English [en]

List of translations

Remove from selection

Farsi (Persian) [fa]   Albanian [sq]   Ukrainian [uk]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
[uk] Слідкуйте за GNU і ФВПЗ
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[fa] توزیع‌های گنو/لینوکس
[uk] Дистрибутиви GNU/Linux
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[uk] Пояснення, чому нами не схвалені інші системи
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[uk] Вільні дистрибутиви GNU/Linux
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[uk] Вільні дистрибутиви, відмінні від GNU
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[uk] Рекомендації для дистрибутивів вільних систем (GNU FSDG)
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[uk] Необов'язкова свобода не достатня
distros/screenshot-gnewsense.html
[en] Screenshot of gNewSense
[uk] Знімок екрану gNewSense
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[uk] Знімок екрану вільного дистрибутива
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
education/education.html
[en] Free Software and Education
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
[uk] Вільні програми і освіта
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[uk] Християнська євангельська школа Неукена (ECEN)
education/edu-cases-argentina.html
[en] Case Studies in Argentina
[uk] Приклади у Аргентині
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[uk] Амбедкарський громадський обчислювальний центр (AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[uk] Ірімпанамська річна вища середня школа
education/edu-cases-india.html
[en] Case Studies in India
[uk] Приклади у Індії
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[sq] Shembuj
[uk] Аналіз випадків
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[uk] Вільні програми і освіта - Зміст
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[uk] Питання та відповіді про вільні програми у освіті
education/edu-projects.html
[en] Other Education Groups and Projects
[uk] Інші освітні групи і проекти
education/edu-resources.html
[en] Free Learning Resources
[uk] Вільні навчальні матеріали
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[fa] چرا مدارس باید منحصرا از نرم‌افزار آزاد استفاده کنند
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
[uk] Вільні програми в навчальних закладах
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[uk] GCompris
education/edu-software-gimp.html
[en] GIMP
[uk] GIMP
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[uk] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[uk] Вільні освітні програми
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[uk] Група освіти
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[uk] Чому освітнім установам слід застосовувати і викладати вільні програми
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[fa] education/education-menu.fa.html
[sq] education/education-menu.sq.html
[uk] education/education-menu.uk.html
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
[uk] Інші освітні матеріали
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
fun/jokes/any-key.html
[en] Where is any-key???
[uk] Де будь-яка кнопка???
fun/jokes/fsf-in-german.html
[en] FSF in German
[uk] ФВПЗ німецькою
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[sq] Sistemi Operativ GNU
[uk] Операційна система GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
[uk] Про операційну систему GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
[uk] Інтерв'ю з Річардом Столменом у BYTE
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[fa] مروری بر سیستم گنو
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
[uk] Огляд системи GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
[uk] Річард Столмен. ЧАП про GNU/Linux
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[fa] کاربران گنو که هرگز چیزی درباره گنو نشنیده‌اند
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
[uk] Користувачі GNU, які ніколи не чули про GNU
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[sq] Njoftimi Fillestar
[uk] Початкове оголошення
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[fa] لینوکس و سیستم گنو
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
[uk] Linux і система GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[sq] Manifesti i GNU-së
[uk] Маніфест GNU
gnu/pronunciation.html
[en] How To Pronounce GNU
[uk] Як вимовляти “GNU”
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
[uk] Мій досвід роботи з Ліспом і розвиток GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[sq] Projekti GNU
[uk] Проект GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[fa] چه چیزی درون یک نام نهفته است؟
[sq] Ç’përmban Emri?
[uk] Що у назві?
gnu/why-programs-should-be-shared.html
[en] Why Programs Should be Shared
[uk] Чому програмами слід обмінюватися
gnu/yes-give-it-away.html
[en] Yes, Give It Away
[uk] Так, роздавати
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[sq] Galeria e Artit GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[sq] Licenca
licenses/agpl-3.0.html
[en] GNU Affero General Public License
[uk] Загальна громадська ліцензія GNU Афферо
licenses/autoconf-exception-3.0.html
[en] Autoconf Configure Script Exception
[uk] Виняток для сконфігурованих сценаріїв Autoconf
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[uk] Проблема ліцензіх BSD
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[fa] کپی‌لفت چیست؟
[uk] Що таке копілефт?
licenses/exceptions.html
[en] Exceptions to GNU Licenses
[uk] Винятки з ліцензій GNU
licenses/fdl-1.3-faq.html
[en] GFDL v1.3 FAQ
[uk] GFDL v1.3 ЧАП
licenses/fdl-1.3.html
[en] GNU Free Documentation License
[uk] Ліцензія вільної документації GNU
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[uk] Як застосовувати додаткові можливості GNU FDL
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[uk] Замітки по застосуванню Ліцензії вільної документації GNU
licenses/gcc-exception-3.0.html
[en] GCC Runtime Library Exception 3.0
[uk] Виняток бібліотеки часу виконання GCC 3.0
licenses/gcc-exception-3.1.html
[en] GCC Runtime Library Exception
[uk] Виняток для бібліотек часу виконання GCC
licenses/gpl-3.0.html
[en] GNU General Public License
[uk] Загальна громадська ліцензія GNU
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[uk] Порушення ліцензій GNU
licenses/hessla.html
[en] The HESSLA's Problems
[uk] Проблеми HESSLA
licenses/lgpl-3.0.html
[en] GNU Lesser General Public License
[uk] Менша загальна громадська ліцензія GNU
licenses/recommended-copylefts.html
[en] Recommended copyleft licenses
[uk] Рекомендовані ліцензії з копілефтом
licenses/why-affero-gpl.html
[en] Why the Affero GPL
[fa] چرا اجازه‌نامهٔ اَفِرو جی‌پی‌ال؟
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[uk] Чому ФВПЗ збирає авторські права розробників
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[uk] Чому видавцям слід користуватися GNU FDL
licenses/old-licenses/old-licenses.html
[en] Old Licenses
[uk] Старі ліцензії
licenses/old-licenses/fdl-1.1.html
[en] GNU Free Documentation License, version 1.1
[uk] Ліцензія вільної документації GNU (FDL) версія 1.1
licenses/old-licenses/fdl-1.2.html
[en] GNU Free Documentation License 1.2
[uk] Ліцензія вільної документації GNU 1.2
licenses/old-licenses/gpl-1.0.html
[en] GNU General Public License, version 1
[uk] Загальна громадська ліцензія GNU, версія 1
licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
[en] GNU General Public License, version 2
[uk] Загальна громадська ліцензія GNU, версія 2
licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
[en] GNU Library General Public License, version 2.0
[uk] Бібліотечна загальна громадська ліцензія GNU, версія 2.0
licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
[en] GNU Lesser General Public License, version 2.1
[uk] Менша загальна громадська ліцензія GNU, версія 2.1
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[fa] فلسفه پروژه گنو
[sq] Filozofia e Projektit GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
[uk] 15 років вільному програмному забезпеченню
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
[uk] Лист від Ната про Амазон
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[uk] (Минуле) Бойкот Амазону!
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
[uk] Свобода слова, друку і асоціацій в Інтернеті
philosophy/bug-nobody-allowed-to-understand.html
[en] The Bug Nobody is Allowed to Understand
[uk] Помилка, в якій нікому не дозволено розібратися
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[fa] آیا می‌توانید به کامپیوتر خود اعتماد کنید؟
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[uk] Уникання руйнівних компромісів
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
[uk] Право на вогонь!
philosophy/floss-and-foss.html
[en] FLOSS and FOSS
[uk] FLOSS та FOSS
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[fa] چرا نرم افزار آزاد نیاز به مستندات آزاد دارد
[uk] Чому вільним програмам потрібна вільна документація
philosophy/free-open-overlap.html
[en] How Free Software and Open Source Relate as Categories of Programs
[uk] Співвідношення вільних програм і відкритого вихідного тексту
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
[uk] Вільне програмне забезпечення ще важливішим зараз
philosophy/free-software-intro.html
[en] Free Software Movement
[fa] جنبش نرم‌افزار آزاد
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[fa] تعریف نرم‌افزار آزاد
[sq] Ç’është software-i i lirë?
[uk] Що таке вільна програма?
philosophy/freedom-or-copyright.html
[en] Freedom—or Copyright?
[fa] آزادی—یا کپی‌رایت؟
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[fa] آزادی یا قدرت؟
[sq] Liri apo Pushtet?
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[uk] Стосовно Gnutella
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[uk] Відкинути директиву про охорону ІВ
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[fa] دام جاوااسکریپت
[uk] Пастка JavaScript
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[fa] مقدمه‌ای بر نرم‌افزار آزاد، جامعه آزاد: منتخبی از مقالات ریچارد استالمن
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[uk] Вирок у справі Microsoft
philosophy/my_doom.html
[en] MyDoom and You
[fa] MyDoom و شما
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[fa] ما می‌توانیم به پیوست‌های Word خاتمه دهیم
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[uk] Ви сказали “інтелектуальна власність”? Спокусливий міраж!
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[fa] چرا متن‌باز هدف اصلی نرم‌افزار آزاد را برآورده نمی‌کند
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
[uk] Чому відкритий вихідний код не передає поняття вільна програма
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[fa] کپی‌لفت: آرمان‌گرایی عمل‌گرایانه
[uk] Копілефт: прагматична принциповість
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[fa] حق مطالعه
[uk] Право прочитати
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[fa] فروش نرم‌افزار آزاد
[uk] Продаж вільних програм
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[uk] Закон Столмена
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[sq] Sa Mbikëqyrje Mund të Përballojë Demokracia?
[uk] Скільки стежень може витримати демократія?
philosophy/uruguay.html
[en] Lesson from Uruguay
[uk] Урок з Уругваю
philosophy/vaccination.html
[en] Viral Code and Vaccination
[uk] Вірусний код і вакцинація
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[sq] Kujt i shërben në të vërtetë ai shërbyes?
[uk] Кого насправді обслуговує сервер?
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[fa] چرا کپی‌لفت؟
[uk] Навіщо копілефт?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[fa] چرا نرم‌افزار نباید مالک داشته باشد؟
[uk] Чому у програм не повинно бути власників
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[sq] Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose Ngatërruese
philosophy/your-freedom-needs-free-software.html
[en] Your Freedom Needs Free Software
[fa] آزادی شما احتیاج به نرم‌افزار آزاد دارد
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
[uk] Задачі на майбутнє для www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[sq] Software GNU
[uk] Програми GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[fa] نرم‌افزار آزاد قابل اطمینان‌تر است!
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[sq] Falënderime nga GNU

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.