English [en]

List of translations

Remove from selection

Catalan [ca]   Dutch [nl]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[ca] Manteniu-vos al dia amb GNU i la Free Software Foundation
[nl] Laatste ontwikkelingen bij GNU en de FSF
contact/contact.html
[en] Contacting the GNU project
[ca] Contactar amb el Projecte GNU
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[nl] GNU/Linux-distributies
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[nl] Waarom we andere systemen niet aanbevelen
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[ca] Distribucions GNU/Linux lliures
[nl] Vrije GNU/Linux-distributies
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[nl] Vrije niet-GNU-distributies
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[nl] Optioneel vrij is niet genoeg
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[nl] Schermafdruk van een vrije distributie
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[ca] Documentació del Projecte GNU
[nl] Documentatie van het GNU-project
education/education.html
[en] Free Software and Education
[ca] Programari lliure i educació
[nl] Vrije software en onderwijs
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[nl] Hogere middelbare school voor beroepsonderwijs Irimpanam
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[nl] Praktijkvoorbeelden
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[nl] Vrije software en onderwijs - Inhoudsopgave
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[nl] Veelgestelde vragen over vrije software en onderwijs
education/edu-resources.html
[en] Free Learning Resources
[nl] Vrij onderwijsmateriaal
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[ca] Per què les escoles haurien d'usar exclusivament programari lliure
[nl] Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[nl] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[nl] Vrije onderwijssoftware
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[nl] Het onderwijsteam
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[nl] Waarom onderwijsinstellingen Vrije Software zouden moeten gebruiken en onderwijzen
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[ca] education/education-menu.ca.html
[nl] education/education-menu.nl.html
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[ca] El Sistema Operatiu GNU
[nl] Het GNU-besturingssysteem
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[nl] Over het GNU-besturingssysteem
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[ca] Descripció del Sistema GNU
[nl] Overzicht van het GNU-systeem
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[ca] Preguntes freqüents sobre GNU/Linux per Richard Stallman
[nl] GNU/Linux veelgestelde vragen door Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[ca] Usuaris de GNU que mai no han sentit parlar de GNU
[nl] GNU-gebruikers die nog nooit van GNU gehoord hebben
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[ca] Anunci inicial
[nl] Eerste Aankondiging
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[ca] Linux i el Sistema GNU
[nl] Linux en het GNU-systeem
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[ca] El manifest GNU
[nl] Het GNU-manifest
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[ca] El Projecte GNU
[nl] Het GNU-project
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[ca] Què hi ha en un nom?
[nl] Als het beestje maar een naam heeft
gnu/why-programs-should-be-shared.html
[en] Why Programs Should be Shared
[nl] Waarom programma's gedeeld zouden moeten worden
gnu/yes-give-it-away.html
[en] Yes, Give It Away
[nl] Ja, geef het weg
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[ca] La Galeria d'Art del Projecte GNU
graphics/3dbabygnutux.html
[en] 3D baby GNU and baby Tux and posters by Nicolas Rougier
[ca] Petit GNU i petit Tux en tres dimensions i pòsters de Nicolas Rougier
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[ca] Un cap de GNU
graphics/ahurdlogo.html
[en] A Hurd Logo
[ca] Un logotip de Hurd
graphics/anfsflogo.html
[en] An FSF Logo
[ca] Un logotip de la FSF
graphics/anlpflogo.html
[en] An LPF Logo
[ca] Un logotip de la LPF
graphics/anothertypinggnu.html
[en] Another Typing GNU Hacker
[ca] Un altre GNU hacker teclejant
graphics/atypinggnu.html
[en] A Typing GNU Hacker
[ca] Un GNU hacker teclejant
graphics/babygnu.html
[en] Baby GNU
[ca] Petit GNU
graphics/bokma-gnu.html
[en] John Bokma's GNU Logos
[ca] Logotips del Projecte GNU de John Bokma
graphics/bwcartoon.html
[en] The Dynamic Duo: The Gnu and the Penguin in flight
[ca] El duet dinàmic: el GNU i el pingüí volant
graphics/fromagnulinux.html
[en] Fromagnulinux by Denis Trimaille
[ca] Fromagnulinux de Denis Trimaille
graphics/fsf-logo.html
[en] The Free Software Foundation Logo
[ca] El logotip de la Free Software Foundation
graphics/gleesons.html
[en] Gleeson's GNU Art
[ca] Dibuix d'un GNU de Gleeson
graphics/gnu-alternative.html
[en] GNU Alternative
[ca] Cap de GNU alternatiu
graphics/gnu-ascii.html
[en] ASCII Gnu
[ca] Un GNU en ASCII
graphics/gnu-jacket.html
[en] A Gnu wearing a jacket
[ca] Un GNU amb jaqueta
graphics/gnubanner.html
[en] A GNU Banner
[ca] Un banner del Projecte GNU
graphics/gnupascal.html
[en] GNU and Blaise Pascal
[ca] Un GNU amb Blaise Pascal
graphics/gnusvgart.html
[en] GNU Art in svg format
[ca] Art GNU en format SVG
graphics/heckert_gnu.html
[en] A Bold GNU Head
[ca] Un cap de GNU amb més contrast
graphics/httptunnel-logo.html
[en] httptunnel logo
[ca] Logotip de httptunnel
graphics/kafa.html
[en] Abstract GNU Art
[ca] Un GNU abstracte
graphics/license-logos.html
[en] GNU License Logos
[ca] Logotips de les llicències de GNU
graphics/listen.html
[en] Listening Gnu by the Nevrax Design Team
[ca] Un GNU escoltant música de l'Equip de Disseny Nevrax
graphics/meditate.html
[en] Levitating, Meditating, Flute-playing Gnu by the Nevrax Design Team
[ca] Un GNU levitant, meditant i tocant la flauta de l'Equip de Disseny Nevrax
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[ca] Un GNU filosòfic
graphics/reiss-gnuhead.html
[en] Color Gnu Head
[ca] Cap de GNU en color
graphics/slickgnu.html
[en] A slick GNU logo by Brian Bush
[ca] Un logotip de GNU fet amb destresa per Brian Bush
graphics/spiritoffreedom.html
[en] The Spirit of Freedom by Denís Fernández Cabrera
[ca] L'esperit de la llibertat de Denís Fernández Cabrera
graphics/supergnu-ascii.html
[en] ASCII Super Gnu
[ca] Súper GNU en ASCII
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[ca] Què és GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[ca] Ajudar al Projecte GNU i al Moviment del Programari Lliure
[nl] Hoe je het GNU-project en de vrijesoftwarebeweging kunt helpen
help/linking-gnu.html
[en] Linking to the GNU Project
[nl] Verwijzen naar het GNU Project
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[ca] Llicències
[nl] Licenties
licenses/agpl-3.0.html
[en] GNU Affero General Public License
[ca] Llicència Pública General Affero de GNU
[nl] GNU Affero General Public License
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[ca] El problema de la llicència BSD
[nl] Het probleem met de BSD-licentie
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[ca] Què és el copyleft?
[nl] Wat is auteursplicht?
licenses/fdl-1.3-faq.html
[en] GFDL v1.3 FAQ
[ca] Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL), versió 1.3
licenses/fdl-1.3.html
[en] GNU Free Documentation License
[ca] Llicència de Documentació Lliure de GNU
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[ca] Com utilitzar les funcionalitats opcionals de la GFDL
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[ca] Consells sobre l'ús de la Llicència de Documentació Lliure de GNU
licenses/gpl-3.0.html
[en] GNU General Public License
[ca] Llicència Pública General de GNU
[nl] GNU General Public License
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[ca] Com utilitzar les llicències de GNU en els vostres programes
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[ca] Violacions de les llicències de GNU
licenses/lgpl-3.0.html
[en] GNU Lesser General Public License
[ca] Llicència Pública General Reduïda de GNU
[nl] GNU Lesser General Public License
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[ca] Llista de llicències i comentaris sobre elles
licenses/quick-guide-gplv3.html
[en] A Quick Guide to GPLv3
[ca] Guia ràpida de la GPLv3
licenses/rms-why-gplv3.html
[en] Why Upgrade to GPLv3
[ca] Per què migrar a la versió 3 de la Llicència Pública General
licenses/translations.html
[en] Unofficial Translations
[ca] Traduccions no oficials
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[ca] Per què la FSF demana als col·laboradors la cessió del copyright
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[ca] Per què els editors haurien d'utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[ca] Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda per a la vostra pròxima biblioteca
[nl] Waarom je voor je volgende programmabibliotheek niet de Lesser GPL zou moeten gebruiken
licenses/old-licenses/old-licenses.html
[en] Old Licenses
[ca] Llicències antigues
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[ca] Enllaços a altres llocs sobre programari lliure
[nl] Links naar andere websites over vrije software
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[nl] Bedrijven die computers verkopen met GNU/Linux voorgeïnstalleerd
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[ca] La Cançó del Programari Lliure
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[ca] Webmestres de GNU
people/speakers.html
[en] GNU and Free Software Speakers
[ca] Oradors sobre GNU i el programari lliure
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[ca] Webmestres de GNU
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[ca] Filosofia del Projecte GNU
[nl] De filosofie van het GNU-project
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[nl] 15 Jaar Vrije Software
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[nl] (Voorheen) Boycot Amazon!
philosophy/apsl.html
[en] FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0
[ca] L'opinió de la FSF sobre la Llicència de Codi Públic d'Apple (APSL) 2.0
[nl] Wat de FSF vindt van de Apple Public Source License (APSL) 2.0
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[ca] Llibertat d'expressió, premsa i associació a Internet
[nl] Vrijheid van meningsuiting op het internet
philosophy/boldrin-levine.html
[en] Review: Boldrin and Levine, “The case against intellectual property”
[nl] Recensie: Boldrin en Levine, “Argumenten tegen het gebruik van intellectueel eigendom”
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[nl] Kun je je computer vertrouwen?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[ca] Categories de programari lliure i no lliure
[nl] Indeling van vrije en niet-vrije software
philosophy/censoring-emacs.html
[en] Censoring My Software
[nl] Mijn Eigen Software Censureren
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[nl] Schadelijke compromissen vermijden
philosophy/contradictory-support.html
[en] Beware of Contradictory “Support”
[nl] Pas op voor tegenstrijdige “ondersteuning”
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[nl] De Juiste Belastingheffing op DAT
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[ca] Carta al director del Dr. Dobb's Journal
philosophy/ebooks.html
[en] E-Books: Freedom Or Copyright
[nl] E-boeken: vrijheid of auteursrecht
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[nl] Het Handhaven van de GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[ca] Assaigs i articles
[nl] Verhandelingen en artikelen
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[ca] Lluitar contra les patents de programari: d'una en una i globalment
[nl] Software Patenten Bestrijden - Individueel en Samen
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[ca] Els drets d'autor del foc!
philosophy/floss-and-foss.html
[en] FLOSS and FOSS
[nl] FLOSS en FOSS
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[ca] Per què el programari lliure necessita documentació lliure
[nl] Waarom vrije software vrije handleidingen nodig heeft
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[nl] Vrije software is juist tegenwoordig nog belangrijker
philosophy/free-software-intro.html
[en] Free Software Movement
[nl] De vrijesoftwarebeweging
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[ca] La definició de Programari Lliure
[nl] Wat is vrije software?
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[nl] Vrijheid of Auteursrecht? (Oude Versie)
philosophy/freedom-or-copyright.html
[en] Freedom—or Copyright?
[nl] Vrijheid—of auteursrecht?
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[nl] Vrijheid of Macht?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[ca] Motivacions per escriure programari lliure
[nl] Beweegredenen voor het schrijven van vrije software
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[ca] Traduccions del terme "programari lliure"
philosophy/gates.html
[en] It's not the Gates, it's the bars
[nl] Het zijn niet de Gates, het zijn de barriëres
philosophy/gif.html
[en] Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages
[ca] Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[ca] Sobre Gnutella
[nl] Wat betreft Gnutella
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[nl] Maatregelen die overheden kunnen nemen om vrije software te stimuleren
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[ca] La Llicència Pública General de GNU i el somni americà
[nl] De GNU GPL en de Amerikaanse Droom
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[ca] La Llicència Pública General de GNU i l'estil de vida americà
[nl] De GNU GPL en de “American Way”
philosophy/guardian-article.html
[en] Opposing The European Software Patent Directive
[nl] Verzet tegen de Europese richtlijn inzake softwarepatenten
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[nl] Hommeles in Den Haag
philosophy/imperfection-isnt-oppression.html
[en] Imperfection is not the same as oppression
[nl] Onvolledig is niet hetzelfde als onderdrukking
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[nl] Wijs het voorstel voor strengere handhaving van intellectueel eigendom af
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[nl] Vrij maar geketend - De Java-valstrik
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[nl] De JavaScript-valstrik
philosophy/komongistan.html
[en] The Curious History of Komongistan (Busting the term “intellectual property”)
[nl] De merkwaardige geschiedenis van Komongistan (die korte metten maakt met de term “intellectueel eigendom”)
philosophy/latest-articles.html
[en] Philosophy of the GNU Project — Latest Articles
[nl] Filosofie van het GNU-project — Nieuwste artikelen
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[nl] Inleiding Vrije Software, Vrije Maatschappij: Gebundelde artikelen van Richard M. Stallman
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[nl] Linux, GNU en vrijheid
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[nl] Wat maakt jouw computer loyaal?
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[ca] El judici antimonopoli contra Microsoft i el programari lliure
[nl] Het Microsoft Mededingingsproces en Vrije Software
philosophy/microsoft-new-monopoly.html
[en] Microsoft's New Monopoly
[ca] El nou monopoli de Microsoft
[nl] Het Nieuwe Monopolie van Microsoft
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[ca] És Microsoft el Papu? (versió antiga)
[nl] Is Microsoft de Duivel? (Oude Versie)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[ca] Sobre la sentència contra Microsoft
[nl] Over de Veroordeling van Microsoft
philosophy/microsoft.html
[en] Is Microsoft the Great Satan?
[ca] És Microsoft el Papu?
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[nl] Verkeerde uitleg van auteursrecht—een serie fouten
philosophy/motif.html
[en] The Motif License
[ca] La Llicència de Motif
[nl] De Motif-licentie
philosophy/my_doom.html
[en] MyDoom and You
[ca] MyDoom i vosaltres
[nl] MyDoom en Jij
philosophy/netscape-npl.html
[en] On the Netscape Public License
[nl] Over de Netscape Public License
philosophy/network-services-arent-free-or-nonfree.html
[en] Network Services Aren't Free or Nonfree; They Raise Other Issues
[nl] Netwerkdiensten zijn niet vrij of niet-vrij; hier spelen andere problemen
philosophy/no-ip-ethos.html
[en] Don't Let ‘Intellectual Property’ Twist Your Ethos
[nl] Laat Je Niet Corrumperen Door ‘Intellectueel Eigendom’
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[nl] We kunnen een einde maken aan Word bijlagen
philosophy/nonsoftware-copyleft.html
[en] Applying Copyleft To Non-Software Information
[ca] Aplicar el copyleft fora de l'àmbit del programari
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[nl] Zei u “intellectueel eigendom”? Dat is een verleidelijke luchtspiegeling
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[nl] Waarom “open bron” de essentie van vrije software niet begrijpt
philosophy/opposing-drm.html
[en] Opposing Digital Rights Mismanagement
(Or Digital Restrictions Management, as we now call it)

[nl] Strijden Tegen 'Digital Rights Mismanagement'
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[ca] La reforma de les patents no és suficient
[nl] Patenthervorming is Niet Voldoende
philosophy/plan-nine.html
[en] The Problems of the (Earlier) Plan 9 License
[nl] De Problemen met de -Vroegere Versie van de- Plan 9 Licentie
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[nl] De voordelen van vrije software
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[ca] Copyleft: idealisme pragmàtic
[nl] Auteursplicht: Pragmatisch Idealisme
philosophy/privacyaction.html
[en] Protect Postal Privacy
[nl] Bescherm Privépost
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[ca] Ajudeu-nos a protegir el dret a escriure programari lliure o no lliure
[nl] Help te strijden voor het recht om zowel vrije als niet-vrije software te schrijven
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[nl] De wetenschap moet het auteursrecht terzijde schuiven
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[nl] Het auteursrecht opnieuw bekeken: voorrang aan de gemeenschap
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[ca] El dret a llegir
[nl] Het recht om te lezen
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[nl] Red Europa van Softwarepatenten
philosophy/second-sight.html
[en] Free Software and (e-)Government
[nl] Vrije Software en de (elektronische) overheid
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[ca] Vendre programari lliure
[nl] Het verkopen van vrije software
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[ca] Per què el programari hauria de ser lliure
[nl] Waarom software vrij zou moeten zijn
philosophy/social-inertia.html
[en] Overcoming Social Inertia
[nl] Het overwinnen van sociale traagheid
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[nl] Software Patenten en Literaire Patenten
philosophy/speeches-and-interview.html
[en] Speeches and Interviews
[nl] Toespraken en interviews
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[nl] De wet van Stallman
philosophy/sun-in-night-time.html
[en] The Curious Incident of Sun in the Night-Time
[nl] Het Merwaardige Incident van Sun in de Nacht
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[nl] Hoeveel controle kan onze democratie verdragen?
philosophy/technological-neutrality.html
[en] Technological Neutrality and Free Software
[nl] Technische neutraliteit en vrije software
philosophy/third-party-ideas.html
[en] Third Party Ideas
[nl] Ideeën van derden
philosophy/trivial-patent.html
[en] The Anatomy of a Trivial Patent
[nl] Een triviaal patent ontleed
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[nl] Waarom we ons moeten verzetten tegen UCITA
philosophy/udi.html
[en] The Free Software Movement and UDI
[nl] De Vrije Software Beweging en UDI
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[ca] Com publicar programari lliure si treballeu en una universitat
[nl] Vrije software uitbrengen wanneer je op een universiteit werkt
philosophy/use-free-software.html
[en] The Free Software Community After 20 Years:
With great but incomplete success, what now?

[ca] La comunitat del programari lliure 20 anys després:
Un gran però incomplet èxit. I ara què?

philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[ca] Utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)
[nl] GNU FDL Gebruiken
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[nl] Het standpunt van de FSF over het beleid van “kosteloze” Patenten bij het W3 Consortium
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[ca] L'acord de Wassenaar
[nl] Het Akkoord van Wassenaar.
philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html
[en] When Free Software Isn't (Practically) Superior
[nl] Vrije software is (praktisch gezien) niet altijd beter
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[nl] Wie dient die server eigenlijk echt?
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[ca] Per què Copyleft?
[nl] Waarom Copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[ca] Per què el programari no hauria de tenir propietaris
[nl] Waarom Software Geen Bezit Mag Zijn
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[ca] Algunes paraules i frases confuses que convé evitar
philosophy/wsis.html
[en] World Summit on the Information Society
[nl] Wereldtop over de informatiemaatschappij
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[nl] De X Window's Valstrik
philosophy/sco/sco-gnu-linux.html
[en] SCO, GNU and Linux
[nl] SCO, GNU en Linux
proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[nl] Niet-vrije software is vaak malware
proprietary/malware-apple.html
[en] Apple's Operating Systems Are Malware
[nl] Apple's besturingssystemen zijn malware
server/takeaction.html
[en] Take Action
[nl] Wat jij kunt doen
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[ca] Guia per a la traducció de les pàgines del web de www.gnu.org
software/software.html
[en] GNU Software
[ca] Programari GNU
[nl] GNU-software
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[ca] Recursos de desenvolupament GNU
software/free-software-for-education.html
[en] Free Software for Education
[nl] Vrije software voor het onderwijs
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[ca] Com aconseguir ajuda sobre el programari GNU
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[ca] El programari lliure és més fiable!
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[ca] Testimonis GNU
[nl] GNU Getuigenissen
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[ca] Agraïments als GNUs

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.