English [en]

List of translations

Remove from selection

Czech [cs]   Finnish [fi]   Turkish [tr]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[cs] Dokumentace GNU projektu
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[cs] Ne-GNU svobodné knihy
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[cs] Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[cs] O operačním systému GNU
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[cs] Přehled projektu GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[tr] GNU/Linux SSS, yazar Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[cs] Uživatelé GNU, kteří nikdy neslyšeli o GNU
[tr] GNU'yu hiç duymamış olan GNU kullanıcıları
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[cs] Úvodní oznámení
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[cs] Linux a systém GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[cs] Proč musím napsat GNU?
[tr] GNU Bildirgesi
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[cs] Projekt GNU
[fi] Alahuomautukset
[tr] GNU Projesi
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[cs] O co jde v názvu?
[tr] İsim Dediğin Nedir Ki?
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[cs] Co je to copyleft?
[tr] Copyleft Nedir?
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[cs] Často kladené otázky o GNU GPL
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[cs] Seznam názvů
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[cs] Často kladené otázky o GNU GPL
licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
[en] GNU General Public License, version 2
[cs] GNU General Public License (Všeobecná veřejná licence GNU)
people/people.html
[en] GNU's Who
[cs] Lidi kolem GNU
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[cs] Filosofie projektu GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[tr] Özgür Yazılımla 15 Yıl
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[cs] Svoboda slova, tisku a sdružování se na Internetu
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[cs] Můžete svému počítači věřit?
[tr] Bilgisayarınıza Güvenebilir misiniz?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[cs] Kategorie svobodného a nesvobodného softwaru
[tr] Özgür ve Özgür-Olmayan Yazılım Kategorileri
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[cs] Autorská práva a globalizace ve věku počítačových sítí
[tr] Bilgisayar Ağları Çağında Telif Hakları ve Küreselleşme
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[cs] Správný způsob zdanění DAT
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[tr] Dr. Dobb'un Gazetesi editörüne mektup
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[cs] Prosazovatelnost GNU GPL
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[cs] Svobodný software a svobodné příručky
[tr] Özgür Yazılım ve Özgür Kılavuzlar
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[cs] Proč je užívání pojmu ,,Free Software'' (svobodný software) lepší než ,,Open Source'' (otevřený zdrojový kód)
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[cs] Co je to svobodný software?
[tr] Özgür Yazılım Tanımı
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[cs] Svoboda či moc?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[cs] Motivy pro psaní svobodného softwaru
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[cs] Překlady pojmu „free software“
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[tr] Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçilmiş Yazıları'na Giriş
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[cs] Linux, GNU a svoboda
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[cs] Antitrustový soud s Microsoftem a svobodný software
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[cs] Je Microsoft velký satan?
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[cs] Rozsudek nad Microsoftem
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[tr] Telif Hakkının Yanlış Yorumlanması - Seri Hatalar
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[cs] Můžeme skoncovat s přílohami ve formátu .doc
philosophy/nonfree-games.html
[en] Nonfree DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?
[cs] Nesvobodné hry s DRM na GNU/Linuxu: dobro či zlo?
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[tr] Neden Açık Kaynak Özgür Yazılımın Noktasını Kaçırıyor
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[cs] Patentová reforma nestačí
philosophy/pirate-party.html
[en] How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software
[cs] Jak švédská Pirátská strana podkopává svobodný software
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[cs] Výhody svobodného softwaru
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[tr] Copyleft: Faydacı İdealizm
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[cs] Pomozte chránit práva psát jak nesvobodný, tak svobodný software
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[tr] Bilim, Telif Hakkını Bir Kenara İtmelidir
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[cs] Přehodnocení copyrightu: veřejnost musí zvítězit
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[cs] Právo číst
[fi] Oikeus lukea
[tr] Okuma Hakkı
philosophy/rms-nyu-2001-transcript.html
[en] Free Software: Freedom and Cooperation
[cs] Svobodný software
[tr] Özgür Yazılım: Özgürlük ve İşbirliği
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[cs] Záchrana Evropy před softwarovými patenty
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[cs] Prodej svobodného softwaru
[tr] Özgür Yazılımın Satılması
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[cs] Proč by měl být software svobodný
[fi] Miksi ohjelmistojen pitäisi olla vapaita
[tr] Yazılım Niçin Özgür Olmalıdır
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[cs] Stallmanův zákon
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[cs] Vydávání svobodného software, pokud pracujete na univerzitě
[tr] Üniversitede Çalışmanız Durumunda Özgür Yazılımın Yayınlanması
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[cs] Postoj Nadace pro svobodný software (FSF) k W3 Konsorciem navrhovné ,,Royalty-Free'' patentové politice
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[cs] Wassenaarská smlouva
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[tr] Neden Copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[cs] Proč by software neměl mít vlastníky
[tr] Yazılımın Neden Sahibi Olmamalıdır
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[cs] Některá matoucí nebo předpojatá slova a fráze, kterým je lepší se vyhnout
[tr] Kullanmaktan Kaçınılması (veya Dikkatli Kullanılması) Gereken Kafa Karıştıran Kelimeler ve İfadeler
software/software.html
[en] GNU Software
[cs] Software
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[cs] Jak získat pomoc ke GNU software
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[cs] Posudky GNU
testimonials/reliable.html
[en] Free Software Is Reliable
[cs] Svobodný software je spolehlivý
testimonials/supported.html
[en] Free Software is Supported
[cs] Svobodný software je podporovaný
testimonials/useful.html
[en] Free Software is Useful
[cs] Svobodný software je užitečný

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top