocant la flauta de l'Equip de Disseny Nevrax
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[ca] Un GNU filosòfic
[es] GNU Filosófico
graphics/reiss-gnuhead.html
[en] Color Gnu Head
[ca] Cap de GNU en color
[es] Cabeza de GNU a color
graphics/slickgnu.html
[en] A slick GNU logo by Brian Bush
[ca] Un logotip de GNU fet amb destresa per Brian Bush
graphics/spiritoffreedom.html
[en] The Spirit of Freedom by Denís Fernández Cabrera
[ca] L'esperit de la llibertat de Denís Fernández Cabrera
graphics/supergnu-ascii.html
[en] ASCII Super Gnu
[ca] Súper GNU en ASCII
graphics/usegnu.html
[en] Use 'GNU
[es] Use 'GNU
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[ca] Què és GNU
[es] ¿Qué es GNU?
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[ca] Ajudar al Projecte GNU i al Moviment del Programari Lliure
[es] Ayudar al proyecto GNU y al movimiento del software libre
help/evaluation.html
[en] GNU Software Evaluation
[es] Evaluación de software para GNU
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[ca] Llicències
[es] Licencias
licenses/agpl-3.0.html
[en] GNU Affero General Public License
[ca] Llicència Pública General Affero de GNU
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[ca] El problema de la llicència BSD
[es] El problema de la licencia BSD
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[ca] Què és el copyleft?
[es] ¿Qué es el copyleft?
licenses/fdl-1.3-faq.html
[en] GFDL v1.3 FAQ
[ca] Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL), versió 1.3
licenses/fdl-1.3.html
[en] GNU Free Documentation License
[ca] Llicència de Documentació Lliure de GNU
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[ca] Com utilitzar les funcionalitats opcionals de la GFDL
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[ca] Consells sobre l'ús de la Llicència de Documentació Lliure de GNU
licenses/gpl-3.0.html
[en] GNU General Public License
[ca] Llicència Pública General de GNU
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[es] Preguntas frecuentes acerca de las licencias de GNU
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[ca] Com utilitzar les llicències de GNU en els vostres programes
[es] Cómo usar las licencias de GNU para su propio software
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[ca] Violacions de les llicències de GNU
[es] Violación de las licencias de GNU
licenses/lgpl-3.0.html
[en] GNU Lesser General Public License
[ca] Llicència Pública General Reduïda de GNU
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[ca] Llista de llicències i comentaris sobre elles
[es] Lista de licencias con comentarios
licenses/license-recommendations.html
[en] How to choose a license for your own work
[es] Cómo elegir una licencia para su obra
licenses/quick-guide-gplv3.html
[en] A Quick Guide to GPLv3
[ca] Guia ràpida de la GPLv3
licenses/rms-why-gplv3.html
[en] Why Upgrade to GPLv3
[ca] Per què migrar a la versió 3 de la Llicència Pública General
licenses/translations.html
[en] Unofficial Translations
[ca] Traduccions no oficials
[es] Traducciones no oficiales
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[ca] Per què la FSF demana als col·laboradors la cessió del copyright
[es] Por qué la FSF solicita a sus colaboradores la asignación del copyright
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[ca] Per què els editors haurien d'utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[ca] Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda per a la vostra pròxima biblioteca
[es] Por qué en su próxima biblioteca no debería utilizar la Licencia Pública General Reducida de GNU (GNU LGPL)
licenses/old-licenses/old-licenses.html
[en] Old Licenses
[ca] Llicències antigues
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[es] Preguntas frecuentes acerca de la versión 2 de la GPL de GNU
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[ca] Enllaços a altres llocs sobre programari lliure
[es] Enlaces a otros sitios sobre software libre
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[ca] La Cançó del Programari Lliure
[es] La canción del software libre
music/writing-fs-song.html
[en] Writing the Free Software Song
[es] Cómo escribí la canción del software libre
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[ca] Webmestres de GNU
people/speakers.html
[en] GNU and Free Software Speakers
[ca] Oradors sobre GNU i el programari lliure
[es] Oradores sobre GNU y el software libre
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[ca] Webmestres de GNU
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[ca] Filosofia del Projecte GNU
[es] Filosofía del Proyecto GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[es] 15 años de software libre
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[es] (Anteriormente)¡Boicotee a Amazon!
philosophy/android-and-users-freedom.html
[en] Android and Users' Freedom
[es] Android y la libertad de los usuarios
philosophy/anonymous-response.html
[en] A Response Letter to the Word Attachments
[es] Una respuesta a quienes envían adjuntos de Word
philosophy/apsl.html
[en] FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0
[ca] L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) 2.0
[es] Opinión de la FSF sobre la Apple Public Source License (APSL) 2.0
philosophy/assigning-copyright.html
[en] When a Company Asks For Your Copyright
[es] Cuando una empresa pide que se le asigne el copyright
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[ca] Llibertat d'expressió, premsa i associació a Internet
[es] Libertad de expresión, de prensa y de asociación en Internet
philosophy/boldrin-levine.html
[en] Review: Boldrin and Levine, “The case against intellectual property”
[es] Reseña: Boldrin y Levine, «El caso contra la propiedad intelectual»
philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html
[en] The Bug Nobody is Allowed to Understand
[es] El error que nadie está autorizado a comprender
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[es] ¿Puede confiar en su ordenador?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[ca] Categories de programari lliure i no lliure
[es] Categorías de software libre y software que no es libre
philosophy/censoring-emacs.html
[en] Censoring My Software
[es] La censura de mi software
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[es] Evitar acuerdos ruinosos
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[es] Copyright y globalización en la era de las redes informáticas
philosophy/danger-of-software-patents.html
[en] The Danger of Software Patents
[es] El peligro de las patentes de software
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[es] El impuesto adecuado para las cintas de audio digital
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[ca] Carta al director del Dr. Dobb's Journal
philosophy/ebooks-must-increase-freedom.html
[en] E-books must increase our freedom, not decrease it
[es] Los libros electrónicos deben aumentar nuestra libertad, no disminuirla
philosophy/ebooks.html
[en] E-Books: Freedom Or Copyright
[es] Libros electrónicos: libertad o copyright
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[es] Hacer cumplir la GPL de GNU
[hu] A GNU GPL betartatása
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[ca] Assaigs i articles
[es] Ensayos y artículos
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[ca] Lluitar contra les patents de programari: d'una en una i globalment
[es] Cómo combatir las patentes de software - Individual y colectivamente
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[ca] Els drets d'autor del foc!
[hu] Levédetem a tüzet
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[ca] Per què el programari lliure necessita documentació lliure
[es] Por qué el software libre necesita documentación libre
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[es] El software libre es ahora aún más importante
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[es] Por qué «software libre» es mejor que «código abierto»
philosophy/free-software-intro.html
[en] Free Software Movement
[es] Movimiento del software libre
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[ca] La definició de Programari Lliure
[es] ¿Qué es el software libre?
[hu] Mi a szabad szoftver?
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[es] ¿Libertad o Copyright? (versión antigua)
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[es] ¿Libertad o poder?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[ca] Motivacions per escriure programari lliure
[es] Motivos para programar software libre
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[ca] Traduccions del terme "programari lliure"
[es] Traducciones de la expresión «free software»
philosophy/funding-art-vs-funding-software.html
[en] Funding Art vs Funding Software
[es] El financiamento del arte frente al financiamento del software
philosophy/gates.html
[en] It's not the Gates, it's the bars
[es] No son las puertas*, son los barrotes
philosophy/gif.html
[en] Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages
[ca] Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU
[es] Por qué no hay archivos GIF en las páginas web de GNU
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[ca] Sobre Gnutella
[es] Acerca de Gnutella
[hu] A Gnutelláról
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[es] Medidas que los gobiernos pueden adoptar para promover el software libre
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[ca] La Llicència Pública General de GNU i el somni americà
[es] La GPL de GNU y el «sueño americano»
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[ca] La Llicència Pública General de GNU i l'estil de vida americà
[es] La GPL de GNU y el «estilo americano»
philosophy/guardian-article.html
[en] Opposing The European Software Patent Directive
[es] No a la directiva europea sobre patentes de software
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[es] Daños desde La Haya
philosophy/historical-apsl.html
[en] The Problems with older versions of the Apple Public Source License (APSL)
[es] Los problemas de las antiguas versiones de la Apple Public Source License (APSL)
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[es] Rechacemos la Directiva de Aplicación de la PI
philosophy/is-ever-good-use-nonfree-program.html
[en] Is It Ever a Good Thing to Use a Nonfree Program?
[es] ¿Está bien en algunos casos utilizar un programa que no sea libre?
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[es] Libre pero encadenado. La trampa de Java
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[es] La trampa de JavaScript
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[es] Introducción a Software libre para una sociedad libre: Selección de ensayos de Richard M. Stallman
philosophy/lest-codeplex-perplex.html
[en] Lest CodePlex perplex
[es] Para que CodePlex no te sorprenda
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[es] Linux, GNU y la libertad
philosophy/mcvoy.html
[en] Thank You, Larry McVoy
[es] Gracias, Larry McVoy
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[ca] El judici antimonopoli contra Microsoft i el programari lliure
[es] El software libre y el juicio antimonopolio contra Microsoft
philosophy/microsoft-new-monopoly.html
[en] Microsoft's New Monopoly
[ca] El nou monopoli de Microsoft
[es] El nuevo monopolio de Microsoft
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[ca] És Microsoft el Papu? (versió antiga)
[es] ¿Es Microsoft el Gran Satanás? (versión antigua)
[hu] A Microsoft a nagy sátán? (régi verzió)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[ca] Sobre la sentència contra Microsoft
[es] Sobre el fallo contra Microsoft
philosophy/microsoft.html
[en] Is Microsoft the Great Satan?
[ca] És Microsoft el Papu?
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[es] Interpretación incorrecta del copyright: una serie de errores
philosophy/motif.html
[en] The Motif License
[ca] La Llicència de Motif
[es] La Licencia de Motif
philosophy/my_doom.html
[en] MyDoom and You
[ca] MyDoom i vosaltres
[es] MyDoom y usted
philosophy/netscape-npl.html
[en] On the Netscape Public License
[es] Acerca de la Licencia Pública Netscape
philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html
[en] Network Services Aren't Free or Nonfree; They Raise Other Issues
[es] Los servicios de red no son ni libres ni privativos. Plantean otros problemas
philosophy/no-ip-ethos.html
[en] Don't Let ‘Intellectual Property’ Twist Your Ethos
[es] No permita que la «propiedad intelectual» distorsione su forma de pensar
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[es] Entre todos podemos poner fin a los adjuntos en formato Word
philosophy/nonfree-games.html
[en] Nonfree DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?
[es] Juegos privativos con DRM en GNU/Linux: ¿Para bien o para mal?
philosophy/nonsoftware-copyleft.html
[en] Applying Copyleft To Non-Software Information
[ca] Aplicar el copyleft fora de l'àmbit del programari
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[es] ¿Ha dicho «propiedad intelectual»? Es solo un espejismo seductor
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[es] Por qué el «código abierto» pierde de vista lo esencial del software libre
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[ca] La reforma de les patents no és suficient
[es] La reforma de las patentes no es suficiente
philosophy/pirate-party.html
[en] How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software
[es] Las propuestas del Partido Pirata sueco y el software libre: el tiro por la culata
philosophy/plan-nine.html
[en] The Problems of the (Earlier) Plan 9 License
[es] Los problemas de la (anterior) licencia de Plan 9.
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[es] Las ventajas del software libre
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[ca] Copyleft: idealisme pragmàtic
[es] Copyleft: Idealismo pragmático
[hu] Copyleft: gyakorlatias idealizmus
philosophy/programs-must-not-limit-freedom-to-run.html
[en] Why programs must not limit the freedom to run them
[es] Por qué no se debe limitar la libertad de ejecutar un programa
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[ca] Ajudeu-nos a protegir el dret a escriure programari lliure o no lliure
[es] Ayude a proteger el derecho a escribir software, sea libre o no
philosophy/public-domain-manifesto.html
[en] Why I Will Not Sign the Public Domain Manifesto
[es] Por qué no firmaré el Manifiesto del Dominio Público
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[es] La ciencia debe dejar de lado el copyright
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[es] Reevaluación del copyright: lo público debe prevalecer
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[ca] El dret a llegir
[es] El derecho a leer
[hu] Jog az olvasáshoz
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[es] Salvemos a Europa de las patentes de software
philosophy/second-sight.html
[en] Free Software and (e-)Government
[es] El software libre y el gobierno electrónico
philosophy/selling-exceptions.html
[en] Selling Exceptions to the GNU GPL
[es] Venta de excepciones a la licencia GPL de GNU
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[ca] Vendre programari lliure
[es] Vender software libre
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[ca] Per què el programari hauria de ser lliure
[es] Por qué el software debe ser libre
philosophy/social-inertia.html
[en] Overcoming Social Inertia
[es] Superar la inercia social
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[es] Patentes de software y patentes literarias
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[es] La ley de Stallman
philosophy/sun-in-night-time.html
[en] The Curious Incident of Sun in the Night-Time
[es] El curioso incidente de Sun a medianoche*
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[es] ¿Cuánta vigilancia puede soportar la democracia?
philosophy/technological-neutrality.html
[en] Technological Neutrality and Free Software
[es] La neutralidad tecnológica y el software libre
philosophy/the-danger-of-ebooks.html
[en] The Danger of E-Books
[es] El peligro de los libros electrónicos
philosophy/trivial-patent.html
[en] The Anatomy of a Trivial Patent
[es] Anatomía de una patente trivial
philosophy/ubuntu-spyware.html
[en] Ubuntu Spyware: What to Do?
[es] Código espía en Ubuntu: ¿qué hacer?
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[es] Por qué debemos combatir UCITA
philosophy/udi.html
[en] The Free Software Movement and UDI
[es] El movimiento del software libre y el proyecto UDI
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[ca] Com publicar programari lliure si treballeu en una universitat
[es] Publicar software libre cuando se trabaja en la universidad
philosophy/uruguay.html
[en] Lesson from Uruguay
[es] Lección desde Uruguay
philosophy/use-free-software.html
[en] The Free Software Community After 20 Years:
With great but incomplete success, what now?

[ca] La comunitat del programari lliure 20 anys després:
Un gran però incomplet èxit. I ara què?

[es] La comunidad del software libre 20 años después:
Un gran éxito, pero incompleto. ¿Ahora qué?

philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[ca] Utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)
[es] Usando la FDL de GNU
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[es] Opinión de la FSF sobre la política de patentes «sin regalías» del W3C
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[ca] L'acord de Wassenaar
[es] El Acuerdo de Wassenaar
philosophy/whats-wrong-with-youtube.html
[en] What's Wrong with YouTube
[es] ¿Qué tiene de malo YouTube?
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[es] ¿A quién sirve realmente ese servidor?
philosophy/why-audio-format-matters.html
[en] Why Audio Format Matters
[es] La importancia del formato de audio
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[ca] Per què Copyleft?
[es] ¿Por qué Copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[ca] Per què el programari no hauria de tenir propietaris
[es] Por qué el software no debe tener propietarios
[hu] Miért nem szabad, hogy a szoftvernek tulajdonosa legyen?
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[ca] Algunes paraules i frases confuses que convé evitar
[es] Palabras y frases a evitar (o usar con cautela) porque son imprecisas o inducen a confusión
philosophy/wsis.html
[en] World Summit on the Information Society
[es] Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[es] La trampa del sistema de ventanas X
philosophy/sco/sco.html
[en] FSF's Position regarding SCO's attacks on Free Software
[es] La posición de la FSF respecto a los ataques de la SCO al software libre
philosophy/sco/sco-gnu-linux.html
[en] SCO, GNU and Linux
[es] La SCO, GNU y Linux
philosophy/sco/sco-preemption.html
[en] SCO Scuttles Sense, Claiming GPL Invalidity
[es] Desafío al sentido común: La SCO reclama la nulidad de la GPL
philosophy/sco/sco-v-ibm.html
[en] FSF Statement on SCO v. IBM
[es] Declaración de la FSF sobre el litigio entre la SCO e IBM
philosophy/sco/sco-without-fear.html
[en] SCO: Without Fear and Without Research
[es] SCO: Sin investigación y sin reparos
philosophy/sco/subpoena.html
[en] The SCO Subpoena of FSF
[es] La SCO cita a la FSF en tribunales
proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[es] El software privativo a menudo es malware
proprietary/malware-amazon.html
[en] Amazon's Software Is Malware
[es] El software de Amazon es malware
proprietary/malware-apple.html
[en] Apple's Operating Systems Are Malware
[es] Los sistemas operativos de Apple son malware
proprietary/malware-microsoft.html
[en] Microsoft's Software is Malware
[es] El software de Microsoft es malware
proprietary/malware-mobiles.html
[en] Malware in Mobile Devices
[es] Malware en los dispositivos móviles
proprietary/proprietary-censorship.html
[en] Proprietary Censorship
[es] Censura en el software privativo
proprietary/proprietary-jails.html
[en] Proprietary Jails
[es] Los sistemas privativos son prisiones
proprietary/proprietary-tyrants.html
[en] Proprietary Tyrants
[es] Los sistemas privativos son tiranos
server/server.html
[en] About GNU Servers
[es] Acerca de los servidores de GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[es] Reglas y procedimientos para los canales IRC oficiales de GNU y la FSF
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[es] Uso y gestión de espejos («mirrors»)
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[es] Tareas para hacer en www.gnu.org
server/source/source.html
[en] Web Server Utility Sources
[es] Software utilizado en el servidor
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[es] Pautas para la elaboración de páginas web en www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[ca] Guia per a la traducció de les pàgines del web de www.gnu.org
software/software.html
[en] GNU Software
[ca] Programari GNU
[es] Software de GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[ca] Recursos de desenvolupament GNU
[es] Recursos para el desarrollo de GNU
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[ca] Com aconseguir ajuda sobre el programari GNU
[es] Cómo obtener ayuda para el software de GNU
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[ca] El programari lliure és més fiable!
[es] ¡El software libre es más fiable!
software/year2000.html
[en] GNU Software in the Year 2000
[es] El software de GNU en el año 2000
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[ca] Testimonis GNU
[es] Testimonios a favor de GNU
testimonials/testimonial_HIRLAM.html
[en] GNU Testimonials—HIRLAM Consortium
[es] Testimonios a favor de GNU: Consorcio HIRLAM
testimonials/testimonial_research_ships.html
[en] GNU Testimonials—Robert E. A. Harvey
[es] Testimonios a favor de GNU: Robert E. A. Harvey
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[ca] Agraïments als GNUs
[es] Agradecimientos de GNU

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.