English [en]

List of translations

Remove from selection

Norwegian (Bokmål) [nb]   Polish [pl]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[pl] Na bieżąco z GNU i FSF
copyleft/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[pl] Co to jest copyleft?
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[pl] Dystrubucje GNU/Linuksa
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[pl] Dlaczego nie popieramy innych systemów
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[pl] Wolne dystrybucje GNU/Linuksa
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[pl] Wolne dystrybucje Nie-GNU
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[pl] Wytyczne dla wolnych systemów dystrybucji [Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)]
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[pl] Zrzut wolnej dystrybucji
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[pl] Dokumentacja Projektu GNU
[zh-tw] GNU 計畫之文件
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[pl] Wolne książki innych wydawców
[zh-tw] 非 GNU 出版的自由書籍
education/education.html
[en] Free Software and Education
[pl] Wolne oprogramowanie i edukacja
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[pl] Najczęściej zadawane pytania na temat wolnego oprogramowania i edukacji
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[pl] Dlaczego szkoły powinny używać wyłącznie wolnego oprogramowania
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[pl] Edukacyjne wolne oprogramowanie
events/rms-nyu-2001-transcript.html
[en] Free Software: Freedom and Cooperation
[pl] Wolne oprogramowanie: wolność i współpraca
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[zh-tw] GNU 提供的笑話
fun/jokes/echo-msg.html
[en] GNU Echo?
[zh-tw] GNU Echo ?
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[nb] Om operativsystemet GNU
[pl] O systemie operacyjnym GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[pl] O systemie operacyjnym GNU
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[nb] Oversikt over GNU-systemet
[pl] Przegląd Systemu GNU
[zh-tw] GNU計劃概述
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[pl] GNU Linux FAQ – Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[pl] Użytkownicy GNU, którzy nigdy o GNU nie słyszeli
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[pl] Pierwsze ogłoszenie
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[pl] Linux i System GNU
[zh-tw] Linux 和 GNU 計劃
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[pl] Manifest GNU
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[pl] Projekt GNU
[zh-tw] GNU 計畫
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[pl] Czymże jest nazwa?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[pl] Galeria Sztuki GNU
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[pl] Głowa GNU
[zh-tw] GNU 頭像
graphics/anfsflogo.html
[en] An FSF Logo
[pl] Logo FSF
graphics/atypinggnu.html
[en] A Typing GNU Hacker
[pl] GNU-hacker pisząca na klawiaturze
graphics/babygnu.html
[en] Baby GNU
[pl] Mała GNU
graphics/gnupascal.html
[en] GNU and Blaise Pascal
[pl] GNU i Blaise Pascal
graphics/license-logos.html
[en] GNU License Logos
[pl] Loga licencji GNU
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[pl] Filozofująca GNU
[zh-tw] 哲學GNU
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[pl] Czym jest GNU
[zh-tw] 什麼是 GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[pl] Pomagajcie Projekcie GNU i Fundacji Wolnego Oprogramowania
[zh-tw] 您可以如何幫助 GNU 專案
help/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[pl] Jak uzyskać pomoc przy programach GNU
[zh-tw] 如何得到 GNU 軟體幫助
help/help-hardware.html
[en] How you can help the GNU Project: Hardware
[pl] Jak Wy możecie pomóc Projektowi GNU: Sprzęt
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[pl] Licencje
[zh-tw] 許可證
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[pl] Jak stosować opcjonalne elementy GFDL
[zh-tw] 如何使用 GFDL 所提供的可選設置(feature)
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[pl] Wskazówki dotyczące stosowania Licencji GNU Wolnej Dokumentacji
[zh-tw] 如何使用 GNU Free Documentation License 的其它小情報
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[pl] Często zadawane pytania na temat GNU GPL
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[pl] Jak stosować GPL lub LGPL
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[pl] Naruszenia GPL, LGPL i GFDL
[zh-tw] 違反 GPL 、 LGPL 和 GFDL 〔條款時〕
licenses/hessla.html
[en] The HESSLA's Problems
[pl] Problem HESSLA
licenses/lgpl-java.html
[en] The LGPL and Java
[pl] LGPL i Java
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[pl] Rozmaite licencje i komentarze na ich temat
licenses/translations.html
[en] Unofficial Translations
[pl] Nieoficjalne przekłady
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[pl] Dlaczego FSF uzyskuje od współpracowników deklaracje przeniesienia praw autorskich
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[pl] Dlaczego powinniście stosować GNU FDL
[zh-tw] 為什麼您應該使用 GNU FDL (GNU 自由文件許可證)?
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[pl] Czemu nie należy stosować Lesser GPL dla kolejnej biblioteki
[zh-tw] 為什麼不在你的下一個函式庫中使用 Library GPL
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[pl] Często zadawane pytania na temat GNU GPL
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[pl] Odnośniki do innych stron wolnego oprogramowania
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[nb] Firmaer som selger datamaskiner med GNU/Linux ferdig installert
[pl] Firmy, które sprzedają komputery z pre-instalowanym GNU/Linux
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[zh-tw] 自由軟體之歌
people/people.html
[en] GNU's Who
[pl] Kto jest kim w GNU
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[pl] Webmasterzy GNU
[zh-tw] GNU 的網頁管理者
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[pl] Webmasterzy GNU
[zh-tw] GNU 的網頁管理者
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[pl] Filozofia Projektu GNU
[zh-tw] GNU 專案之哲學
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[pl] 15 lat Wolnego Oprogramowania
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[pl] List od Nata w sprawie Amazon
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[pl] List od RMS do Tima O'Reilly'ego
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[pl] (Dawniej) Bojkotujcie Amazon!
philosophy/android-and-users-freedom.html
[en] Android and Users' Freedom
[pl] Android a wolność użytkowników
philosophy/anonymous-response.html
[en] A Response Letter to the Word Attachments
[pl] List w odpowiedzi na załączniki Worda
philosophy/apsl.html
[en] FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0
[pl] Opinia FSF na temat Apple Public Source License (APSL) 2.0
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[pl] Wolność słowa, prasy i stowarzyszania się w Internecie
philosophy/boldrin-levine.html
[en] Review: Boldrin and Levine, “The case against intellectual property”
[pl] Recenzja: Boldrin i Levine, „Przeciw własności intelektualnej”
philosophy/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[pl] Problem licencji BSD
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[pl] Czy możesz ufać swojemu komputerowi?
[zh-tw] 後記
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[pl] Kategorie wolnego i niewolnego oprogramowania
philosophy/censoring-emacs.html
[en] Censoring My Software
[pl] Cenzurowanie mojego oprogramowania
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[pl] Unikać zgubnych kompromisów
philosophy/computing-progress.html
[en] Computing ‘progress’: good and bad
[pl] Postęp informatyki: wady i zalety
philosophy/copyright-versus-community.html
[en] Copyright versus Community in the Age of Computer Networks
[pl] Prawo autorskie kontra społeczność w Erze Sieci Komputerowych
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[pl] Właściwy sposób opodatkowania DAT
[zh-tw] DAT 徵稅的正確方法
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[pl] List do redaktora Dr. Dobb's Journal
[zh-tw] 給 Dr. Dobb's 期刊編輯的公開信
philosophy/ebooks.html
[en] E-Books: Freedom Or Copyright
[pl] Książki elektroniczne: Wolność czy prawa autorskie?
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[pl] Egzekwowanie GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[pl] Eseje i artykuły
philosophy/europes-unitary-patent.html
[en] Europe's “unitary patent” could mean unlimited software patents
[pl] „Jednolity patent” mógłby znaczyć nieograniczone patenty na oprogramowanie w Europie
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[pl] Zwalczanie patentów na oprogramowanie – w pojedynkę i wspólnie
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[pl] Dlaczego wolne oprogramowanie potrzebuje wolnej dokumentacji
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[pl] Dlaczego termin „Free Software” jest lepszy niż „Open Source”
[zh-tw] 自由軟體,不只是開放源碼
philosophy/free-software-intro.html
[en] Free Software Movement
[pl] Ruch Wolnego Oprogramowania
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[nb] Hva er fri programvare?
[pl] Co to wolne oprogramowanie?
[zh-tw] 甚麼是自由軟體?
philosophy/free-world.html
[en] Only the Free World Can Stand Up to Microsoft
[zh-tw] 只有自由的世界可以與微軟抗衡
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[pl] Wolność czy prawa autorskie?
philosophy/freedom-or-copyright.html
[en] Freedom—or Copyright?
[pl] Wolność czy prawa autorskie?
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[pl] Wolność czy władza?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[pl] Motywacje do pisania Wolnego Oprogramowania
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[pl] Tłumaczenia terminu „free software”
[zh-tw] ``free software'' 這個詞的翻譯
philosophy/gif.html
[en] Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages
[pl] Dlaczego na stronach internetowych GNU nie ma plików GIF
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[pl] O Gnutelli
[zh-tw] 關於 Gnutella
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[pl] Środki, jakich mogą użyć rządy, by promować wolne oprogramowanie
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[pl] GNU GPL i „amerykańskie marzenie”
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[pl] Licencja GNU GPL i amerykański sposób życia
philosophy/guardian-article.html
[en] Opposing The European Software Patent Directive
[pl] Przeciwko europejskiej dyrektywie patentowej
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[pl] Niebezpieczeństwo z Hagi
philosophy/historical-apsl.html
[en] The Problems with older versions of the Apple Public Source License (APSL)
[pl] Problemy ze starszymi wersjami Apple Public Source License
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[pl] Odrzućcie dyrektywę o egzekwowaniu praw własności intelektualnej
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[pl] Wolne, lecz w okowach - pułapka Javy
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[pl] Pułapka JavaScript'u
philosophy/judge-internet-usage.html
[en] A wise user judges each Internet usage scenario carefully
[pl] Roztropny użytkownik starannie ocenia każdy scenariusz korzystania z Internetu
philosophy/keep-control-of-your-computing.html
[en] Keep control of your computing, so it doesn't control you!
[pl] Zatrzymajcie kontrolę nad Waszym komputerem, aby to on Was nie kontrolował!
philosophy/kevin-cole-response.html
[en] A Response Letter to the Word Attachments
[pl] List w odpowiedzi na załączniki Worda
philosophy/kragen-software.html
[en] People, places, things and ideas
[zh-tw] 人、土地、物品和思想
philosophy/lest-codeplex-perplex.html
[en] Lest CodePlex perplex
[pl] Aby Codeplex nie wywoływał konsternacji
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[pl] Linux, GNU, i wolność
[zh-tw] Linux、GNU 和 自由
philosophy/luispo-rms-interview.html
[en] Interview: Richard M. Stallman
[zh-tw] 訪談錄:理查德 M 斯託曼
philosophy/mcvoy.html
[en] Thank You, Larry McVoy
[pl] Dziękuję, Larry McVoy
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[pl] Proces antymonopolowy Microsoftu a Wolne Oprogramowanie
philosophy/microsoft-new-monopoly.html
[en] Microsoft's New Monopoly
[pl] Nowy monopol Microsoftu
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[pl] Czy Microsoft jest Wielkim Szatanem? (stara wersja)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[pl] O werdykcie w sprawie Microsoftu
philosophy/microsoft.html
[en] Is Microsoft the Great Satan?
[pl] Czy Microsoft jest Wielkim Szatanem?
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[pl] Błędne interpretacje prawa autorskiego
philosophy/motif.html
[en] The Motif License
[pl] Licencja Motif
philosophy/my_doom.html
[en] MyDoom and You
[pl] MyDoom i Ty
philosophy/netscape-npl.html
[en] On the Netscape Public License
[pl] O Netscape Public License
philosophy/netscape.html
[en] Netscape and Free Software
[pl] Netscape a wolne oprogramowanie
philosophy/no-ip-ethos.html
[en] Don't Let ‘Intellectual Property’ Twist Your Ethos
[pl] Nie pozwólcie „własność intelektualnej” skrzywić Waszego etosu
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[nb] Vi kan sette en stopper for Word-vedlegg
[pl] Możemy położyć kres załącznikom Worda
philosophy/nonfree-games.html
[en] Nonfree DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?
[pl] Niewolne gry z DRM na GNU/Linuksa: Dobre czy złe?
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[pl] „Własność intelektualna” to zwodniczy miraż
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[pl] Dlaczego otwartemu oprogramowaniu umyka idea Wolnego Oprogramowania
philosophy/opposing-drm.html
[en] Opposing Digital Rights Mismanagement
[pl] Sprzeciw wobec DRM
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[pl] Reforma patentowa nie wystarczy
philosophy/pirate-party.html
[en] How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software
[pl] Jak postulaty szwedzkiej Partii Piratów szkodzą Wolnemu Oprogramowaniu
philosophy/plan-nine.html
[en] The Problems of the (Earlier) Plan 9 License
[pl] Problemy związane z (wcześniejszą) licencją systemu Plan 9
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[pl] Zalety wolnego oprogramowania
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[pl] Copyleft: Pragmatyczny idealizm
philosophy/privacyaction.html
[en] Protect Postal Privacy
[pl] Chroń prywatność poczty
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[pl] Pomóżcie chronić prawo do pisania programów, bez względu na to, czy są wolne czy nie
[zh-tw] 幫助保護撰寫自由和非自由軟體的權力
philosophy/public-domain-manifesto.html
[en] Why I Will Not Sign the Public Domain Manifesto
[pl] Dlaczego nie podpiszę „The Public Domain Manifesto”
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[pl] Nauka musi odsunąć na bok prawa autorskie
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[pl] Nowa ocena prawa autorskiego – społeczeństwo musi być górą
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[pl] Prawo do czytania
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[nb] Redd Europa fra programvarepatenter
[pl] Ratując Europę przed patentami na oprogramowanie
philosophy/second-sight.html
[en] Free Software and (e-)Government
[pl] Spojrzenie w przyszłość
philosophy/self-interest.html
[en] Self-Interest
[zh-tw] 利己主義
philosophy/selling-exceptions.html
[en] Selling Exceptions
[pl] Sprzedaż na innej licencji
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[pl] Sprzedaż Wolnego Oprogramowania
[zh-tw] 販售自由軟體
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[pl] Dlaczego oprogramowanie powinno być wolne
[zh-tw] 軟體為什麼應該是自由的
philosophy/social-inertia.html
[en] Overcoming Social Inertia
[pl] Przezwyciężanie Bezwładności Społecznej
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[pl] Patenty na oprogramowanie i patenty na literaturę
philosophy/sun-in-night-time.html
[en] The Curious Incident of Sun in the Night-Time
[pl] Dziwny przypadek Suna nocną porą
philosophy/the-danger-of-ebooks.html
[en] The Danger of E-Books
[pl] Niebezpieczeństwo e-booków
philosophy/trivial-patent.html
[en] The Anatomy of a Trivial Patent
[pl] Anatomia trywialnego patentu
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[zh-tw] 我們為什麼必須反對 UCITA
philosophy/udi.html
[en] The Free Software Movement and UDI
[pl] Ruch Wolnego Oprogramowania a UDI
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[pl] Wydawanie wolnego oprogramowania a praca na uczelni
philosophy/use-free-software.html
[en] The Free Software Community After 20 Years:
With great but incomplete success, what now?

[pl] 20 lat Społeczności Wolnego Oprogramowania.
Wielki, choć nie całkowity, sukces – co dalej?

philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[pl] Stosowanie GNU FDL
[zh-tw] 其它相關文件
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[pl] Porozumienie z Wassenaar
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[pl] Komu tak na prawdę służy ten serwer?
philosophy/why-audio-format-matters.html
[en] Why Audio Format Matters
[pl] Dlaczego format pliku dźwiękowego ma znaczenie
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[pl] Dlaczego copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[pl] Dlaczego oprogramowanie nie powinno mieć właścicieli
[zh-tw] 為甚麽軟體不應有主人
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[pl] Mylące lub nacechowane słowa i sformułowania, których lepiej unikać
philosophy/wsis-2003.html
[en] Speech at WSIS, 16 July 2003
[pl] Przemówienie na WSIS, 16 lipca 2003
[zh-tw] 二零零三年七月十六日在 WSIS 的演講
philosophy/wsis.html
[en] World Summit on the Information Society
[pl] Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[pl] Pułapka X Window
philosophy/your-freedom-needs-free-software.html
[en] Your Freedom Needs Free Software
[pl] Wasza wolność potrzebuje wolnego oprogramowania
philosophy/proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[pl] Oprogramowanie własnościowe jest często malware
philosophy/sco/sco.html
[en] FSF's Position regarding SCO's attacks on Free Software
[pl] Stosunek FSF do ataków SCO wymierzonych w Wolne Oprogramowanie
philosophy/sco/sco-gnu-linux.html
[en] SCO, GNU and Linux
[pl] SCO, GNU i Linux
server/server.html
[en] About GNU Servers
[pl] O www.gnu.org
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[pl] Porady dotyczące prowadzenia serwerów lustrzanych
server/takeaction.html
[en] Take Action
[pl] Podejmijcie działania
software/software.html
[en] GNU Software
[nb] Programvare
[pl] Oprogramowanie
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[pl] Zasoby GNU dla deweloperów
[zh-tw] GNU 開發資源
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[pl] Wolne oprogramowanie jest bardziej niezawodne!
[zh-tw] 自由軟體值得您的信賴!
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[pl] Świadectwa na rzecz GNU
[zh-tw] GNU 証明書
testimonials/reliable.html
[en] Free Software Is Reliable
[pl] Wolne oprogramowanie jest niezawodne
testimonials/supported.html
[en] Free Software is Supported
[pl] Wolne oprogramowanie ma wsparcie techniczne
testimonials/useful.html
[en] Free Software is Useful
[pl] Wolne Oprogramowanie jest użyteczne
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[zh-tw] GNU 致謝 - GNU 計畫 - 自由軟體基金會(FSF)

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top