English [en]

List of translations

Remove from selection

Dutch [nl]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (BokmÃ¥l) [nb]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[nl] Laatste ontwikkelingen bij GNU en de FSF
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[nl] GNU/Linux-distributies
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[nl] Waarom we andere systemen niet aanbevelen
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[nl] Vrije GNU/Linux-distributies
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[nl] Vrije niet-GNU-distributies
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[nl] Schermafdruk van een vrije distributie
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[nl] Documentatie van het GNU-project
education/education.html
[en] Free Software and Education
[nl] Vrije software en onderwijs
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[nl] Vrije software en onderwijs - Inhoudsopgave
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[nl] Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[nl] Waarom onderwijsinstellingen Vrije Software zouden moeten gebruiken en onderwijzen
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[nl] Het GNU-besturingssysteem
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[nl] Overzicht van het GNU Systeem
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[nl] GNU/Linux Veelgestelde Vragen door Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[nl] GNU Gebruikers Die Nog Nooit van GNU Gehoord Hebben
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[nl] Eerste Aankondiging
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[nl] Linux en het GNU Systeem
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[nl] Het GNU Manifest
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[nl] Het GNU Project
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[nl] Als het beestje maar een naam heeft
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[nl] Hoe kun je het GNU-project en de Vrije-Software-beweging helpen
help/linking-gnu.html
[en] Linking to the GNU Project
[nl] Verwijzen naar het GNU Project
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[nl] Licenties
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[nl] Het Probleem met de BSD Licentie
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[nl] Waarom je voor je volgende bibliotheek niet de Lesser GPL zou moeten gebruiken
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[nl] Links naar Andere Vrije Software Websites
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[nl] Bedrijven die computers verkopen met GNU/Linux voorgeïnstalleerd
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[nl] De filosofie van het GNU-project
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[nl] 15 Jaar Vrije Software
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[nl] (Voorheen) Boycot Amazon!
philosophy/apsl.html
[en] FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0
[nl] FSF's Mening over de Apple Public Source License (APSL) 2.0
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[nl] Vrijheid van Meningsuiting op het Internet
philosophy/boldrin-levine.html
[en] Review: Boldrin and Levine, “The case against intellectual property”
[nl] Recensie: Boldrin en Levine, “Argumenten tegen het gebruik van intellectueel eigendom”
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[nl] Kun je je Computer Vertrouwen?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[nl] Indeling van vrije en niet-vrije software
philosophy/censoring-emacs.html
[en] Censoring My Software
[nl] Mijn Eigen Software Censureren
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[nl] Schadelijke compromissen vermijden
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[nl] De Juiste Belastingheffing op DAT
philosophy/ebooks.html
[en] E-Books: Freedom Or Copyright
[nl] E-Boeken: Vrijheid Of Auteursrecht
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[nl] Het Handhaven van de GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[nl] Verhandelingen en artikelen
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[nl] Software Patenten Bestrijden - Individueel en Samen
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[nl] Waarom Vrije Software Vrije Handleidingen nodig heeft
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[nl] Vrije software is juist tegenwoordig nog belangrijker
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[nl] Wat is vrije software?
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[nl] Vrijheid of Auteursrecht? (Oude Versie)
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[nl] Vrijheid of Macht?
philosophy/gates.html
[en] It's not the Gates, it's the bars
[nl] Het zijn niet de Gates, het zijn de barriëres
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[nl] Wat betreft Gnutella
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[nl] Maatregelen die overheden kunnen nemen om vrije software te stimuleren
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[nl] De GNU GPL en de Amerikaanse Droom
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[nl] De GNU GPL en de “American Way”
philosophy/guardian-article.html
[en] Opposing The European Software Patent Directive
[nl] Dit is oorlogsretoriek
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[nl] Hommeles in Den Haag
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[nl] Wijs het voorstel voor strengere handhaving van intellectueel eigendom af
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[nl] Vrij maar Geketend - De Java Valstrik
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[nl] De JavaScript-valstrik
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[nl] Inleiding Vrije Software, Vrije Maatschappij: Gebundelde artikelen van Richard M. Stallman
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[nl] Linux, GNU en vrijheid
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[nl] Het Microsoft Mededingingsproces en Vrije Software
philosophy/microsoft-new-monopoly.html
[en] Microsoft's New Monopoly
[nl] Het Nieuwe Monopolie van Microsoft
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[nl] Is Microsoft de Duivel? (Oude Versie)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[nl] Over de Veroordeling van Microsoft
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[nl] Verkeerd Uitleg van Auteursrecht—Een Serie Fouten
philosophy/motif.html
[en] The Motif License
[nl] De Motif Licentie
philosophy/my_doom.html
[en] MyDoom and You
[nl] MyDoom en Jij
philosophy/netscape-npl.html
[en] On the Netscape Public License
[nl] Over de Netscape Public License
philosophy/no-ip-ethos.html
[en] Don't Let ‘Intellectual Property’ Twist Your Ethos
[nl] Laat Je Niet Corrumperen Door ‘Intellectueel Eigendom’
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[nl] We kunnen een einde maken aan Word bijlagen
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[nl] Zei U: “Intellectueel Eigendom”? Dat Is Een Verleidelijke Luchtspiegeling
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[nl] Waarom “Open Bron” de essentie van Vrije Software niet begrijpt.
philosophy/opposing-drm.html
[en] Opposing Digital Rights Mismanagement
[nl] Strijden Tegen 'Digital Rights Mismanagement'
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[nl] Patenthervorming is Niet Voldoende
philosophy/plan-nine.html
[en] The Problems of the (Earlier) Plan 9 License
[nl] De Problemen met de -Vroegere Versie van de- Plan 9 Licentie
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[nl] De voordelen van vrije software
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[nl] Auteursplicht: Pragmatisch Idealisme
philosophy/privacyaction.html
[en] Protect Postal Privacy
[nl] Bescherm Privépost
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[nl] Help te Vechten voor je Recht om zowel Vrije als Niet-vrije Software te Schrijven.
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[nl] De Wetenschap Moet Het Auteursrecht Terzijde Schuiven
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[nl] Het Auteursrecht Opnieuw Bekeken: Voorrang aan de Gemeenschap
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[nl] Het Recht om te Lezen
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[nl] Red Europa van Softwarepatenten
philosophy/second-sight.html
[en] Free Software and (e-)Government
[nl] Vrije Software en de (elektronische) Overheid
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[nl] Verkopen van Vrije Software
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[nl] Waarom Software Vrij Zou Moeten Zijn
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[nl] Software Patenten en Literaire Patenten
philosophy/speeches-and-interview.html
[en] Speeches and Interviews
[nl] Toespraken en Interviews (in omgekeerd-chronologische volgorde)
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[nl] De wet van Stallman
philosophy/sun-in-night-time.html
[en] The Curious Incident of Sun in the Night-Time
[nl] Het Merwaardige Incident van Sun in de Nacht
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[nl] Hoeveel controle kan onze democratie verdragen?
philosophy/third-party-ideas.html
[en] Third Party Ideas
[nl] Ideeën van derden
philosophy/trivial-patent.html
[en] The Anatomy of a Trivial Patent
[nl] Een Triviaal Patent Ontleedt
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[nl] Waarom We Ons Moeten Verzetten Tegen UCITA
philosophy/udi.html
[en] The Free Software Movement and UDI
[nl] De Vrije Software Beweging en UDI
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[nl] Vrije software uitbrengen wanneer je op een universiteit werkt
philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[nl] GNU FDL Gebruiken
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[nl] Het standpunt van de FSF over het beleid van “kosteloze” Patenten bij het W3 Consortium
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[nl] Het Akkoord van Wassenaar.
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[nl] Waarom Copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[nl] Waarom Software Geen Bezit Mag Zijn
philosophy/wsis.html
[en] World Summit on the Information Society
[nl] Wereldtop over de informatiemaatschappij
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[nl] De X Window's Valstrik
philosophy/sco/sco-gnu-linux.html
[en] SCO, GNU and Linux
[nl] SCO, GNU en Linux
proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[nl] Niet-vrije software is vaak malware
proprietary/malware-apple.html
[en] Apple's Operating Systems Are Malware
[nl] Apple's besturingssystemen zijn malware
server/takeaction.html
[en] Take Action
[nl] Wat Jij Kunt Doen
software/software.html
[en] GNU Software
[nl] GNU-software
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[nl] GNU Getuigenissen

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top