English [en]

List of translations

Remove from selection

Bulgarian [bg]   Greek [el]   Uzbek [uz]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[el] Μένοντας ενήμεροι για το GNU και το ΙΕΛ
copyleft/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[el] Τι είναι το copyleft;
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[el] Τεκμηρίωση του Έργου GNU
education/education.html
[en] Free Software and Education
[el] Ελεύθερο λογισμικό και εκπαίδευση
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[el] Ελεύθερο λογισμικό και εκπαίδευση - Πίνακας περιεχομένων
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[el] Συχνές ερωτήσεις στην Εκπαίδευση
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[bg] Защо училищата трябва да си служат изцяло със свободен софтуер
[el] Γιατί τα σχολεία πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό
[uz] Nega maktablar faqat erkin dasturiy ta'minotlardan foydalanishi kerak?
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[el] Το πρόγραμμα Tux Paint
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[bg] Операционната система GNU
[el] Το Λειτουργικό Σύστημα GNU
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[bg] Преглед на системата GNU
[el] Επισκόπηση του Συστήματος GNU
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[bg] Потребители на GNU, които никога не са чували за GNU
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[bg] Първоначално обявление
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[bg] Линукс и система GNU
[el] Ο πυρήνας Linux και το σύστημα GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[el] Το μανιφέστο του GNU
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[el] Το έργο GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[bg] Какво има в името?
[el] Τι περιέχεται σ' ένα όνομα;
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[el] Η πινακοθήκη τέχνης του GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[el] Ένας οδηγός βοήθειας προς το λειτουργικό σύστημα GNU
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[el] Άδειες
licenses/fdl-1.3-faq.html
[en] GFDL v1.3 FAQ
[bg] ЧЗВ за версия 1.3 на GFDL
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[bg] Защо ФСС изисква документи за прехвърляне на авторски права от сътрудниците си?
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[bg] Защо не трябва да използвате Lesser GPL за следващата си библиотека
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[bg] Философия на проекта GNU
[el] Φιλοσοφία του Έργου GNU
philosophy/anonymous-response.html
[en] A Response Letter to the Word Attachments
[el] A Response Letter to the Word Attachments
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[el] Ελευθερία του Λόγου, του Τύπου και του Συνεταιρίζεσθαι στο Διαδίκτυο
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[bg] Можете ли да имате доверие на компютъра си?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[el] Κατηγορίες Ελεύθερου και Μη-Ελεύθερου Λογισμικού
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[bg] Избягване на гибелни компромиси
[el] Αποφεύγοντας ολέθριους συμβιβασμούς
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[bg] Привеждане в сила на Общия публичен лиценз на GNU
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[bg] Есета и статии
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[el] Πολεμώντας τις πατέντες λογισμικού - Μεμονωμένα και ομαδικά
philosophy/free-digital-society.html
[en] A Free Digital Society - What Makes Digital Inclusion Good or Bad?
[el] Μία ελεύθερη ψηφιακή κοινωνία - Τί κάνει την ψηφιακή ενσωμάτωση καλή ή κακή;
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[bg] Свободен софтуер и свободни ръководства
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[bg] Защо понятието „свободен софтуер“ е по-добро от „отворен код“
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[bg] Определение на свободен софтуер
[el] Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[el] Μεταφράσεις του όρου ``free software''
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[el] Μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι κυβερνήσεις για να προωθήσουν το ελεύθερο λογισμικό
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[bg] Свободен, но в окови – „клопката на Джава“
[el] Ελεύθερο αλλά δεσμευμένο - η παγίδα της Java
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[el] Η μη έμπιστη πολιτική της Microsoft και το Ελεύθερο Λογισμικό
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[el] Είναι η Microsoft ο μεγάλος κακός;
philosophy/netscape.html
[en] Netscape and Free Software
[el] Ο Netscape και το Ελεύθερο Λογισμικό
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[el] Είπατε “Πνευματική Ιδιοκτησία”; Είναι μία αποπλανητική αυταπάτη
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[bg] Защо отвореният код пропуска най-важното за свободния софтуер
[el] Γιατί Ο ανοιχτός Κώδικας χάνει το νόημα του Ελεύθερου Λογισμικού
philosophy/opposing-drm.html
[en] Opposing Digital Rights Mismanagement
[el] Αντιτάσσοντας στην Κακή Διαχείριση Των Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Mismanagement)
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[bg] Copyleft: Прагматичният идеализъм
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[bg] Науката трябва да отстрани от пътя си авторското право
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[bg] Правото да четеш
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[bg] Продажба на свободен софтуер
[el] Πουλώντας Ελεύθερο Λογισμικό
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[bg] Софтуерните патенти и патентите върху литературата
philosophy/speeches-and-interview.html
[en] Speeches and Interviews (in reverse chronological order)
[bg] Речи и интервюта (в обратен хронологичен ред)
philosophy/sun-in-night-time.html
[en] The Curious Incident of Sun in the Night-Time
[bg] Любопитният инцидент със „Сън“ в късна доба
philosophy/third-party-ideas.html
[en] Third Party Ideas
[bg] Идеи на трети страни
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[bg] Насоки за университетски служители при издаване на свободен софтуер
philosophy/vaccination.html
[en] Viral Code and Vaccination
[bg] Вирусен код и ваксинация
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[bg] Защо „copyleft“?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[bg] Защо софтуерът не трябва да има собственици
[el] Γιατί το Λογισμικό Δεν Θα Έπρεπε να Έχει Ιδιοκτήτες
software/software.html
[en] GNU Software
[el] Λογισμικό GNU

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top