English [en]

List of translations

Remove from selection

Finnish [fi]   Hebrew [he]   Lithuanian [lt]   Albanian [sq]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   French [fr]   Galician [gl]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[lt] GNU/Linux distribucijos
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[lt] Paaiškinimas kodėl mes neparemiame kitų sistemų
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[lt] Laisvos sistemos distribucijos gairės (GNU FSDG1)
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
education/education.html
[en] Free Software and Education
[lt] Laisva programinė įranga ir švietimas
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[lt] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[lt] Ambedkar bendruomenės kompiuterijos centras (AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[lt] Profesinė aukštesnioji pagrindinė mokykla Irimpanam
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[sq] Shembuj
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[lt] Dažnai užduodami klausimai apie Laisvą programinę įrangą ir švietimą
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[he] מדוע בתי ספר צריכים להשתמש רק בתוכנה חופשית
[lt] Kodėl mokyklos turėtų naudoti išskirtinai laisvą programinę įrangą
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[lt] GCompris
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[lt] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[lt] Švietėjiška Laisva programinė įranga
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[lt] Švietimo komanda
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[lt] Kodėl švietėjiškos institucijos turėtų naudoti ir mokyti Laisvą programinę įrangą
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[he] education/education-menu.he.html
[lt] education/education-menu.lt.html
[sq] education/education-menu.sq.html
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[sq] Sistemi Operativ GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[he] שו"ת גנו\לינוקס מאת ריצ'ארד סטולמן
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[he] הכרזה ראשונה
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[he] לינוקס ופרוייקט גנו
[lt] Linux ir GNU sistema
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[he] גילוי הדעת של גנו
[sq] Manifesti i GNU-së
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[fi] GNU-projekti
[lt] GNU projektas
[sq] Projekti GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[he] מהו שם?
[sq] Ç’përmban Emri?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[sq] Galeria e Artit GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[sq] Licenca
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[he] בעיית הסכם-הרישוי של BSD
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[lt] Kas yra copyleft?
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[sq] Filozofia e Projektit GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[he] האם תוכלו לבטוח במחשב שלכם?
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[lt] Išvengiant griaunančių kompromisų
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[he] תוכנה חופשית ומדריכים חופשיים
[lt] Kodėl Laisvai programinei įrangai reikia Laisvos dokumentacijos
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[lt] Laisva programinė įranga dabar yra dar svarbesnė
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[he] מדוע ”תוכנה חופשית“ עדיפה על ”קוד פתוח“
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[he] ההגדרה של תוכנה חופשית
[lt] Kas yra laisva programinė įranga?
[sq] Ç’është software-i i lirë?
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[sq] Liri apo Pushtet?
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
philosophy/gif.html
[en] Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages
[he] למה אין קבצי GIF בדפים של גנו
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[lt] JavaScript spąstai
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[he] לינוקס, גנו וחופש
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[he] מיקרוסופט - השטן בכבודו ובעצמו ?
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[he] אנו יכולים לשים קץ לצרופות ווֹרד
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[lt] Ar jūs pasakėte „Intelektinė nuosavybė“? Tai gundantis miražas
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[lt] Kodėl Atviras šaltinis praleidžia Laisvos programinės įrangos esmę
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[lt] Copyleft: pragmatiškas idealizmas
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[fi] Oikeus lukea
[he] הזכות לקרוא
[lt] Teisė skaityti
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[lt] Laisvos programinės įrangos pardavimas
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[fi] Miksi ohjelmistojen pitäisi olla vapaita
[he] מדוע על תוכנה להיות חופשית
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[lt] Kiek daug sekimo demokratija gali atlaikyti?
[sq] Sa Mbikëqyrje Mund të Përballojë Demokracia?
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[he] הוצאת תוכנה חופשית במסגרת אוניברסיטאית
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[lt] Ką tas serveris iš tikrųjų aptarnauja?
[sq] Kujt i shërben në të vërtetë ai shërbyes?
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[he] למה ”חובות-מפיצים“?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[lt] Kodėl programinė įranga turėtų niekam nepriklausyti
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[sq] Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose Ngatërruese
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[sq] Software GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[sq] Falënderime nga GNU

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.