English [en]

List of translations

Remove from selection

Czech [cs]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[pl] Na bieżąco z GNU i FSF
[pt-br] Mantendo-se Atualizado com o GNU e a FSF
award/2000/2000.html
[en] 2000 Free Software Awards
[pt-br] Prêmio Pelo Avanço do Software Livre - 2000
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[pl] Dystrubucje GNU/Linuksa
[pt-br] Distros GNU/Linux
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[pl] Dlaczego nie popieramy innych systemów
[pt-br] Explicando Por Que Não Apoiamos Outros Sistemas
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[pl] Wolne dystrybucje GNU/Linuksa
[pt-br] Distribuições Livres de GNU/Linux
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[pl] Wolne dystrybucje Nie-GNU
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[pl] Wytyczne dla wolnych systemów dystrybucji [Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)]
[pt-br] Diretrizes para Distribuições de Sistemas Livres (GNU FSDG)
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[pt-br] Livre Opcionalmente Não É Suficiente
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[pl] Zrzut wolnej dystrybucji
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[pl] Dokumentacja Projektu GNU
[pt-br] Documentação do Projeto GNU
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[pl] Wolne książki innych wydawców
[pt-br] Livros Livres de Outras Editoras
education/education.html
[en] Free Software and Education
[pl] Wolne oprogramowanie i edukacja
[pt-br] Software Livre e Educação
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[pl] Zawodowa Szkoła w Irimpanam
[pt-br] Escola de Ensino Profissionalizante de Irimpanam
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[pl] Najczęściej zadawane pytania na temat wolnego oprogramowania i edukacji
[pt-br] Perguntas Frequentes Sobre Software Livre e Educação
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[pl] Dlaczego szkoły powinny używać wyłącznie wolnego oprogramowania
[pt-br] Por que escolas devem usar exclusivamente software livre
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[pt-br] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[pl] Edukacyjne wolne oprogramowanie
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[cs] Proč by měly vzdělávací instituce používat a vyučovat svobodný software
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[cs] education/education-menu.cs.html
[pl] education/education-menu.pl.html
[pt-br] education/education-menu.pt-br.html
encyclopedia/encyclopedia.html
[en] The Free Encyclopedia Project
[pt-br] O Projeto da Enciclopédia Livre
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[pl] O systemie operacyjnym GNU
[pt-br] O Sistema Operacional GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[cs] O operačním systému GNU
[pl] O systemie operacyjnym GNU
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[cs] Přehled projektu GNU
[pl] Przegląd Systemu GNU
[pt-br] Visão Geral do Sistema GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[pl] GNU Linux FAQ – Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[cs] Uživatelé GNU, kteří nikdy neslyšeli o GNU
[pl] Użytkownicy GNU, którzy nigdy o GNU nie słyszeli
[pt-br] Usuários do GNU que nunca ouviram falar do GNU
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[cs] Úvodní oznámení
[pl] Pierwsze ogłoszenie
[pt-br] Anúncio Inicial
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[cs] Linux a systém GNU
[pl] Linux i System GNU
[pt-br] Linux e o Sistema GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[cs] GNU Manifest
[pl] Manifest GNU
[pt-br] O Manifesto GNU
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[cs] Projekt GNU
[pl] Projekt GNU
[pt-br] O Projeto GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[cs] O co jde v názvu?
[pl] Czymże jest nazwa?
[pt-br] Que há num nome?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[pl] Galeria Sztuki GNU
[pt-br] A Galeria de Arte GNU
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[pl] Głowa GNU
[pt-br] A cabeça de um GNU
graphics/anfsflogo.html
[en] An FSF Logo
[pl] Logo FSF
graphics/atypinggnu.html
[en] A Typing GNU Hacker
[pl] GNU-hacker pisząca na klawiaturze
graphics/babygnu.html
[en] Baby GNU
[pl] Mała GNU
graphics/dog.html
[en] Dog Cartoon
[pt-br] Imagem de Cachorro
graphics/gnupascal.html
[en] GNU and Blaise Pascal
[pl] GNU i Blaise Pascal
graphics/heckert_gnu.html
[en] A Bold GNU Head
[pt-br] A cabeça estilisada de um GNU
graphics/license-logos.html
[en] GNU License Logos
[pl] Loga licencji GNU
[pt-br] Logos das Licenças GNU
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[pl] Filozofująca GNU
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[pl] Czym jest GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[pl] Pomagajcie Projekcie GNU i Ruchowi Wolnego Oprogramowania
[pt-br] Ajudando o Projeto GNU e o Movimento Software Livre
help/help-hardware.html
[en] How you can help the GNU Project: Hardware
[pl] Jak Wy możecie pomóc Projektowi GNU: Sprzęt
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[pl] Licencje
[pt-br] Licenças
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[pl] Problem licencji BSD
[pt-br] O Problema da Licença BSD
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[cs] Co je to copyleft?
[pl] Co to jest copyleft?
[pt-br] O Que é Copyleft?
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[pl] Jak stosować opcjonalne elementy GFDL
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[pl] Wskazówki dotyczące stosowania Licencji GNU Wolnej Dokumentacji
licenses/gpl-3.0.html
[en] GNU General Public License
[pt-br] Licença Pública Geral GNU
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[cs] Často kladené otázky o GNU GPL
[pl] Często zadawane pytania na temat GNU GPL
[pt-br] Questões Feitas Freqüentemente (FAQ) sobre a GNU GPL
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[pl] Jak stosować GPL lub LGPL
[pt-br] Como usar as licenças GNU para seu próprio software
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[pl] Naruszenia licencji GNU
licenses/hessla.html
[en] The HESSLA's Problems
[pl] Problemy z HESSLA
licenses/lgpl-java.html
[en] The LGPL and Java
[pl] LGPL i Java
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[cs] Seznam názvů
[pl] Rozmaite licencje i komentarze na ich temat
[pt-br] Conteúdo
licenses/license-recommendations.html
[en] How to choose a license for your own work
[pt-br] Como escolher uma licença para sua própria obra
licenses/rms-why-gplv3.html
[en] Why Upgrade to GPLv3
[pt-br] Por que Atualizar para GPLv3
licenses/translations.html
[en] Unofficial Translations
[pl] Nieoficjalne przekłady
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[pl] Dlaczego FSF uzyskuje od współpracowników deklaracje przeniesienia praw autorskich
[pt-br] Por que a FSF recebe o copyright de seus colaboradores
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[pl] Dlaczego powinniście stosować GNU FDL
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[pl] Czemu nie należy stosować Lesser GPL dla kolejnej biblioteki
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[cs] Často kladené otázky o GNU GPL
[pl] Często zadawane pytania na temat GNU GPL
[pt-br] Questões Feitas Freqüentemente (FAQ) sobre a GNU GPL
licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
[en] GNU General Public License, version 2
[cs] GNU General Public License (Všeobecná veřejná licence GNU), verze 2
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[pl] Odnośniki do innych stron wolnego oprogramowania
[pt-br] Links para outros sites de Software Livre
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[pl] Firmy, które sprzedają komputery z pre-instalowanym GNU/Linux
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[pt-br] A Música do Software Livre
people/people.html
[en] GNU's Who
[cs] Lidi kolem GNU
[pl] Kto jest kim w GNU
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[pl] Webmasterzy GNU
people/speakers.html
[en] GNU and Free Software Speakers
[pt-br] Palestrantes do GNU e do Software Livre
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[pl] Webmasterzy GNU
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[cs] Filosofie projektu GNU
[pl] Filozofia Projektu GNU
[pt-br] Filosofia do Projeto GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[pl] 15 lat Wolnego Oprogramowania
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[pl] List od Nata w sprawie Amazon
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[pl] List od RMS do Tima O'Reilly'ego
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[pl] (Dawniej) Bojkotujcie Amazon!
philosophy/android-and-users-freedom.html
[en] Android and Users' Freedom
[pl] Android a wolność użytkowników
philosophy/anonymous-response.html
[en] A Response Letter to the Word Attachments
[pl] List w odpowiedzi na załączniki Worda
philosophy/apsl.html
[en] FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0
[pl] Opinia FSF na temat Apple Public Source License (APSL) 2.0
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[cs] Svoboda slova, tisku a sdružování se na Internetu
[pl] Wolność słowa, prasy i stowarzyszania się w Internecie
[pt-br] Liberdade de Expressão, Imprensa e Associação na Internet
philosophy/boldrin-levine.html
[en] Review: Boldrin and Levine, “The case against intellectual property”
[pl] Recenzja: Boldrin i Levine, „Przeciw własności intelektualnej”
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[cs] Můžete svému počítači věřit?
[pl] Czy możesz ufać swojemu komputerowi?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[cs] Kategorie svobodného a nesvobodného softwaru
[pl] Kategorie wolnego i niewolnego oprogramowania
[pt-br] Categorias de softwares livres e não-livres
philosophy/censoring-emacs.html
[en] Censoring My Software
[pl] Cenzurowanie mojego oprogramowania
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[pl] Unikać zgubnych kompromisów
[pt-br] Evitando Compromissos Ruinosos
philosophy/computing-progress.html
[en] Computing ‘progress’: good and bad
[pl] Postęp informatyki: wady i zalety
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[cs] Autorská práva a globalizace ve věku počítačových sítí
[pt-br] Copyright e Globalização na Era das Redes de Computadores
philosophy/copyright-versus-community.html
[en] Copyright versus Community in the Age of Computer Networks
[pl] Prawo autorskie kontra społeczność w Erze Sieci Komputerowych
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[cs] Správný způsob zdanění DAT
[pl] Właściwy sposób opodatkowania DAT
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[pl] List do redaktora Dr. Dobb's Journal
[pt-br] Carta ao Editor do Dr. Dobb's Journal
philosophy/ebooks.html
[en] E-Books: Freedom Or Copyright
[pl] Książki elektroniczne: Wolność czy prawa autorskie?
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[cs] Prosazovatelnost GNU GPL
[pl] Egzekwowanie GNU GPL
[pt-br] Fazendo Valer a GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[pl] Eseje i artykuły
philosophy/europes-unitary-patent.html
[en] Europe's “unitary patent” could mean unlimited software patents
[pl] „Jednolity patent” mógłby znaczyć nieograniczone patenty na oprogramowanie w Europie
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[pl] Zwalczanie patentów na oprogramowanie – w pojedynkę i wspólnie
[pt-br] Combatento Patentes de Sofware - Uma a uma e Todas Juntas
philosophy/floss-and-foss.html
[en] FLOSS and FOSS
[pl] FLOSS i FOSS
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[cs] Svobodný software a svobodné příručky
[pl] Dlaczego wolne oprogramowanie potrzebuje wolnej dokumentacji
[pt-br] Por Que Software Livre precisa de Documentação Livre
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[pt-br] Software Livre é Ainda Mais Importante Agora
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[cs] Proč je užívání pojmu „svobodný software” lepší než „Open Source” (otevřený zdrojový kód)
[pl] Dlaczego termin „Free Software” jest lepszy niż „Open Source”
philosophy/free-software-intro.html
[en] Free Software Movement
[pl] Ruch Wolnego Oprogramowania
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[cs] Co je to svobodný software?
[pl] Co to wolne oprogramowanie?
[pt-br] O que é o software livre?
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[pl] Wolność czy prawa autorskie? (stara wersja)
philosophy/freedom-or-copyright.html
[en] Freedom—or Copyright?
[pl] Wolność czy prawa autorskie?
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[cs] Svoboda či moc?
[pl] Wolność czy władza?
[pt-br] Liberdade ou Poder?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[cs] Motivy pro psaní svobodného softwaru
[pl] Motywacje do pisania Wolnego Oprogramowania
[pt-br] Motivos para Escrever Software Livre
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[pl] Tłumaczenia terminu „free software”
[pt-br] Traduções do termo “free software”
philosophy/gif.html
[en] Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages
[pl] Dlaczego na stronach internetowych GNU nie ma plików GIF
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[pl] O Gnutelli
[pt-br] Considerações sobre o Gnutella
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[pl] Środki, jakich mogą użyć rządy, by promować wolne oprogramowanie
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[pl] GNU GPL i „amerykańskie marzenie”
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[pl] Licencja GNU GPL i amerykański sposób życia
[pt-br] A GNU GPL e o Modo Americano de Viver
philosophy/guardian-article.html
[en] Opposing The European Software Patent Directive
[pl] Przeciwko europejskiej dyrektywie patentowej
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[pl] Niebezpieczeństwo z Hagi
[pt-br] O Perigo de Haya
philosophy/historical-apsl.html
[en] The Problems with older versions of the Apple Public Source License (APSL)
[pl] Problemy ze starszymi wersjami Apple Public Source License (APSL)
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[pl] Odrzućcie dyrektywę o egzekwowaniu praw własności intelektualnej
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[pl] Wolne, lecz w okowach - pułapka Javy
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[pl] Pułapka JavaScript'u
philosophy/judge-internet-usage.html
[en] A wise user judges each Internet usage scenario carefully
[pl] Roztropny użytkownik starannie ocenia każdy scenariusz korzystania z Internetu
philosophy/keep-control-of-your-computing.html
[en] Keep control of your computing, so it doesn't control you!
[pl] Zatrzymajcie kontrolę nad Waszym komputerem, aby to on Was nie kontrolował!
[pt-br] Mantenha o controle de sua computação, senão ela vai controlar você!
philosophy/kevin-cole-response.html
[en] A Response Letter to the Word Attachments
[pl] List w odpowiedzi na załączniki Worda
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[pl] Wprowadzenie do Wolne Oprogramowanie, Wolne Społeczeństwo: Wybrane Eseje Richarda Stallmana
philosophy/lest-codeplex-perplex.html
[en] Lest CodePlex perplex
[pl] Aby Codeplex nie wywoływał konsternacji
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[cs] Linux, GNU a svoboda
[pl] Linux, GNU, i wolność
philosophy/mcvoy.html
[en] Thank You, Larry McVoy
[pl] Dziękuję, Larry McVoy
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[cs] Antitrustový soud s Microsoftem a svobodný software
[pl] Proces antymonopolowy Microsoftu a Wolne Oprogramowanie
philosophy/microsoft-new-monopoly.html
[en] Microsoft's New Monopoly
[pl] Nowy monopol Microsoftu
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[cs] Je Microsoft velký satan? (stará verze)
[pl] Czy Microsoft jest Wielkim Szatanem? (stara wersja)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[cs] Rozsudek nad Microsoftem
[pl] O werdykcie w sprawie Microsoftu
philosophy/microsoft.html
[en] Is Microsoft the Great Satan?
[pl] Czy Microsoft jest Wielkim Szatanem?
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[pl] Błędne interpretacje prawa autorskiego
philosophy/motif.html
[en] The Motif License
[pl] Licencja Motif
philosophy/my_doom.html
[en] MyDoom and You
[pl] MyDoom i Ty
philosophy/netscape-npl.html
[en] On the Netscape Public License
[pl] O Netscape Public License
philosophy/netscape.html
[en] Netscape and Free Software
[pl] Netscape a wolne oprogramowanie
philosophy/no-ip-ethos.html
[en] Don't Let ‘Intellectual Property’ Twist Your Ethos
[pl] Nie pozwólcie „własność intelektualnej” skrzywić Waszego etosu
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[cs] Můžeme skoncovat s přílohami ve formátu .doc
[pl] Możemy położyć kres załącznikom Worda
[pt-br] Nós Podemos Pôr um Fim aos Anexos [de e-mail] do Word
philosophy/nonfree-games.html
[en] Nonfree DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?
[cs] Nesvobodné hry s DRM na GNU/Linuxu: dobro či zlo?
[pl] Niewolne gry z DRM na GNU/Linuksa: Dobre czy złe?
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[pl] „Własność intelektualna” to zwodniczy miraż
[pt-br] Você Disse “Propriedade Intelectual”? É uma Miragem Sedutora
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[pl] Dlaczego otwartemu oprogramowaniu umyka idea Wolnego Oprogramowania
[pt-br] Por que o Código Aberto não compartilha dos objetivos do Software Livre
philosophy/opposing-drm.html
[en] Opposing Digital Rights Mismanagement
[pl] Sprzeciw wobec cyfrowym marnotrawstwem praw
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[cs] Patentová reforma nestačí
[pl] Reforma patentowa nie wystarczy
philosophy/pirate-party.html
[en] How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software
[cs] Jak švédská Pirátská strana podkopává svobodný software
[pl] Jak postulaty szwedzkiej Partii Piratów szkodzą Wolnemu Oprogramowaniu
philosophy/plan-nine.html
[en] The Problems of the (Earlier) Plan 9 License
[pl] Problemy związane z (wcześniejszą) licencją systemu Plan 9
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[cs] Výhody svobodného softwaru
[pl] Zalety wolnego oprogramowania
[pt-br] As Vantagens do Software Livre
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[pl] Copyleft: Pragmatyczny idealizm
[pt-br] Copyleft: Idealismo pragmático
philosophy/privacyaction.html
[en] Protect Postal Privacy
[pl] Chroń prywatność poczty
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[cs] Pomozte chránit práva psát jak nesvobodný, tak svobodný software
[pl] Pomóżcie chronić prawo do pisania programów, bez względu na to, czy są wolne czy nie
[pt-br] Ajude a Proteger o Direito de Escrever Tanto Software Livre Quanto Não-Livre
philosophy/public-domain-manifesto.html
[en] Why I Will Not Sign the Public Domain Manifesto
[pl] Dlaczego nie podpiszę „The Public Domain Manifesto”
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[pl] Nauka musi odsunąć na bok prawa autorskie
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[cs] Přehodnocení copyrightu: veřejnost musí zvítězit
[pl] Nowa ocena prawa autorskiego – społeczeństwo musi być górą
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[cs] Právo číst
[pl] Prawo do czytania
[pt-br] O Direito de Ler
philosophy/rms-nyu-2001-transcript.html
[en] Free Software: Freedom and Cooperation
[cs] Svobodný software: Svoboda a spolupráce
[pl] Wolne oprogramowanie: wolność i współpraca
philosophy/rtlinux-patent.html
[en] GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License in Works
[pt-br] Está Sendo Trabalhada Uma Versão Compatível com a GNU GPL da Licença de Patente Aberta do RTLinux
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[cs] Záchrana Evropy před softwarovými patenty
[pl] Ratując Europę przed patentami na oprogramowanie
philosophy/second-sight.html
[en] Free Software and (e-)Government
[pl] Wolne oprogramowanie i (e-)rządy
philosophy/selling-exceptions.html
[en] Selling Exceptions to the GNU GPL
[pl] Sprzedaż wyjątków do GNU GPL
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[cs] Prodej svobodného softwaru
[pl] Sprzedaż Wolnego Oprogramowania
[pt-br] Vender Software Livre
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[cs] Proč by měl být software svobodný
[pl] Dlaczego oprogramowanie powinno być wolne
[pt-br] Porque o Software Deveria Ser Livre
philosophy/social-inertia.html
[en] Overcoming Social Inertia
[pl] Przezwyciężanie Bezwładności Społecznej
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[pl] Patenty na oprogramowanie i patenty na literaturę
[pt-br] Patentes de Software e Patentes Literárias
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[cs] Stallmanův zákon
[pt-br] A Lei de Stallman
philosophy/sun-in-night-time.html
[en] The Curious Incident of Sun in the Night-Time
[pl] Dziwny przypadek Suna nocną porą
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[pt-br] Qual o Nível de Vigilância Que a Democracia Pode Suportar?
philosophy/the-danger-of-ebooks.html
[en] The Danger of E-Books
[pl] Niebezpieczeństwo e-booków
[pt-br] O perigo dos e-books
philosophy/the-root-of-this-problem.html
[en] The Problem Is Software Controlled By Its Developer
[pt-br] O Problema é o Software Controlado pelo seu Desenvolvedor
philosophy/trivial-patent.html
[en] The Anatomy of a Trivial Patent
[pl] Anatomia trywialnego patentu
philosophy/udi.html
[en] The Free Software Movement and UDI
[pl] Ruch Wolnego Oprogramowania a UDI
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[cs] Vydávání svobodného software, pokud pracujete na univerzitě
[pl] Wydawanie wolnego oprogramowania a praca na uczelni
[pt-br] Lance Software Livre Caso Você Trabalhe em uma Universidade
philosophy/uruguay.html
[en] Lesson from Uruguay
[pl] Nauka płynąca z Urugwaju
philosophy/use-free-software.html
[en] The Free Software Community After 20 Years:
With great but incomplete success, what now?

[pl] 20 lat społeczności wolnego oprogramowania:
Wielki, choć nie całkowity, sukces – co dalej?

philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[pl] Stosowanie GNU FDL
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[cs] Postoj Nadace pro svobodný software (FSF) k W3 Konsorciem navrhovné ,,Royalty-Free'' patentové politice
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[cs] Wassenaarské ujednání
[pl] Porozumienie z Wassenaar
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[pl] Komu tak na prawdę służy ten serwer?
philosophy/why-audio-format-matters.html
[en] Why Audio Format Matters
[pl] Dlaczego format pliku dźwiękowego ma znaczenie
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[pl] Dlaczego copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[cs] Proč by software neměl mít vlastníky
[pl] Dlaczego oprogramowanie nie powinno mieć właścicieli
[pt-br] Por Que o Software Não Deve Ter Donos
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[cs] Některá matoucí nebo předpojatá slova a fráze, kterým je lepší se vyhnout
[pl] Mylące lub nacechowane słowa i sformułowania, których lepiej unikać
[pt-br] Palavras para Evitar (ou Usar com Cuidado) Porque São Carregadas de Sentido ou Confusas
philosophy/wsis-2003.html
[en] Speech at WSIS, 16 July 2003
[pl] Przemówienie na WSIS, 16 lipca 2003
philosophy/wsis.html
[en] World Summit on the Information Society
[pl] Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[pl] Pułapka X Window
philosophy/your-freedom-needs-free-software.html
[en] Your Freedom Needs Free Software
[pl] Wasza wolność potrzebuje wolnego oprogramowania
philosophy/sco/sco.html
[en] FSF's Position regarding SCO's attacks on Free Software
[pl] Stosunek FSF do ataków SCO wymierzonych w Wolne Oprogramowanie
philosophy/sco/sco-gnu-linux.html
[en] SCO, GNU and Linux
[pl] SCO, GNU i Linux
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[pt-br] Informações para a Imprensa sobre a FSF e o GNU
press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html
[en] FSF Announces Support of Free Software Projects to Replace Components of Microsoft .NET
[pt-br] A FSF Anuncia O Suporte Para Projetos de Software Livre Que Substituem Componentes do .NET da Microsoft
press/2001-07-20-FSF-India.html
[en] Richard Stallman Inaugurates Free Software Foundation-India, First Affiliate in Asia of the Free Software Foundation
[pt-br] Richard Stallman Inaugura a Fundação para o Software Livre-Índia, A Primeira Organização na Ásia Afiliada com a FSF
press/2001-09-18-RTLinux.html
[en] FSF and FSMLabs come to agreement on a GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License
[pt-br] A FSF e o FSMLabs Chegaram a Um Acordo Sobre Uma Versão Compatível com a GNU GPL da Licensa de Patente Aberta do RTLinux
press/2001-09-24-CPI.html
[en] Richard Stallman and Eben Moglen to Speak at GWU's Cyberspace Policy Institute's Free Software Conference
[pt-br] Richard Stallman e Eben Moglen Serão Palestrantes na Conferência de Software Livre do GWU's Cyberspace Policy Institute
press/2001-10-12-bayonne.html
[en] Free Software Foundation Announces 7th Major Release of GNU Bayonne
[pt-br] A Fundação para o Software Livre Anuncia a Sétima Versão Maior do GNU Bayonne
press/2001-10-22-Emacs.html
[en] FSF Announces Version 21 of the GNU Emacs Editing Environment
[pt-br] A FSF anuncia a versão 21 do GNU Emacs
press/2001-12-03-Takeda.html
[en] Richard Stallman Receives Prestigious 2001 Takeda Award
[pt-br] Richard Stallman Recebe o Prestigiado Prêmio Takeda de 2001
press/2002-03-19-Affero.html
[en] Free Software Foundation Announces Support of the Affero General Public License, the First Copyleft License for Web Services
[pt-br] A Fundação para o Software Livre anuncia apoio à Licença Pública Geral da Affero, a Primeira Licença Copyleft para Serviços Web (Web Services)
proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[pl] Oprogramowanie własnościowe jest często malware
server/server.html
[en] About GNU Servers
[pl] O serwerach GNU
server/takeaction.html
[en] Take Action
[pl] Podejmijcie działania
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[pt-br] Guia para a Tradução de Páginas Web no www.gnu.org
software/software.html
[en] GNU Software
[pl] Oprogramowanie GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[pl] Zasoby GNU dla deweloperów
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[cs] Jak získat pomoc ke GNU software
[pl] Jak uzyskać pomoc przy programach GNU
[pt-br] Como conseguir ajuda com o Software GNU
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[pl] Wolne oprogramowanie jest bardziej niezawodne!
[pt-br] O Software Livre é mais confiável!
software/year2000.html
[en] GNU Software in the Year 2000
[pt-br] Software GNU no ano 2000
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[cs] Posudky GNU
[pl] Świadectwa na rzecz GNU
[pt-br] Testemunhos à favor do GNU
testimonials/reliable.html
[en] Free Software Is Reliable
[cs] Svobodný software je spolehlivý
[pl] Wolne oprogramowanie jest niezawodne
testimonials/supported.html
[en] Free Software is Supported
[cs] Svobodný software je podporovaný
[pl] Wolne oprogramowanie ma wsparcie techniczne
testimonials/useful.html
[en] Free Software is Useful
[cs] Svobodný software je užitečný
[pl] Wolne Oprogramowanie jest użyteczne
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[pt-br] Agradecimentos do GNU - O Projeto GNU e a Fundação para o Software Livre (FSF)
thankgnus/2000supporters.html
[en] Thank GNUs, 2000
[pt-br] Patrocinadores de 2000

BACK TO TOP


 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.