English [en]

List of translations

Remove from selection

Polish [pl]   Romanian [ro]   Slovak [sk]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Russian [ru]   Slovenian [sl]   Albanian [sq]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[pl] Na bieżąco z GNU i FSF
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[pl] Dystrubucje GNU/Linuksa
[ro] Distribuții de GNU+Linux
[sk] Distribúcie GNU/Linux
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[pl] Dlaczego nie popieramy innych systemów
[ro] Explicația pentru care nu recomandăm alte sisteme
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[pl] Wolne dystrybucje GNU/Linuksa
[ro] Distribuții de GNU+Linux libere
[sk] Slobodné distribúcie GNU/Linux
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[pl] Wolne dystrybucje Nie-GNU
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[pl] Wytyczne dla wolnych systemów dystrybucji [Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)]
[ro] Recomandări pentru distribuțiile de sistem libere
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[ro] Opțional liberă nu este destul
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[pl] Zrzut wolnej dystrybucji
[ro] Captura de ecran a unei distribuții libere
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[pl] Dokumentacja Projektu GNU
[ro] Documentație despre Proiectul GNU
doc/other-free-books.html
[en] Free Books from Other Publishers
[pl] Wolne książki innych wydawców
education/education.html
[en] Free Software and Education
[pl] Wolne oprogramowanie i edukacja
education/edu-cases-india-irimpanam.html
[en] Vocational Higher Secondary School Irimpanam
[pl] Zawodowa Szkoła w Irimpanam
education/edu-faq.html
[en] Frequently Asked Questions About Free Software and Education
[pl] Najczęściej zadawane pytania na temat wolnego oprogramowania i edukacji
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[pl] Dlaczego szkoły powinny używać wyłącznie wolnego oprogramowania
education/edu-software.html
[en] Educational Free Software
[pl] Edukacyjne wolne oprogramowanie
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[pl] O systemie operacyjnym GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[pl] O systemie operacyjnym GNU
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[pl] Przegląd Systemu GNU
[ro] Scurtă istorie a sistemului GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[pl] GNU Linux FAQ – Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[pl] Użytkownicy GNU, którzy nigdy o GNU nie słyszeli
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[pl] Pierwsze ogłoszenie
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[pl] Linux i System GNU
[ro] Linux și sistemul GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[pl] Manifest GNU
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[pl] Projekt GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[pl] Czymże jest nazwa?
[ro] Ce-i într-un nume?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[pl] Galeria Sztuki GNU
[ro] Galeria de Artă GNU
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[pl] Głowa GNU
[ro] Un cap de GNU
graphics/ahurdlogo.html
[en] A Hurd Logo
[ro] O emblemă HURD
graphics/anfsflogo.html
[en] An FSF Logo
[pl] Logo FSF
[ro] O siglă FSF
graphics/anlpflogo.html
[en] An LPF Logo
[ro] O emblemă LPF
graphics/anothertypinggnu.html
[en] Another Typing GNU Hacker
[ro] Un alt hacker GNU la tastatură
graphics/atypinggnu.html
[en] A Typing GNU Hacker
[pl] GNU-hacker pisząca na klawiaturze
[ro] Un hacker GNU la tastatura
graphics/babygnu.html
[en] Baby GNU
[pl] Mała GNU
[ro] GNU Junior
graphics/bokma-gnu.html
[en] John Bokma's GNU Logos
[ro] GNU-ul lui John Bokmas
graphics/bwcartoon.html
[en] The Dynamic Duo: The Gnu and the Penguin in flight
[ro] Dinamicul Duo: Gnu și pinguinul în zbor
graphics/fsf-logo.html
[en] The Free Software Foundation Logo
[ro] Emblema Fundației pentru Software Liber
graphics/gleesons.html
[en] Gleeson's GNU Art
[ro] Arta GNU a lui Gleeson
graphics/gnu-alternative.html
[en] GNU Alternative
[ro] Alternativă GNU
graphics/gnu-ascii.html
[en] ASCII Gnu
[ro] Gnu ASCII
graphics/gnubanner.html
[en] A GNU Banner
[ro] O panglică GNU
graphics/gnupascal.html
[en] GNU and Blaise Pascal
[pl] GNU i Blaise Pascal
[ro] GNU și Blaise Pascal
graphics/httptunnel-logo.html
[en] httptunnel logo
[ro] Emblema httptunnel
graphics/hurd_mf.html
[en] Hurd Logos in Metafont
[ro] Embleme Hurd în format Metafont
graphics/license-logos.html
[en] GNU License Logos
[pl] Loga licencji GNU
graphics/listen.html
[en] Listening Gnu by the Nevrax Design Team
[ro] Gnu ascultând (creat de echipa de design Nevrax)
graphics/meditate.html
[en] Levitating, Meditating, Flute-playing Gnu by the Nevrax Design Team
[ro] Un Gnu plutind, meditând și cântând la flaut (creat de echipa de design Nevrax)
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[pl] Filozofująca GNU
[ro] Un GNU Filosof
graphics/reiss-gnuhead.html
[en] Color Gnu Head
[ro] Cap GNU color
graphics/usegnu.html
[en] Use 'GNU
[ro] Use 'GNU
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[pl] Czym jest GNU
[ro] Ce-i GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[pl] Pomagajcie Projekcie GNU i Ruchowi Wolnego Oprogramowania
help/help-hardware.html
[en] How you can help the GNU Project: Hardware
[pl] Jak Wy możecie pomóc Projektowi GNU: Sprzęt
[ro] Cum puteți ajuta Proiectul GNU: Hardware
help/linking-gnu.html
[en] Linking to the GNU Project
[ro] Legături către Proiectul GNU
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[pl] Licencje
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[pl] Problem licencji BSD
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[pl] Co to jest copyleft?
licenses/fdl-howto-opt.html
[en] How to Use the Optional Features of the GFDL
[pl] Jak stosować opcjonalne elementy GFDL
licenses/fdl-howto.html
[en] Tips on Using the GNU Free Documentation License
[pl] Wskazówki dotyczące stosowania Licencji GNU Wolnej Dokumentacji
licenses/gpl-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about the GNU Licenses
[pl] Często zadawane pytania na temat GNU GPL
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[pl] Jak stosować GPL lub LGPL
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[pl] Naruszenia licencji GNU
licenses/hessla.html
[en] The HESSLA's Problems
[pl] Problemy z HESSLA
licenses/lgpl-java.html
[en] The LGPL and Java
[pl] LGPL i Java
licenses/license-list.html
[en] Various Licenses and Comments about Them
[pl] Rozmaite licencje i komentarze na ich temat
licenses/translations.html
[en] Unofficial Translations
[pl] Nieoficjalne przekłady
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[pl] Dlaczego FSF uzyskuje od współpracowników deklaracje przeniesienia praw autorskich
licenses/why-gfdl.html
[en] Why publishers should use the GNU FDL
[pl] Dlaczego powinniście stosować GNU FDL
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[pl] Czemu nie należy stosować Lesser GPL dla kolejnej biblioteki
[ro] De ce n-ar trebui să folosiţi Licenţa Publică GNU Redusă (Lesser GPL) pentru următoarea d-voastră librărie
licenses/old-licenses/gpl-2.0-faq.html
[en] Frequently Asked Questions about version 2 of the GNU GPL
[pl] Często zadawane pytania na temat GNU GPL
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[pl] Odnośniki do innych stron wolnego oprogramowania
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[pl] Firmy, które sprzedają komputery z pre-instalowanym GNU/Linux
people/people.html
[en] GNU's Who
[pl] Kto jest kim w GNU
people/past-webmasters.html
[en] GNU's Webmasters Past and Present
[pl] Webmasterzy GNU
people/webmeisters.html
[en] We are the GNU Webmasters!
[pl] Webmasterzy GNU
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[pl] Filozofia Projektu GNU
[ro] Filozofia Proiectului GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[pl] 15 lat Wolnego Oprogramowania
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[pl] List od Nata w sprawie Amazon
[ro] Scrisoare de la Nat
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[pl] List od RMS do Tima O'Reilly'ego
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[pl] (Dawniej) Bojkotujcie Amazon!
philosophy/android-and-users-freedom.html
[en] Android and Users' Freedom
[pl] Android a wolność użytkowników
philosophy/anonymous-response.html
[en] A Response Letter to the Word Attachments
[pl] List w odpowiedzi na załączniki Worda
philosophy/apsl.html
[en] FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0
[pl] Opinia FSF na temat Apple Public Source License (APSL) 2.0
[ro] Comentarii despre versiunea inițială APSL
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[pl] Wolność słowa, prasy i stowarzyszania się w Internecie
philosophy/boldrin-levine.html
[en] Review: Boldrin and Levine, “The case against intellectual property”
[pl] Recenzja: Boldrin i Levine, „Przeciw własności intelektualnej”
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[pl] Czy możesz ufać swojemu komputerowi?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[pl] Kategorie wolnego i niewolnego oprogramowania
[ro] Categorii de software liber și non-liber
philosophy/censoring-emacs.html
[en] Censoring My Software
[pl] Cenzurowanie mojego oprogramowania
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[pl] Unikać zgubnych kompromisów
philosophy/computing-progress.html
[en] Computing ‘progress’: good and bad
[pl] Postęp informatyki: wady i zalety
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[ro] Copyrightul și globalizarea în era rețelelor de calculatoare
philosophy/copyright-versus-community.html
[en] Copyright versus Community in the Age of Computer Networks
[pl] Prawo autorskie kontra społeczność w Erze Sieci Komputerowych
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[pl] Właściwy sposób opodatkowania DAT
philosophy/drdobbs-letter.html
[en] Letter to the Editor of Dr. Dobb's Journal
[pl] List do redaktora Dr. Dobb's Journal
philosophy/ebooks.html
[en] E-Books: Freedom Or Copyright
[pl] Książki elektroniczne: Wolność czy prawa autorskie?
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[pl] Egzekwowanie GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[pl] Eseje i artykuły
[ro] Eseuri și articole
philosophy/europes-unitary-patent.html
[en] Europe's “unitary patent” could mean unlimited software patents
[pl] „Jednolity patent” mógłby znaczyć nieograniczone patenty na oprogramowanie w Europie
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[pl] Zwalczanie patentów na oprogramowanie – w pojedynkę i wspólnie
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[ro] Copyright pe foc!
philosophy/floss-and-foss.html
[en] FLOSS and FOSS
[pl] FLOSS i FOSS
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[pl] Dlaczego wolne oprogramowanie potrzebuje wolnej dokumentacji
[ro] Software liber si manuale libere
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[pl] Dlaczego termin „Free Software” jest lepszy niż „Open Source”
[ro] De ce este preferabil conceptul de „software liber” celui de „software open source”
philosophy/free-software-intro.html
[en] Free Software Movement
[pl] Ruch Wolnego Oprogramowania
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[pl] Co to wolne oprogramowanie?
[ro] Definiția software-ului liber
[sk] Čo je Slobodný softvér?
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[pl] Wolność czy prawa autorskie? (stara wersja)
philosophy/freedom-or-copyright.html
[en] Freedom—or Copyright?
[pl] Wolność czy prawa autorskie?
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[pl] Wolność czy władza?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[pl] Motywacje do pisania Wolnego Oprogramowania
[ro] Motive pentru a scrie software liber
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[pl] Tłumaczenia terminu „free software”
[ro] Traducerile termenului englezesc „free software”
philosophy/gif.html
[en] Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages
[pl] Dlaczego na stronach internetowych GNU nie ma plików GIF
[ro] De ce nu avem fișiere GIF pe paginile web GNU
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[pl] O Gnutelli
[ro] Referitor la Gnutella
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[pl] Środki, jakich mogą użyć rządy, by promować wolne oprogramowanie
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[pl] GNU GPL i „amerykańskie marzenie”
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[pl] Licencja GNU GPL i amerykański sposób życia
philosophy/guardian-article.html
[en] Opposing The European Software Patent Directive
[pl] Przeciwko europejskiej dyrektywie patentowej
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[pl] Niebezpieczeństwo z Hagi
philosophy/historical-apsl.html
[en] The Problems with older versions of the Apple Public Source License (APSL)
[pl] Problemy ze starszymi wersjami Apple Public Source License (APSL)
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[pl] Odrzućcie dyrektywę o egzekwowaniu praw własności intelektualnej
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[pl] Wolne, lecz w okowach - pułapka Javy
[ro] Liber dar încătușat - capcana Java
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[pl] Pułapka JavaScript'u
philosophy/judge-internet-usage.html
[en] A wise user judges each Internet usage scenario carefully
[pl] Roztropny użytkownik starannie ocenia każdy scenariusz korzystania z Internetu
philosophy/keep-control-of-your-computing.html
[en] Keep control of your computing, so it doesn't control you!
[pl] Zatrzymajcie kontrolę nad Waszym komputerem, aby to on Was nie kontrolował!
philosophy/kevin-cole-response.html
[en] A Response Letter to the Word Attachments
[pl] List w odpowiedzi na załączniki Worda
[sk] Odpoveď na Word prílohy
philosophy/lest-codeplex-perplex.html
[en] Lest CodePlex perplex
[pl] Aby Codeplex nie wywoływał konsternacji
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[pl] Linux, GNU, i wolność
philosophy/mcvoy.html
[en] Thank You, Larry McVoy
[pl] Dziękuję, Larry McVoy
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[pl] Proces antymonopolowy Microsoftu a Wolne Oprogramowanie
philosophy/microsoft-new-monopoly.html
[en] Microsoft's New Monopoly
[pl] Nowy monopol Microsoftu
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[pl] Czy Microsoft jest Wielkim Szatanem? (stara wersja)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[pl] O werdykcie w sprawie Microsoftu
philosophy/microsoft.html
[en] Is Microsoft the Great Satan?
[pl] Czy Microsoft jest Wielkim Szatanem?
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[pl] Błędne interpretacje prawa autorskiego
philosophy/motif.html
[en] The Motif License
[pl] Licencja Motif
philosophy/my_doom.html
[en] MyDoom and You
[pl] MyDoom i Ty
philosophy/netscape-npl.html
[en] On the Netscape Public License
[pl] O Netscape Public License
philosophy/netscape.html
[en] Netscape and Free Software
[pl] Netscape a wolne oprogramowanie
philosophy/no-ip-ethos.html
[en] Don't Let ‘Intellectual Property’ Twist Your Ethos
[pl] Nie pozwólcie „własność intelektualnej” skrzywić Waszego etosu
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[pl] Możemy położyć kres załącznikom Worda
[ro] Putem pune capăt atașamentelor Word
philosophy/nonfree-games.html
[en] Nonfree DRM'd Games on GNU/Linux: Good or Bad?
[pl] Niewolne gry z DRM na GNU/Linuksa: Dobre czy złe?
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[pl] „Własność intelektualna” to zwodniczy miraż
[ro] Ați spus „proprietate intelectuală”? Este o iluzie...
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[pl] Dlaczego otwartemu oprogramowaniu umyka idea Wolnego Oprogramowania
[ro] De ce „sursă deschisă” pierde ideea centrală a software-ului liber
philosophy/opposing-drm.html
[en] Opposing Digital Rights Mismanagement
[pl] Sprzeciw wobec cyfrowym marnotrawstwem praw
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[pl] Reforma patentowa nie wystarczy
philosophy/pirate-party.html
[en] How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software
[pl] Jak postulaty szwedzkiej Partii Piratów szkodzą Wolnemu Oprogramowaniu
philosophy/plan-nine.html
[en] The Problems of the (Earlier) Plan 9 License
[pl] Problemy związane z (wcześniejszą) licencją systemu Plan 9
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[pl] Zalety wolnego oprogramowania
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[pl] Copyleft: Pragmatyczny idealizm
[ro] Copyleft: idealism pragmatic
philosophy/privacyaction.html
[en] Protect Postal Privacy
[pl] Chroń prywatność poczty
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[pl] Pomóżcie chronić prawo do pisania programów, bez względu na to, czy są wolne czy nie
philosophy/public-domain-manifesto.html
[en] Why I Will Not Sign the Public Domain Manifesto
[pl] Dlaczego nie podpiszę „The Public Domain Manifesto”
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[pl] Nauka musi odsunąć na bok prawa autorskie
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[pl] Nowa ocena prawa autorskiego – społeczeństwo musi być górą
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[pl] Prawo do czytania
philosophy/rms-nyu-2001-transcript.html
[en] Free Software: Freedom and Cooperation
[pl] Wolne oprogramowanie: wolność i współpraca
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[pl] Ratując Europę przed patentami na oprogramowanie
philosophy/second-sight.html
[en] Free Software and (e-)Government
[pl] Wolne oprogramowanie i (e-)rządy
philosophy/selling-exceptions.html
[en] Selling Exceptions to the GNU GPL
[pl] Sprzedaż wyjątków do GNU GPL
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[pl] Sprzedaż Wolnego Oprogramowania
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[pl] Dlaczego oprogramowanie powinno być wolne
philosophy/social-inertia.html
[en] Overcoming Social Inertia
[pl] Przezwyciężanie Bezwładności Społecznej
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[pl] Patenty na oprogramowanie i patenty na literaturę
philosophy/speeches-and-interview.html
[en] Speeches and Interviews
[ro] Discursuri și interviuri (în ordine cronologică inversă)
philosophy/sun-in-night-time.html
[en] The Curious Incident of Sun in the Night-Time
[pl] Dziwny przypadek Suna nocną porą
[ro] Incidentul ciudat cu soarele (Sun) în timpul nopții
philosophy/the-danger-of-ebooks.html
[en] The Danger of E-Books
[pl] Niebezpieczeństwo e-booków
philosophy/third-party-ideas.html
[en] Third Party Ideas
[ro] Idei din alte surse
philosophy/trivial-patent.html
[en] The Anatomy of a Trivial Patent
[pl] Anatomia trywialnego patentu
philosophy/udi.html
[en] The Free Software Movement and UDI
[pl] Ruch Wolnego Oprogramowania a UDI
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[pl] Wydawanie wolnego oprogramowania a praca na uczelni
philosophy/uruguay.html
[en] Lesson from Uruguay
[pl] Nauka płynąca z Urugwaju
philosophy/use-free-software.html
[en] The Free Software Community After 20 Years:
With great but incomplete success, what now?

[pl] 20 lat społeczności wolnego oprogramowania:
Wielki, choć nie całkowity, sukces – co dalej?

philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[pl] Stosowanie GNU FDL
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[pl] Porozumienie z Wassenaar
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[pl] Komu tak na prawdę służy ten serwer?
[ro] Pe cine servește cu adevărat acel server?
philosophy/why-audio-format-matters.html
[en] Why Audio Format Matters
[pl] Dlaczego format pliku dźwiękowego ma znaczenie
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[pl] Dlaczego copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[pl] Dlaczego oprogramowanie nie powinno mieć właścicieli
[ro] De ce software-ul nu trebuie să aibă proprietari
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[pl] Mylące lub nacechowane słowa i sformułowania, których lepiej unikać
[ro] Termeni vagi sau înșelători și expresii care ar trebui evitate
philosophy/wsis-2003.html
[en] Speech at WSIS, 16 July 2003
[pl] Przemówienie na WSIS, 16 lipca 2003
philosophy/wsis.html
[en] World Summit on the Information Society
[pl] Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[pl] Pułapka X Window
philosophy/your-freedom-needs-free-software.html
[en] Your Freedom Needs Free Software
[pl] Wasza wolność potrzebuje wolnego oprogramowania
philosophy/sco/sco.html
[en] FSF's Position regarding SCO's attacks on Free Software
[pl] Stosunek FSF do ataków SCO wymierzonych w Wolne Oprogramowanie
philosophy/sco/sco-gnu-linux.html
[en] SCO, GNU and Linux
[pl] SCO, GNU i Linux
proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[pl] Oprogramowanie własnościowe jest często malware
server/server.html
[en] About GNU Servers
[pl] O serwerach GNU
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[pl] Porady dotyczące prowadzenia serwerów lustrzanych
[ro] Folosirea și administrarea oglinzilor
server/takeaction.html
[en] Take Action
[pl] Podejmijcie działania
software/software.html
[en] GNU Software
[pl] Oprogramowanie
[sk] GNU softvér
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[pl] Zasoby GNU dla deweloperów
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[pl] Jak uzyskać pomoc przy programach GNU
[ro] Cum să obțineți ajutor pentru software-ul GNU
software/reliability.html
[en] Free Software is More Reliable!
[pl] Wolne oprogramowanie jest bardziej niezawodne!
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[pl] Świadectwa na rzecz GNU
testimonials/reliable.html
[en] Free Software Is Reliable
[pl] Wolne oprogramowanie jest niezawodne
testimonials/supported.html
[en] Free Software is Supported
[pl] Wolne oprogramowanie ma wsparcie techniczne
testimonials/useful.html
[en] Free Software is Useful
[pl] Wolne Oprogramowanie jest użyteczne

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top