English [en]

List of translations

Remove from selection

Czech [cs]   Albanian [sq]   Ukrainian [uk]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
[uk] Слідкуйте за GNU і ФВПЗ
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[uk] Дистрибутиви GNU/Linux
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[uk] Пояснення, чому нами не схвалені інші системи
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[uk] Вільні дистрибутиви GNU/Linux
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[uk] Вільні дистрибутиви, відмінні від GNU
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[uk] Рекомендації для дистрибутивів вільних систем (GNU FSDG)
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[uk] Необов'язкова свобода не достатня
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[uk] Знімок екрану вільного дистрибутива
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[cs] Dokumentace GNU projektu
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[cs] Ne-GNU svobodné knihy
education/education.html
[en] Free Software and Education
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
[uk] Вільні програми і освіта
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[uk] Християнська євангельська школа Неукена (ECEN)
education/edu-cases-argentina.html
[en] Case Studies in Argentina
[uk] Приклади у Аргентині
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[uk] Амбедкарський громадський обчислювальний центр (AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[uk] Ірімпанамська річна вища середня школа
education/edu-cases-india.html
[en] Case Studies in India
[uk] Приклади у Індії
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[sq] Shembuj
[uk] Аналіз випадків
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[uk] Вільні програми і освіта - Зміст
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[uk] Питання та відповіді про вільні програми у освіті
education/edu-projects.html
[en] Other Education Groups and Projects
[uk] Інші освітні групи і проекти
education/edu-resources.html
[en] Free Learning Resources
[uk] Вільні навчальні матеріали
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
[uk] Вільні програми в навчальних закладах
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[uk] GCompris
education/edu-software-gimp.html
[en] GIMP
[uk] GIMP
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[uk] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[uk] Вільні освітні програми
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[uk] Група освіти
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[cs] Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software
[uk] Чому освітнім установам слід застосовувати і викладати вільні програми
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
[uk] Інші освітні матеріали
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
fun/jokes/any-key.html
[en] Where is any-key???
[uk] Де будь-яка кнопка???
fun/jokes/fsf-in-german.html
[en] FSF in German
[uk] ФВПЗ німецькою
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[sq] Sistemi Operativ GNU
[uk] Операційна система GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[cs] O operačním systému GNU
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
[uk] Про операційну систему GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
[uk] Інтерв'ю з Річардом Столменом у BYTE
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[cs] Přehled projektu GNU
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
[uk] Огляд системи GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
[uk] Річард Столмен. ЧАП про GNU/Linux
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[cs] Uživatelé GNU, kteří nikdy neslyšeli o GNU
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
[uk] Користувачі GNU, які ніколи не чули про GNU
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[cs] Úvodní oznámení
[sq] Njoftimi Fillestar
[uk] Початкове оголошення
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[cs] Linux a systém GNU
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
[uk] Linux і система GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[cs] Proč musím napsat GNU?
[sq] Manifesti i GNU-së
[uk] Маніфест GNU
gnu/pronunciation.html
[en] How To Pronounce GNU
[uk] Як вимовляти “GNU”
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[cs] Projekt GNU
[sq] Projekti GNU
[uk] Проект GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[cs] O co jde v názvu?
[sq] Ç’përmban Emri?
[uk] Що у назві?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[sq] Galeria e Artit GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[sq] Leje
licenses/agpl-3.0.html
[en] GNU Affero General Public License
[uk] Загальна громадська ліцензія GNU Афферо
licenses/autoconf-exception-3.0.html
[en] Autoconf Configure Script Exception
[uk] Виняток для сконфігурованих сценаріїв Autoconf
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[uk] Проблема ліцензіх BSD
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[cs] Co je to copyleft?
[uk] Що таке копілефт?
licenses/exceptions.html
[en] Exceptions to GNU Licenses
[uk] Винятки з ліцензій GNU
licenses/fdl-1.3.html
[en] GNU Free Documentation License
[uk] Ліцензія вільної документації GNU
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[uk] Як застосовувати додаткові можливості GNU FDL
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[uk] Замітки по застосуванню Ліцензії вільної документації GNU
licenses/gcc-exception-3.0.html
[en] GCC Runtime Library Exception 3.0
[uk] Виняток бібліотеки часу виконання GCC 3.0
licenses/gcc-exception-3.1.html
[en] GCC Runtime Library Exception
[uk] Виняток для бібліотек часу виконання GCC
licenses/gpl-3.0.html
[en] GNU General Public License
[uk] Загальна громадська ліцензія GNU
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[cs] Často kladené otázky o GNU GPL
licenses/hessla.html
[en] The HESSLA's Problems
[uk] Проблеми HESSLA
licenses/lgpl-3.0.html
[en] GNU Lesser General Public License
[uk] Менша загальна громадська ліцензія GNU
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[cs] Seznam názvů
licenses/recommended-copylefts.html
[en] Recommended copyleft licenses
[uk] Рекомендовані ліцензії з копілефтом
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[uk] Чому ФВПЗ збирає авторські права розробників
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[uk] Чому видавцям слід користуватися GNU FDL
licenses/old-licenses/old-licenses.html
[en] Old Licenses
[uk] Старі ліцензії
licenses/old-licenses/fdl-1.1.html
[en] GNU Free Documentation License, version 1.1
[uk] Ліцензія вільної документації GNU (FDL) версія 1.1
licenses/old-licenses/fdl-1.2.html
[en] GNU Free Documentation License 1.2
[uk] Ліцензія вільної документації GNU 1.2
licenses/old-licenses/gpl-1.0.html
[en] GNU General Public License, version 1
[uk] Загальна громадська ліцензія GNU, версія 1
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[cs] Často kladené otázky o GNU GPL
licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
[en] GNU General Public License, version 2
[cs] GNU General Public License (Všeobecná veřejná licence GNU)
[uk] Загальна громадська ліцензія GNU, версія 2
licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
[en] GNU Library General Public License, version 2.0
[uk] Бібліотечна загальна громадська ліцензія GNU, версія 2.0
licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
[en] GNU Lesser General Public License, version 2.1
[uk] Менша загальна громадська ліцензія GNU, версія 2.1
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
people/people.html
[en] GNU's Who
[cs] Lidi kolem GNU
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[cs] Filosofie projektu GNU
[sq] Filozofia e Projektit GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
[uk] Лист від Ната про Амазон
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[uk] (Минуле) Бойкот Амазону!
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[cs] Svoboda slova, tisku a sdružování se na Internetu
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
[uk] Свобода слова, друку і асоціацій в Інтернеті
philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html
[en] The Bug Nobody is Allowed to Understand
[uk] Помилка, в якій нікому не дозволено розібратися
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[cs] Můžete svému počítači věřit?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[cs] Kategorie svobodného a nesvobodného softwaru
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[uk] Уникання руйнівних компромісів
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[cs] Autorská práva a globalizace ve věku počítačových sítí
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[cs] Správný způsob zdanění DAT
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[cs] Prosazovatelnost GNU GPL
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
[uk] Право на вогонь!
philosophy/floss-and-foss.html
[en] FLOSS and FOSS
[uk] FLOSS та FOSS
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[cs] Svobodný software a svobodné příručky
[uk] Чому вільним програмам потрібна вільна документація
philosophy/free-open-overlap.html
[en] How Free Software and Open Source Relate as Categories of Programs
[uk] Співвідношення вільних програм і відкритого вихідного тексту
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
[uk] Вільне програмне забезпечення ще важливішим зараз
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[cs] Proč je užívání pojmu ,,Free Software'' (svobodný software) lepší než ,,Open Source'' (otevřený zdrojový kód)
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[cs] Co je to svobodný software?
[uk] Що таке вільна програма?
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[cs] Svoboda či moc?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[cs] Motivy pro psaní svobodného softwaru
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[cs] Překlady pojmu „free software“
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[uk] Стосовно Gnutella
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[uk] Відкинути директиву про охорону ІВ
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[uk] Пастка JavaScript
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[cs] Linux, GNU a svoboda
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[cs] Antitrustový soud s Microsoftem a svobodný software
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[cs] Je Microsoft velký satan?
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[cs] Rozsudek nad Microsoftem
[uk] Вирок у справі Microsoft
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[cs] Můžeme skoncovat s přílohami ve formátu .doc
philosophy/nonfree-games.html
[en] Nonfree DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?
[cs] Nesvobodné hry s DRM na GNU/Linuxu: dobro či zlo?
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[uk] Ви сказали “інтелектуальна власність”? Спокусливий міраж!
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
[uk] Чому відкритий вихідний код не передає поняття вільна програма
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[cs] Patentová reforma nestačí
philosophy/pirate-party.html
[en] How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software
[cs] Jak švédská Pirátská strana podkopává svobodný software
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[cs] Výhody svobodného softwaru
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[uk] Копілефт: прагматична принциповість
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[cs] Pomozte chránit práva psát jak nesvobodný, tak svobodný software
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[cs] Přehodnocení copyrightu: veřejnost musí zvítězit
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[cs] Právo číst
[uk] Право прочитати
philosophy/rms-nyu-2001-transcript.html
[en] Free Software: Freedom and Cooperation
[cs] Svobodný software
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[cs] Záchrana Evropy před softwarovými patenty
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[cs] Prodej svobodného softwaru
[uk] Продаж вільних програм
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[cs] Proč by měl být software svobodný
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[cs] Stallmanův zákon
[uk] Закон Столмена
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[sq] Sa Mbikëqyrie Mund të Përballojë Demokracia?
[uk] Скільки стежень може витримати демократія?
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[cs] Vydávání svobodného software, pokud pracujete na univerzitě
philosophy/uruguay.html
[en] Lesson from Uruguay
[uk] Урок з Уругваю
philosophy/vaccination.html
[en] Viral Code and Vaccination
[uk] Вірусний код і вакцинація
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[cs] Postoj Nadace pro svobodný software (FSF) k W3 Konsorciem navrhovné ,,Royalty-Free'' patentové politice
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[cs] Wassenaarská smlouva
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[uk] Кого насправді обслуговує сервер?
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[uk] Навіщо копілефт?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[cs] Proč by software neměl mít vlastníky
[uk] Чому у програм не повинно бути власників
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[cs] Některá matoucí nebo předpojatá slova a fráze, kterým je lepší se vyhnout
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
[uk] Задачі на майбутнє для www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[cs] Software
[sq] Software GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[cs] Jak získat pomoc ke GNU software
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[cs] Posudky GNU
testimonials/reliable.html
[en] Free Software Is Reliable
[cs] Svobodný software je spolehlivý
testimonials/supported.html
[en] Free Software is Supported
[cs] Svobodný software je podporovaný
testimonials/useful.html
[en] Free Software is Useful
[cs] Svobodný software je užitečný
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[sq] Falënderime nga GNU

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top