English [en]

List of translations

Remove from selection

Croatian [hr]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Albanian [sq]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[pt-br] Mantendo-se Atualizado com o GNU e a FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
award/2000/2000.html
[en] 2000 Free Software Awards
[pt-br] Prêmio Pelo Avanço do Software Livre - 2000
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[hr] Distribucije GNU/Linuxa
[pt-br] Distros GNU/Linux
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[hr] Objašnjenje zašto ne odobravamo druge sustave
[pt-br] Explicando Por Que Não Apoiamos Outros Sistemas
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[hr] Slobodne distribucije GNU/Linuxa
[pt-br] Distribuições Livres de GNU/Linux
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[hr] Smjernice za distribucije slobodnog sustava (GNU FSDG)
[pt-br] Diretrizes para Distribuições de Sistemas Livres (GNU FSDG)
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[hr] Izborno slobodno nije dovoljno
[pt-br] Livre Opcionalmente Não É Suficiente
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[hr] Snimka ekrana slobodne distribucije
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[pt-br] Documentação do Projeto GNU
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[pt-br] Livros Livres de Outras Editoras
education/education.html
[en] Free Software and Education
[hr] Slobodan softver i obrazovanje
[pt-br] Software Livre e Educação
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
education/edu-cases-argentina-ecen.html
[en] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
[hr] Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)
education/edu-cases-argentina.html
[en] Case Studies in Argentina
[hr] Primjeri u Argentini
education/edu-cases-india-ambedkar.html
[en] Ambedkar Community Computing Center (AC3)
[hr] Računalni centar zajednice Ambedkar (AC3)
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[hr] Strukovna viša srednja škola Irimpanam
[pt-br] Escola de Ensino Profissionalizante de Irimpanam
education/edu-cases-india.html
[en] Case Studies in India
[hr] Primjeri u Indiji
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[hr] Primjeri
[sq] Shembuj
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[hr] Zaklada za slobodan softver - Sadržaj
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[hr] Često postavljana pitanja o slobodnom softveru i obrazovanju
[pt-br] Perguntas Frequentes Sobre Software Livre e Educação
education/edu-projects.html
[en] Other Education Groups and Projects
[hr] Druge obrazovne grupe i projekti
education/edu-resources.html
[en] Free Learning Resources
[hr] Slobodni obrazovni resursi
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[hr] Zašto bi škole trebale koristiti isključivo slobodan softver
[pt-br] Por que escolas devem usar exclusivamente software livre
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
education/edu-software-gcompris.html
[en] GCompris
[hr] GCompris
education/edu-software-gimp.html
[en] GIMP
[hr] GIMP
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[hr] Tux Paint
[pt-br] Tux Paint
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[hr] Slobodan obrazovni softver
education/edu-system-india.html
[en] The Education System in India
[hr] Obrazovni sustav u Indiji
education/edu-team.html
[en] The Education Team
[hr] Obrazovni tim
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[hr] Zašto bi obrazovne ustanove trebale koristiti i podučavati slobodan softver
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[hr] education/education-menu.hr.html
[pt-br] education/education-menu.pt-br.html
[sq] education/education-menu.sq.html
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[hr] Obrazovanje – Razni materijali
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
encyclopedia/encyclopedia.html
[en] The Free Encyclopedia Project
[pt-br] O Projeto da Enciclopédia Livre
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[hr] GNU operativni sustav
[pt-br] O Sistema Operacional GNU
[sq] Sistemi Operativ GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[hr] O GNU operativnom sustavu
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[hr] Intervju časopisa BYTE s Richardom Stallmanom
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[hr] Prikaz sustava GNU
[pt-br] Visão Geral do Sistema GNU
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[hr] ČPP o GNU/Linuxu, napisao Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[hr] Korisnici GNU-a koji nisu nikada čuli za GNU
[pt-br] Usuários do GNU que nunca ouviram falar do GNU
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[hr] Prvotna objava
[pt-br] Anúncio Inicial
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[hr] Linux i sustav GNU
[pt-br] Linux e o Sistema GNU
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[hr] GNU manifest
[pt-br] O Manifesto GNU
[sq] Manifesti i GNU-së
gnu/pronunciation.html
[en] How To Pronounce GNU
[hr] Kako se izgovara naziv GNU
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[hr] Projekt GNU
[pt-br] O Projeto GNU
[sq] Projekti GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[hr] Što znači ime?1
[pt-br] Que há num nome?
[sq] Ç’përmban Emri?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[pt-br] A Galeria de Arte GNU
[sq] Galeria e Artit GNU
graphics/3dbabygnutux.html
[en] 3D baby GNU and baby Tux and posters by Nicolas Rougier
[hr] 3D beba GNU i beba Tux te posteri autora Nicolasa Rougiera
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[pt-br] A cabeça de um GNU
graphics/dog.html
[en] Dog Cartoon
[pt-br] Imagem de Cachorro
graphics/heckert_gnu.html
[en] A Bold GNU Head
[pt-br] A cabeça estilisada de um GNU
graphics/license-logos.html
[en] GNU License Logos
[pt-br] Logos das Licenças GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[pt-br] Ajudando o Projeto GNU e o Movimento Software Livre
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[pt-br] Licenças
[sq] Licenca
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[pt-br] O Problema da Licença BSD
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[hr] Što je copyleft?
[pt-br] O Que é Copyleft?
licenses/gpl-3.0.html
[en] GNU General Public License
[pt-br] Licença Pública Geral GNU
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[pt-br] Questões Feitas Freqüentemente (FAQ) sobre a GNU GPL
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[pt-br] Como usar as licenças GNU para seu próprio software
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[pt-br] Conteúdo
licenses/license-recommendations.html
[en] How to choose a license for your own work
[pt-br] Como escolher uma licença para sua própria obra
licenses/rms-why-gplv3.html
[en] Why Upgrade to GPLv3
[pt-br] Por que Atualizar para GPLv3
licenses/why-affero-gpl.html
[en] Why the Affero GPL
[hr] Zašto opća javna licenca Affero
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[pt-br] Por que a FSF recebe o copyright de seus colaboradores
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[pt-br] Questões Feitas Freqüentemente (FAQ) sobre a GNU GPL
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[pt-br] Links para outros sites de Software Livre
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[pt-br] A Música do Software Livre
people/speakers.html
[en] GNU and Free Software Speakers
[pt-br] Palestrantes do GNU e do Software Livre
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[hr] Filozofija Projekta GNU
[pt-br] Filosofia do Projeto GNU
[sq] Filozofia e Projektit GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[hr] 15 godina slobodnog softvera
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[hr] Sloboda govora, tiska i udruživanja na internetu
[pt-br] Liberdade de Expressão, Imprensa e Associação na Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[pt-br] Categorias de softwares livres e não-livres
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[hr] Izbjegavanje pogubnih kompromisa
[pt-br] Evitando Compromissos Ruinosos
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[pt-br] Copyright e Globalização na Era das Redes de Computadores
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[pt-br] Carta ao Editor do Dr. Dobb's Journal
philosophy/ebooks.html
[en] E-Books: Freedom Or Copyright
[hr] E-knjige: Sloboda ili zaštita autorskih prava
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[pt-br] Fazendo Valer a GNU GPL
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[pt-br] Combatento Patentes de Sofware - Uma a uma e Todas Juntas
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[hr] Zašto slobodan softver treba slobodnu dokumentaciju
[pt-br] Por Que Software Livre precisa de Documentação Livre
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[pt-br] Software Livre é Ainda Mais Importante Agora
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[hr] Što je slobodni softver?
[pt-br] O que é o software livre?
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[hr] Sloboda—ili autorsko pravo? (stara inačica)
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[pt-br] Liberdade ou Poder?
[sq] Liri apo Pushtet?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[pt-br] Motivos para Escrever Software Livre
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[pt-br] Traduções do termo “free software”
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[hr] O Gnutelli
[pt-br] Considerações sobre o Gnutella
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[hr] Mjere koje vlade mogu poduzimati kako bi promicale slobodan softver
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[pt-br] A GNU GPL e o Modo Americano de Viver
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[pt-br] O Perigo de Haya
philosophy/ICT-for-prosperity.html
[en] Shaping Collaborative ICT Development and Initiatives for Global Prosperity
[hr] Uobličavanje razvoja suradničke IKT i inicijative za globalni napredak
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[hr] Zamka JavaScripta
philosophy/keep-control-of-your-computing.html
[en] Keep control of your computing, so it doesn't control you!
[pt-br] Mantenha o controle de sua computação, senão ela vai controlar você!
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/microsoft.html
[en] Is Microsoft the Great Satan?
[hr] Je li Microsoft glavni vrag?
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[pt-br] Nós Podemos Pôr um Fim aos Anexos [de e-mail] do Word
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[hr] Jeste li rekli “intelektualno vlasništvo”? To je zavodljiva opsjena
[pt-br] Você Disse “Propriedade Intelectual”? É uma Miragem Sedutora
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[hr] Zašto otvoreni izvorni kod promašuje smisao slobodnog softvera
[pt-br] Por que o Código Aberto não compartilha dos objetivos do Software Livre
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[hr] Prednosti slobodnog softvera
[pt-br] As Vantagens do Software Livre
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[hr] Copyleft: pragmatični idealizam
[pt-br] Copyleft: Idealismo pragmático
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[pt-br] Ajude a Proteger o Direito de Escrever Tanto Software Livre Quanto Não-Livre
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[pt-br] O Direito de Ler
philosophy/rtlinux-patent.html
[en] GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License in Works
[pt-br] Está Sendo Trabalhada Uma Versão Compatível com a GNU GPL da Licença de Patente Aberta do RTLinux
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[hr] Prodaja slobodnog softvera
[pt-br] Vender Software Livre
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[hr] Zašto bi softver trebao biti slobodan
[pt-br] Porque o Software Deveria Ser Livre
philosophy/social-inertia.html
[en] Overcoming Social Inertia
[hr] Inertnost društva i kako je pobijediti
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[pt-br] Patentes de Software e Patentes Literárias
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[hr] Stallmanov zakon
[pt-br] A Lei de Stallman
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[pt-br] Qual o Nível de Vigilância Que a Democracia Pode Suportar?
[sq] Sa Mbikëqyrje Mund të Përballojë Demokracia?
philosophy/the-danger-of-ebooks.html
[en] The Danger of E-Books
[hr] Opasnosti e-knjiga
[pt-br] O perigo dos e-books
philosophy/the-root-of-this-problem.html
[en] The Problem Is Software Controlled By Its Developer
[pt-br] O Problema é o Software Controlado pelo seu Desenvolvedor
philosophy/ubuntu-spyware.html
[en] Ubuntu Spyware: What to Do?
[hr] Ubuntu je špijunski softver: Što učiniti?
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[hr] Objavljivanje slobodnog softvera ako ste zaposleni na sveučilištu
[pt-br] Lance Software Livre Caso Você Trabalhe em uma Universidade
philosophy/use-free-software.html
[en] The Free Software Community After 20 Years:
With great but incomplete success, what now?

[hr] Zajednica slobodnog softvera nakon 20 godina:
Velik, ali nepotpun uspjeh. Što sada?

philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[hr] Koga taj poslužitelj stvarno poslužuje?
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[hr] Zašto Copyleft
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[hr] Zašto softver ne bi trebao imati vlasnike
[pt-br] Por Que o Software Não Deve Ter Donos
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[pt-br] Palavras para Evitar (ou Usar com Cuidado) Porque São Carregadas de Sentido ou Confusas
[sq] Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose Ngatërruese
philosophy/your-freedom-needs-free-software.html
[en] Your Freedom Needs Free Software
[hr] Vašoj slobodi je potreban slobodan softver
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[pt-br] Informações para a Imprensa sobre a FSF e o GNU
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html
[en] FSF Announces Support of Free Software Projects to Replace Components of Microsoft .NET
[pt-br] A FSF Anuncia O Suporte Para Projetos de Software Livre Que Substituem Componentes do .NET da Microsoft
press/2001-07-20-FSF-India.html
[en] Richard Stallman Inaugurates Free Software Foundation-India, First Affiliate in Asia of the Free Software Foundation
[pt-br] Richard Stallman Inaugura a Fundação para o Software Livre-Índia, A Primeira Organização na Ásia Afiliada com a FSF
press/2001-09-18-RTLinux.html
[en] FSF and FSMLabs come to agreement on a GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License
[pt-br] A FSF e o FSMLabs Chegaram a Um Acordo Sobre Uma Versão Compatível com a GNU GPL da Licensa de Patente Aberta do RTLinux
press/2001-09-24-CPI.html
[en] Richard Stallman and Eben Moglen to Speak at GWU's Cyberspace Policy Institute's Free Software Conference
[pt-br] Richard Stallman e Eben Moglen Serão Palestrantes na Conferência de Software Livre do GWU's Cyberspace Policy Institute
press/2001-10-12-bayonne.html
[en] Free Software Foundation Announces 7th Major Release of GNU Bayonne
[pt-br] A Fundação para o Software Livre Anuncia a Sétima Versão Maior do GNU Bayonne
press/2001-10-22-Emacs.html
[en] FSF Announces Version 21 of the GNU Emacs Editing Environment
[pt-br] A FSF anuncia a versão 21 do GNU Emacs
press/2001-12-03-Takeda.html
[en] Richard Stallman Receives Prestigious 2001 Takeda Award
[pt-br] Richard Stallman Recebe o Prestigiado Prêmio Takeda de 2001
press/2002-03-19-Affero.html
[en] Free Software Foundation Announces Support of the Affero General Public License, the First Copyleft License for Web Services
[pt-br] A Fundação para o Software Livre anuncia apoio à Licença Pública Geral da Affero, a Primeira Licença Copyleft para Serviços Web (Web Services)
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[hr] Uključite se
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[pt-br] Guia para a Tradução de Páginas Web no www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[hr] Upitnik za volontere - webmastere
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[sq] Software GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
software/for-windows.html
[en] Free Software for Windows
[hr] Slobodni softver za Windowse
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[pt-br] Como conseguir ajuda com o Software GNU
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[pt-br] O Software Livre é mais confiável!
software/year2000.html
[en] GNU Software in the Year 2000
[pt-br] Software GNU no ano 2000
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[pt-br] Testemunhos à favor do GNU
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[pt-br] Agradecimentos do GNU - O Projeto GNU e a Fundação para o Software Livre (FSF)
[sq] Falënderime nga GNU
thankgnus/2000supporters.html
[en] Thank GNUs, 2000
[pt-br] Patrocinadores de 2000

BACK TO TOP


 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.