English [en]

List of translations

Remove from selection

Catalan [ca]   Korean [ko]   Dutch [nl]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[ca] Manteniu-vos al dia amb GNU i la Free Software Foundation
[nl] Laatste ontwikkelingen bij GNU en de FSF
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[ko] GNU 접근성 성명
award/1999/1999.html
[en] 1999 Free Software Awards
[ko] 1999년도 자유 소프트웨어 상
contact/contact.html
[en] Contacting the GNU project
[ca] Contactar amb el Projecte GNU
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[nl] GNU/Linux-distributies
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[nl] Waarom we andere systemen niet aanbevelen
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[ca] Distribucions GNU/Linux lliures
[nl] Vrije GNU/Linux-distributies
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[nl] Vrije niet-GNU-distributies
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[ko] 자유 배포판에서의 실행 화면
[nl] Schermafdruk van een vrije distributie
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[ca] Documentació del Projecte GNU
[nl] Documentatie van het GNU-project
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[ko] GNU 에서 출판하지 않은 다른 자유 문서들
education/education.html
[en] Free Software and Education
[ca] Programari lliure i educació
[ko] 자유 소프트웨어와 교육
[nl] Vrije software en onderwijs
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[ko] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[nl] Vrije software en onderwijs - Inhoudsopgave
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[ca] Per què les escoles haurien d'usar exclusivament programari lliure
[nl] Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[nl] Waarom onderwijsinstellingen Vrije Software zouden moeten gebruiken en onderwijzen
fun/jokes/deadbeef.html
[en] Dead Beef?
[ko] 죽은 쇠고기?
fun/jokes/declarations.html
[en] Funny C/C++ declarations!
[ko] 재미있는 C 언어 변수 선언!
fun/jokes/dna.html
[en] Human DNA deciphered into C code!
[ko] C 언어로 해독 해 본 인간 DNA 정보
fun/jokes/hackersong.html
[en] If the Beatles were hackers…
[ko] 만약에 비틀즈가 해커였다면...
fun/jokes/happy-new-year.html
[en] Happy New Year in 4 languages
[ko] 4가지 언어로 happy new year 출력하기
fun/jokes/helloworld.html
[en] Hello World!
[ko] Hello World !
fun/jokes/long-options.html
[en] Long options?
[ko] 긴 옵션?
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[ca] El Sistema Operatiu GNU
[ko] GNU 운영체제
[nl] Het GNU-besturingssysteem
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[ca] Descripció del Sistema GNU
[ko] GNU 프로젝트의 역사
[nl] Overzicht van het GNU Systeem
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[ca] Preguntes freqüents sobre GNU/Linux per Richard Stallman
[ko] 리차드 스톨반이 작성한 GNU/Linux FAQ
[nl] GNU/Linux Veelgestelde Vragen door Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[ca] Usuaris de GNU que mai no han sentit parlar de GNU
[nl] GNU Gebruikers Die Nog Nooit van GNU Gehoord Hebben
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[ca] Anunci inicial
[nl] Eerste Aankondiging
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[ca] Linux i el Sistema GNU
[ko] 리눅스와 GNU 프로젝트
[nl] Linux en het GNU Systeem
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[ca] El manifest GNU
[ko] GNU 선언문
[nl] Het GNU Manifest
gnu/pronunciation.html
[en] How To Pronounce GNU
[ko] GNU를 발음하는 방법
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[ca] El Projecte GNU
[ko] GNU 프로젝트
[nl] Het GNU Project
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[ca] Què hi ha en un nom?
[ko] 왜 GNU/리눅스라 불러야 하는가?
[nl] Als het beestje maar een naam heeft
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[ca] La Galeria d'Art del Projecte GNU
graphics/3dbabygnutux.html
[en] 3D baby GNU and baby Tux and posters by Nicolas Rougier
[ca] Petit GNU i petit Tux en tres dimensions i pòsters de Nicolas Rougier
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[ca] Un cap de GNU
[ko] GNU 헤드
graphics/ahurdlogo.html
[en] A Hurd Logo
[ca] Un logotip de Hurd
graphics/anfsflogo.html
[en] An FSF Logo
[ca] Un logotip de la FSF
graphics/anlpflogo.html
[en] An LPF Logo
[ca] Un logotip de la LPF
graphics/anothertypinggnu.html
[en] Another Typing GNU Hacker
[ca] Un altre GNU hacker teclejant
graphics/atypinggnu.html
[en] A Typing GNU Hacker
[ca] Un GNU hacker teclejant
[ko] 타이핑하는 GNU 해커
graphics/babygnu.html
[en] Baby GNU
[ca] Petit GNU
graphics/bokma-gnu.html
[en] John Bokma's GNU Logos
[ca] Logotips del Projecte GNU de John Bokma
graphics/bwcartoon.html
[en] The Dynamic Duo: The Gnu and the Penguin in flight
[ca] El duet dinàmic: el GNU i el pingüí volant
graphics/emacs-ref.html
[en] GNU Emacs Reference Card
[ko] GNU Emacs 레퍼런스 카드
graphics/fromagnulinux.html
[en] Fromagnulinux by Denis Trimaille
[ca] Fromagnulinux de Denis Trimaille
graphics/fsf-logo.html
[en] The Free Software Foundation Logo
[ca] El logotip de la Free Software Foundation
graphics/gleesons.html
[en] Gleeson's GNU Art
[ca] Dibuix d'un GNU de Gleeson
[ko] 글리슨의 GNU 아트
graphics/gnu-alternative.html
[en] GNU Alternative
[ca] Cap de GNU alternatiu
graphics/gnu-ascii.html
[en] ASCII Gnu
[ca] Un GNU en ASCII
graphics/gnu-jacket.html
[en] A Gnu wearing a jacket
[ca] Un GNU amb jaqueta
graphics/gnubanner.html
[en] A GNU Banner
[ca] Un banner del Projecte GNU
graphics/gnupascal.html
[en] GNU and Blaise Pascal
[ca] Un GNU amb Blaise Pascal
graphics/gnusvgart.html
[en] GNU Art in svg format
[ca] Art GNU en format SVG
graphics/heckert_gnu.html
[en] A Bold GNU Head
[ca] Un cap de GNU amb més contrast
graphics/httptunnel-logo.html
[en] httptunnel logo
[ca] Logotip de httptunnel
graphics/kafa.html
[en] Abstract GNU Art
[ca] Un GNU abstracte
graphics/license-logos.html
[en] GNU License Logos
[ca] Logotips de les llicències de GNU
[ko] GNU 라이선스 로고
graphics/listen.html
[en] Listening Gnu by the Nevrax Design Team
[ca] Un GNU escoltant música de l'Equip de Disseny Nevrax
graphics/meditate.html
[en] Levitating, Meditating, Flute-playing Gnu by the Nevrax Design Team
[ca] Un GNU levitant, meditant i tocant la flauta de l'Equip de Disseny Nevrax
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[ca] Un GNU filosòfic
[ko] 철학적 GNU
graphics/reiss-gnuhead.html
[en] Color Gnu Head
[ca] Cap de GNU en color
graphics/slickgnu.html
[en] A slick GNU logo by Brian Bush
[ca] Un logotip de GNU fet amb destresa per Brian Bush
graphics/spiritoffreedom.html
[en] The Spirit of Freedom by Denís Fernández Cabrera
[ca] L'esperit de la llibertat de Denís Fernández Cabrera
graphics/supergnu-ascii.html
[en] ASCII Super Gnu
[ca] Súper GNU en ASCII
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[ca] Què és GNU
[ko] GNU란 무엇인가
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[ca] Ajudar al Projecte GNU i al Moviment del Programari Lliure
[nl] Hoe kun je het GNU-project en de Vrije-Software-beweging helpen
help/linking-gnu.html
[en] Linking to the GNU Project
[nl] Verwijzen naar het GNU Project
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[ca] Llicències
[nl] Licenties
licenses/agpl-3.0.html
[en] GNU Affero General Public License
[ca] Llicència Pública General Affero de GNU
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[ca] El problema de la llicència BSD
[nl] Het Probleem met de BSD Licentie
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[ca] Què és el copyleft?
licenses/fdl-1.3-faq.html
[en] GFDL v1.3 FAQ
[ca] Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL), versió 1.3
licenses/fdl-1.3.html
[en] GNU Free Documentation License
[ca] Llicència de Documentació Lliure de GNU
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[ca] Com utilitzar les funcionalitats opcionals de la GFDL
[ko] GFDL에 선택 기능을 적용하는 방법
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[ca] Consells sobre l'ús de la Llicència de Documentació Lliure de GNU
licenses/gpl-3.0.html
[en] GNU General Public License
[ca] Llicència Pública General de GNU
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[ko] GNU GPL에 대한 빈번한 질문들
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[ca] Com utilitzar les llicències de GNU en els vostres programes
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[ca] Violacions de les llicències de GNU
[ko] GPL 위반
licenses/lgpl-3.0.html
[en] GNU Lesser General Public License
[ca] Llicència Pública General Reduïda de GNU
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[ca] Llista de llicències i comentaris sobre elles
licenses/quick-guide-gplv3.html
[en] A Quick Guide to GPLv3
[ca] Guia ràpida de la GPLv3
licenses/rms-why-gplv3.html
[en] Why Upgrade to GPLv3
[ca] Per què migrar a la versió 3 de la Llicència Pública General
[ko] 왜 GPLv3로 갱신해야 하나?
licenses/translations.html
[en] Unofficial Translations
[ca] Traduccions no oficials
licenses/why-affero-gpl.html
[en] Why the Affero GPL
[ko] 왜 GNU Affero GPL인가
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[ca] Per què la FSF demana als col·laboradors la cessió del copyright
[ko] FSF가 기여자들로 부터 저작권 양도 각서를 받는 이유
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[ca] Per què els editors haurien d'utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU
[ko] GNU FDL을 사용해야 하는 이유
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[ca] Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda per a la vostra pròxima biblioteca
[ko] 라이브러리에 LGPL을 사용하지 말아야 하는 이유
[nl] Waarom je voor je volgende bibliotheek niet de Lesser GPL zou moeten gebruiken
licenses/old-licenses/old-licenses.html
[en] Old Licenses
[ca] Llicències antigues
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[ko] GNU GPL에 대한 빈번한 질문들
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[ca] Enllaços a altres llocs sobre programari lliure
[nl] Links naar Andere Vrije Software Websites
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[nl] Bedrijven die computers verkopen met GNU/Linux voorgeïnstalleerd
music/music.html
[en] GNU Music and Songs
[ko] GNU 음악
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[ca] La Cançó del Programari Lliure
[ko] 자유 소프트웨어 찬양
music/gdb-song.html
[en] The GDB Song
[ko] GDB송
people/people.html
[en] GNU's Who
[ca] Qui és GNU
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[ca] Webmestres de GNU
people/speakers.html
[en] GNU and Free Software Speakers
[ca] Oradors sobre GNU i el programari lliure
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[ca] Webmestres de GNU
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[ca] Filosofia del Projecte GNU
[ko] GNU 프로젝트의 철학
[nl] De filosofie van het GNU-project
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[ko] 자유 소프트웨어 15년의 역사
[nl] 15 Jaar Vrije Software
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[ko] 냇이 보낸 아마존 메일
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[ko] 아마존에 대한 불매운동을 벌입시다!
[nl] (Voorheen) Boycot Amazon!
philosophy/apsl.html
[en] FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0
[ca] L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) 2.0
[ko] 애플 공중 소스 이용허락 (APSL) 2.0판에 대한 FSF의 견해
[nl] FSF's Mening over de Apple Public Source License (APSL) 2.0
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[ca] Llibertat d'expressió, premsa i associació a Internet
[ko] 인터넷에서의 언론, 출판, 결사의 자유
[nl] Vrijheid van Meningsuiting op het Internet
philosophy/boldrin-levine.html
[en] Review: Boldrin and Levine, “The case against intellectual property”
[nl] Recensie: Boldrin en Levine, “Argumenten tegen het gebruik van intellectueel eigendom”
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[ko] 여러분의 컴퓨터를 신뢰할 수 있나요?
[nl] Kun je je Computer Vertrouwen?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[ca] Categories de programari lliure i no lliure
[nl] Indeling van vrije en niet-vrije software
philosophy/censoring-emacs.html
[en] Censoring My Software
[ko] 나의 소프트웨어를 검열하다
[nl] Mijn Eigen Software Censureren
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[nl] Schadelijke compromissen vermijden
philosophy/correcting-france-mistake.html
[en] Correcting My Mistake about French Law
[ko] 프랑스 법률에 대한 나의 오해 수정
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[nl] De Juiste Belastingheffing op DAT
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[ca] Carta al director del Dr. Dobb's Journal
philosophy/ebooks.html
[en] E-Books: Freedom Or Copyright
[nl] E-Boeken: Vrijheid Of Auteursrecht
philosophy/eldred-amicus.html
[en] FSF's Brief Amicus Curiae, Eldred v. Ashcroft
[ko] 목 차
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[ko] GNU GPL은 법적 강제성을 갖고 있는가?
[nl] Het Handhaven van de GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[ca] Assaigs i articles
[nl] Verhandelingen en artikelen
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[ca] Lluitar contra les patents de programari: d'una en una i globalment
[nl] Software Patenten Bestrijden - Individueel en Samen
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[ca] Els drets d'autor del foc!
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[ca] Per què el programari lliure necessita documentació lliure
[nl] Waarom Vrije Software Vrije Handleidingen nodig heeft
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[nl] Vrije software is juist tegenwoordig nog belangrijker
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[ko] 왜 자유 소프트웨어가 오픈 소스보다 좋은가?
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[ca] La definició de Programari Lliure
[ko] 자유 소프트웨어란 무엇인가?
[nl] Wat is vrije software?
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[ko] 자유가 먼저인가, 저작권이 먼저인가?
[nl] Vrijheid of Auteursrecht? (Oude Versie)
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[ko] 자유인가 권력인가?
[nl] Vrijheid of Macht?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[ca] Motivacions per escriure programari lliure
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[ca] Traduccions del terme "programari lliure"
[ko] “free software”의 여러 나라 번역어
philosophy/gates.html
[en] It's not the Gates, it's the bars
[nl] Het zijn niet de Gates, het zijn de barriëres
philosophy/gif.html
[en] Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages
[ca] Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU
[ko] GNU 웹 페이지에 GIF 파일을 사용하지 않는 이유
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[ca] Sobre Gnutella
[ko] Gnutella에 대해서
[nl] Wat betreft Gnutella
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[nl] Maatregelen die overheden kunnen nemen om vrije software te stimuleren
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[ca] La Llicència Pública General de GNU i el somni americà
[nl] De GNU GPL en de Amerikaanse Droom
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[ca] La Llicència Pública General de GNU i l'estil de vida americà
[nl] De GNU GPL en de “American Way”
philosophy/guardian-article.html
[en] Opposing The European Software Patent Directive
[nl] Dit is oorlogsretoriek
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[nl] Hommeles in Den Haag
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[nl] Wijs het voorstel voor strengere handhaving van intellectueel eigendom af
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[nl] Vrij maar Geketend - De Java Valstrik
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[nl] De JavaScript-valstrik
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[nl] Inleiding Vrije Software, Vrije Maatschappij: Gebundelde artikelen van Richard M. Stallman
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[nl] Linux, GNU en vrijheid
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[ca] El judici antimonopoli contra Microsoft i el programari lliure
[ko] 마이크로소프트 반독점 재판과 자유소프트웨어
[nl] Het Microsoft Mededingingsproces en Vrije Software
philosophy/microsoft-new-monopoly.html
[en] Microsoft's New Monopoly
[ca] El nou monopoli de Microsoft
[nl] Het Nieuwe Monopolie van Microsoft
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[ca] És Microsoft el Papu? (versió antiga)
[ko] 마이크로소프트는 거대한 악마인가?
[nl] Is Microsoft de Duivel? (Oude Versie)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[ca] Sobre la sentència contra Microsoft
[ko] 마이크로소프트에 대한 판결에 대해서
[nl] Over de Veroordeling van Microsoft
philosophy/microsoft.html
[en] Is Microsoft the Great Satan?
[ca] És Microsoft el Papu?
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[nl] Verkeerd Uitleg van Auteursrecht—Een Serie Fouten
philosophy/motif.html
[en] The Motif License
[ca] La Llicència de Motif
[ko] Motif 라이선스
[nl] De Motif Licentie
philosophy/my_doom.html
[en] MyDoom and You
[ca] MyDoom i vosaltres
[nl] MyDoom en Jij
philosophy/netscape-npl.html
[en] On the Netscape Public License
[nl] Over de Netscape Public License
philosophy/no-ip-ethos.html
[en] Don't Let ‘Intellectual Property’ Twist Your Ethos
[nl] Laat Je Niet Corrumperen Door ‘Intellectueel Eigendom’
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[nl] We kunnen een einde maken aan Word bijlagen
philosophy/nonsoftware-copyleft.html
[en] Applying Copyleft To Non-Software Information
[ca] Aplicar el copyleft fora de l'àmbit del programari
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[nl] Zei U: “Intellectueel Eigendom”? Dat Is Een Verleidelijke Luchtspiegeling
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[nl] Waarom “Open Bron” de essentie van Vrije Software niet begrijpt.
philosophy/opposing-drm.html
[en] Opposing Digital Rights Mismanagement
[nl] Strijden Tegen 'Digital Rights Mismanagement'
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[ca] La reforma de les patents no és suficient
[nl] Patenthervorming is Niet Voldoende
philosophy/plan-nine.html
[en] The Problems of the (Earlier) Plan 9 License
[nl] De Problemen met de -Vroegere Versie van de- Plan 9 Licentie
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[nl] De voordelen van vrije software
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[ca] Copyleft: idealisme pragmàtic
[ko] 카피레프트: 실용적인 이상주의
[nl] Auteursplicht: Pragmatisch Idealisme
philosophy/privacyaction.html
[en] Protect Postal Privacy
[nl] Bescherm Privépost
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[ca] Ajudeu-nos a protegir el dret a escriure programari lliure o no lliure
[ko] 소프트웨어를 자유롭게 만들 수 있는 권리 보호 운동에 동참해 주십시요.
[nl] Help te Vechten voor je Recht om zowel Vrije als Niet-vrije Software te Schrijven.
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[nl] De Wetenschap Moet Het Auteursrecht Terzijde Schuiven
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[nl] Het Auteursrecht Opnieuw Bekeken: Voorrang aan de Gemeenschap
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[ca] El dret a llegir
[ko] 읽을 권리
[nl] Het Recht om te Lezen
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[ko] 소프트웨어 특허로부터 유럽을 지킵시다
[nl] Red Europa van Softwarepatenten
philosophy/second-sight.html
[en] Free Software and (e-)Government
[nl] Vrije Software en de (elektronische) Overheid
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[ca] Vendre programari lliure
[nl] Verkopen van Vrije Software
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[ca] Per què el programari hauria de ser lliure
[nl] Waarom Software Vrij Zou Moeten Zijn
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[nl] Software Patenten en Literaire Patenten
philosophy/speeches-and-interview.html
[en] Speeches and Interviews
[nl] Toespraken en Interviews (in omgekeerd-chronologische volgorde)
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[nl] De wet van Stallman
philosophy/sun-in-night-time.html
[en] The Curious Incident of Sun in the Night-Time
[nl] Het Merwaardige Incident van Sun in de Nacht
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[nl] Hoeveel controle kan onze democratie verdragen?
philosophy/third-party-ideas.html
[en] Third Party Ideas
[nl] Ideeën van derden
philosophy/trivial-patent.html
[en] The Anatomy of a Trivial Patent
[nl] Een Triviaal Patent Ontleedt
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[nl] Waarom We Ons Moeten Verzetten Tegen UCITA
philosophy/udi.html
[en] The Free Software Movement and UDI
[nl] De Vrije Software Beweging en UDI
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[ca] Com publicar programari lliure si treballeu en una universitat
[nl] Vrije software uitbrengen wanneer je op een universiteit werkt
philosophy/use-free-software.html
[en] The Free Software Community After 20 Years:
With great but incomplete success, what now?

[ca] La comunitat del programari lliure 20 anys després:
Un gran però incomplet èxit. I ara què?

philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[ca] Utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)
[ko] GNU FDL 사용하기
[nl] GNU FDL Gebruiken
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[nl] Het standpunt van de FSF over het beleid van “kosteloze” Patenten bij het W3 Consortium
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[ca] L'acord de Wassenaar
[ko] 바세나르 협정
[nl] Het Akkoord van Wassenaar.
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[ko] 그 서버는 실제로 누구에게 봉사합니까?
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[ca] Per què Copyleft?
[ko] 왜 카피레프트인가?
[nl] Waarom Copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[ca] Per què el programari no hauria de tenir propietaris
[ko] 왜 소프트웨어는 소유자가 있으면 안 되는가
[nl] Waarom Software Geen Bezit Mag Zijn
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[ca] Algunes paraules i frases confuses que convé evitar
philosophy/wsis.html
[en] World Summit on the Information Society
[nl] Wereldtop over de informatiemaatschappij
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[ko] X 윈도우 시스템의 함정
[nl] De X Window's Valstrik
philosophy/sco/sco-gnu-linux.html
[en] SCO, GNU and Linux
[nl] SCO, GNU en Linux
press/2001-09-18-RTLinux.html
[en] FSF and FSMLabs come to agreement on a GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License
[ko] FSF와 FSMLabs사는 RTLinux의 Open Patent License가 GPL과 호환되도록 합의했습니다
proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[nl] Niet-vrije software is vaak malware
proprietary/malware-apple.html
[en] Apple's Operating Systems Are Malware
[nl] Apple's besturingssystemen zijn malware
server/takeaction.html
[en] Take Action
[nl] Wat Jij Kunt Doen
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[ca] Guia per a la traducció de les pàgines del web de www.gnu.org
software/software.html
[en] GNU Software
[ca] Programari GNU
[nl] GNU-software
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[ca] Recursos de desenvolupament GNU
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[ca] Com aconseguir ajuda sobre el programari GNU
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[ca] El programari lliure és més fiable!
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[ca] Testimonis GNU
[nl] GNU Getuigenissen
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[ca] Agraïments als GNUs

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top