English [en]

List of translations

Remove from selection

Brazilian Portuguese [pt-br]   Albanian [sq]   Chinese (Simplified) [zh-cn]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[pt-br] Mantendo-se Atualizado com o GNU e a FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
award/2000/2000.html
[en] 2000 Free Software Awards
[pt-br] Prêmio Pelo Avanço do Software Livre - 2000
copyleft/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[pt-br] O Que é “Esquerdo de Cópia” (Copyleft)?
[zh-cn] 什么是Copyleft?
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[pt-br] Distros GNU/Linux
[zh-cn] GNU/Linux 发行版
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[pt-br] Explicando Por Que Não Apoiamos Outros Sistemas
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[pt-br] Distribuições Livres de GNU/Linux
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[pt-br] Diretrizes para Distribuições de Sistemas Livres
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[pt-br] Documentação do Projeto GNU
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
[zh-cn] GNU 工程的文档
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[pt-br] Livros Livres Não-GNU
[zh-cn] 非 GNU 出版的自由书籍
education/education.html
[en] Free Software and Education
[pt-br] Software Livre e Educação
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[sq] Shembuj
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[pt-br] Perguntas mais Frequentes sobre Educação - Projeto GNU - Free Software Foundation
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[pt-br] Por que escolas devem usar exclusivamente software livre
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
education/edu-software-tuxpaint.html
[en] Tux Paint
[pt-br] Tux Paint
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
encyclopedia/encyclopedia.html
[en] The Free Encyclopedia Project
[pt-br] O Projeto da Enciclopédia Livre
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
[zh-cn] GNU 提供的笑话
fun/jokes/echo-msg.html
[en] GNU Echo?
[zh-cn] GNU Echo ?
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[pt-br] O Sistema Operacional GNU
[sq] Sistemi Operativ GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[pt-br] Visão Geral do Sistema GNU
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
[zh-cn] GNU工程概述
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[pt-br] Anúncio Inicial
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[pt-br] Linux e o Sistema GNU
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
[zh-cn] Linux 和 GNU 工程
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[pt-br] O Manifesto GNU
[sq] Manifesti i GNU-së
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[sq] Projekti GNU
[zh-cn] GNU 工程
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[pt-br] Que há num nome?
[sq] Ç’përmban Emri?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[pt-br] A Galeria de Arte GNU
[sq] Galeria e Artit GNU
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[pt-br] A cabeça de um GNU
[zh-cn] GNU 头像
graphics/heckert_gnu.html
[en] A Bold GNU Head
[pt-br] A cabeça estilisada de um GNU
graphics/license-logos.html
[en] GNU License Logos
[pt-br] Logos das Licenças GNU
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[zh-cn] 哲学GNU
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[zh-cn] 什么是 GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[pt-br] Como você pode ajudar o Projeto GNU
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
[zh-cn] 帮助 GNU 项目和自由软件运动
help/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[pt-br] Como conseguir ajuda com o Software GNU
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
[zh-cn] 如何得到GNU软件帮助
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[pt-br] Licenças
[sq] Leje
[zh-cn] 许可证
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[zh-cn] 如何使用 GFDL 所提供的可选设置(feature)
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[zh-cn] 如何使用 GNU Free Documentation License 的其它小情报
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[pt-br] Questões Feitas Freqüentemente (FAQ) sobre a GNU GPL
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[pt-br] Como usar as licenças GPL ou a LGPL
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[zh-cn] 违反 GPL 、 LGPL 和 GFDL 〔条款时〕
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[pt-br] Conteúdo
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[pt-br] Porque a FSF recebe o copyright de seus colaboradores
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[zh-cn] 为什么您应该使用 GNU FDL (GNU 自由文档许可证)?
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[zh-cn] 为什么不在你的下一个函数库中使用 Library GPL
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[pt-br] Questões Feitas Freqüentemente (FAQ) sobre a GNU GPL
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[pt-br] Links para outros sites de Software Livre
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
music/free-software-song.html
[en] The Free Software Song
[zh-cn] 自由软件之歌
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[zh-cn] GNU 的网页管理者
people/speakers.html
[en] GNU and Free Software Speakers
[pt-br] Palestrantes do GNU e do Software Livre
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[zh-cn] GNU 的网页管理者
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[pt-br] Filosofia do Projeto GNU
[sq] Filozofia e Projektit GNU
[zh-cn] GNU 工程的哲学
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[pt-br] Liberdade de Expressão, Imprensa e Associação na Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[pt-br] O problema da Licença BSD
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[zh-cn] 后记
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[pt-br] Categorias de softwares livres e não-livres
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[pt-br] Evitando Compromissos Ruinosos
[zh-cn] 避免毁灭性的妥协
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[pt-br] Copyright e Globalização na Era das Redes de Computadores
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[zh-cn] DAT 征税的正确方法
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[pt-br] Carta ao Editor do Dr. Dobb's Journal
[zh-cn] 给 Dr. Dobb's 期刊编辑的公开信
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[pt-br] Fazendo Valer a GNU GPL
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[pt-br] Combatento Patentes de Sofware - Uma a uma e Todas Juntas
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[pt-br] Software Livre e Manuais Livres
[zh-cn] 为什么自由软件需要自由手册
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[zh-cn] 自由软件,不只是开放源码
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[pt-br] O que é o software livre?
[zh-cn] 自由软件的定义
philosophy/free-world.html
[en] Only the Free World Can Stand Up to Microsoft
[zh-cn] 只有自由的世界可以与微软抗衡
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[pt-br] Liberdade ou Poder?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[pt-br] Motivos para Escrever Software Livre
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[zh-cn] ``free software'' 这个词的翻译
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[pt-br] Considerações sobre o Gnutella
[zh-cn] 关于 Gnutella
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[pt-br] A GNU GPL e o Modo Americano de Viver
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[pt-br] O Perigo de Haya
philosophy/keep-control-of-your-computing.html
[en] Keep control of your computing, so it doesn't control you!
[pt-br] Mantenha o controle de sua computação, senão ela vai controlar você!
philosophy/kragen-software.html
[en] People, places, things and ideas
[zh-cn] 人、土地、物品和思想
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[zh-cn] 《自 由软件,自由社会:理查德·马修·斯托曼选集》的引言
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[zh-cn] Linux、GNU 和 自由
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/luispo-rms-interview.html
[en] Interview: Richard M. Stallman
[zh-cn] 访谈录:理查德 M 斯托曼
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[zh-cn] 对版权的误解—一系列的错误
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[pt-br] Nós Podemos Pôr um Fim aos Anexos [de e-mail] do Word
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[pt-br] Você Disse “Propriedade Intelectual”? É uma Miragem Sedutora
[zh-cn] 还在用“知识产权”这词吗?它只是看上去很美
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[pt-br] Por que o Código Aberto não compartilha dos objetivos do Software Livre
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
[zh-cn] 开源究竟差哪了
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[pt-br] As Vantagens do Software Livre
[zh-cn] 自由软件的好处
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[pt-br] Copyleft: Idealismo pragmático
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[pt-br] Ajude a Proteger o Direito de Escrever Tanto Software Livre Quanto Não-Livre
[zh-cn] 帮助保护编写自由和非自由软件的权力
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[zh-cn] 科学必须摒弃版权
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[pt-br] O Direito de Ler
philosophy/rtlinux-patent.html
[en] GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License in Works
[pt-br] Está Sendo Trabalhada Uma Versão Compatível com a GNU GPL da Licença de Patente Aberta do RTLinux
philosophy/self-interest.html
[en] Self-Interest
[zh-cn] 利己主义
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[pt-br] Vender Software Livre
[zh-cn] 贩售自由软件
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[pt-br] Porque o Software Deveria Ser Livre
[zh-cn] 软件为什么应该是自由的
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[pt-br] Patentes de Software e Patentes Literárias
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[pt-br] A Lei de Stallman
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[sq] Sa Përgjim Mund të Përballojë Demokracia?
philosophy/the-danger-of-ebooks.html
[en] The Danger of E-Books
[pt-br] O perigo dos e-books
philosophy/the-root-of-this-problem.html
[en] The Problem Is Software Controlled By Its Developer
[pt-br] O Problema é o Software Controlado pelo seu Desenvolvedor
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[zh-cn] 我们为什么必须反对 UCITA
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[pt-br] Lance Software Livre Caso Você Trabalhe em uma Universidade
philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[zh-cn] 其它相关文件
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[pt-br] Por Que o Software Não Deve Ter Donos
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[pt-br] Palavras e frases confusas e carregadas que devem ser evitadas
philosophy/wsis-2003.html
[en] Speech at WSIS, 16 July 2003
[zh-cn] 二零零三年七月十六日在 WSIS 的演讲
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[pt-br] Informações para a Imprensa sobre a FSF e o GNU
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
press/2001-07-09-DotGNU-Mono.html
[en] FSF Announces Support of Free Software Projects to Replace Components of Microsoft .NET
[pt-br] A FSF Anuncia O Suporte Para Projetos de Software Livre Que Substituem Componentes do .NET da Microsoft
press/2001-07-20-FSF-India.html
[en] Richard Stallman Inaugurates Free Software Foundation-India, First Affiliate in Asia of the Free Software Foundation
[pt-br] Richard Stallman Inaugura a Fundação para o Software Livre-Índia, A Primeira Organização na Ásia Afiliada com a FSF
press/2001-09-18-RTLinux.html
[en] FSF and FSMLabs come to agreement on a GPL-compliant version of RTLinux Open Patent License
[pt-br] A FSF e o FSMLabs Chegaram a Um Acordo Sobre Uma Versão Compatível com a GNU GPL da Licensa de Patente Aberta do RTLinux
press/2001-09-24-CPI.html
[en] Richard Stallman and Eben Moglen to Speak at GWU's Cyberspace Policy Institute's Free Software Conference
[pt-br] Richard Stallman e Eben Moglen Serão Palestrantes na Conferência de Software Livre do GWU's Cyberspace Policy Institute
press/2001-10-12-bayonne.html
[en] Free Software Foundation Announces 7th Major Release of GNU Bayonne
[pt-br] A Fundação para o Software Livre Anuncia a Sétima Versão Maior do GNU Bayonne
press/2001-10-22-Emacs.html
[en] FSF Announces Version 21 of the GNU Emacs Editing Environment
[pt-br] A FSF anuncia a versão 21 do GNU Emacs
press/2001-12-03-Takeda.html
[en] Richard Stallman Receives Prestigious 2001 Takeda Award
[pt-br] Richard Stallman Recebe o Prestigiado Prêmio Takeda de 2001
press/2002-03-19-Affero.html
[en] Free Software Foundation Announces Support of the Affero General Public License, the First Copyleft License for Web Services
[pt-br] A Fundação para o Software Livre anuncia apoio à Licença Pública Geral da Affero, a Primeira Licença Copyleft para Serviços Web (Web Services)
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[sq] Software GNU
[zh-cn] 下载 GNU 软件
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
[zh-cn] GNU开发资源
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[pt-br] O Software Livre é mais confiável!
[zh-cn] 自由软件值得您的信赖!
software/year2000.html
[en] GNU Software in the Year 2000
[pt-br] Software GNU no ano 2000
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[pt-br] Testemunhos à favor do GNU
[zh-cn] GNU 证明书
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[pt-br] Agradecimentos do GNU - O Projeto GNU e a Fundação para o Software Livre (FSF)
[sq] Falënderime nga GNU
[zh-cn] GNU 致谢 - GNU 工程 - 自由软件基金会(FSF)
thankgnus/2000supporters.html
[en] Thank GNUs, 2000
[pt-br] Patrocinadores de 2000

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top