English [en]

List of translations

Remove from selection

Dutch [nl]   Romanian [ro]   Albanian [sq]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Macedonian [mk]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tamil [ta]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[nl] Laatste ontwikkelingen bij GNU en de FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
distros/distros.html
[en] GNU/Linux Distros
[nl] GNU/Linux-distributies
[ro] Distribuții de GNU+Linux
distros/common-distros.html
[en] Explaining Why We Don't Endorse Other Systems
[nl] Waarom we andere systemen niet aanbevelen
[ro] Explicația pentru care nu recomandăm alte sisteme
distros/free-distros.html
[en] Free GNU/Linux distributions
[nl] Vrije GNU/Linux-distributies
[ro] Distribuții de GNU+Linux libere
distros/free-non-gnu-distros.html
[en] Free Non-GNU Distributions
[nl] Vrije niet-GNU-distributies
distros/free-system-distribution-guidelines.html
[en] Free System Distribution Guidelines (GNU FSDG)
[ro] Recomandări pentru distribuțiile de sistem libere
distros/optionally-free-not-enough.html
[en] Optionally Free Is Not Enough
[ro] Opțional liberă nu este destul
distros/screenshot.html
[en] Screenshot of a Free Distro
[nl] Schermafdruk van een vrije distributie
[ro] Captura de ecran a unei distribuții libere
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[nl] Documentatie van het GNU-project
[ro] Documentație despre Proiectul GNU
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
education/education.html
[en] Free Software and Education
[nl] Vrije software en onderwijs
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[sq] Shembuj
education/edu-contents.html
[en] Free Software and Education - Table of Contents
[nl] Vrije software en onderwijs - Inhoudsopgave
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[nl] Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
education/edu-why.html
[en] Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software
[nl] Waarom onderwijsinstellingen Vrije Software zouden moeten gebruiken en onderwijzen
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[nl] Het GNU-besturingssysteem
[sq] Sistemi Operativ GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[nl] Overzicht van het GNU Systeem
[ro] Scurtă istorie a sistemului GNU
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[nl] GNU/Linux Veelgestelde Vragen door Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[nl] GNU Gebruikers Die Nog Nooit van GNU Gehoord Hebben
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[nl] Eerste Aankondiging
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[nl] Linux en het GNU Systeem
[ro] Linux și sistemul GNU
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[nl] Het GNU Manifest
[sq] Manifesti i GNU-së
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[nl] Het GNU Project
[sq] Projekti GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[nl] Als het beestje maar een naam heeft
[ro] Ce-i într-un nume?
[sq] Ç’përmban Emri?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[ro] Galeria de Artă GNU
[sq] Galeria e Artit GNU
graphics/agnuhead.html
[en] A GNU Head
[ro] Un cap de GNU
graphics/ahurdlogo.html
[en] A Hurd Logo
[ro] O emblemă HURD
graphics/anfsflogo.html
[en] An FSF Logo
[ro] O siglă FSF
graphics/anlpflogo.html
[en] An LPF Logo
[ro] O emblemă LPF
graphics/anothertypinggnu.html
[en] Another Typing GNU Hacker
[ro] Un alt hacker GNU la tastatură
graphics/atypinggnu.html
[en] A Typing GNU Hacker
[ro] Un hacker GNU la tastatura
graphics/babygnu.html
[en] Baby GNU
[ro] GNU Junior
graphics/bokma-gnu.html
[en] John Bokma's GNU Logos
[ro] GNU-ul lui John Bokmas
graphics/bwcartoon.html
[en] The Dynamic Duo: The Gnu and the Penguin in flight
[ro] Dinamicul Duo: Gnu și pinguinul în zbor
graphics/fsf-logo.html
[en] The Free Software Foundation Logo
[ro] Emblema Fundației pentru Software Liber
graphics/gleesons.html
[en] Gleeson's GNU Art
[ro] Arta GNU a lui Gleeson
graphics/gnu-alternative.html
[en] GNU Alternative
[ro] Alternativă GNU
graphics/gnu-ascii.html
[en] ASCII Gnu
[ro] Gnu ASCII
graphics/gnubanner.html
[en] A GNU Banner
[ro] O panglică GNU
graphics/gnupascal.html
[en] GNU and Blaise Pascal
[ro] GNU și Blaise Pascal
graphics/httptunnel-logo.html
[en] httptunnel logo
[ro] Emblema httptunnel
graphics/hurd_mf.html
[en] Hurd Logos in Metafont
[ro] Embleme Hurd în format Metafont
graphics/listen.html
[en] Listening Gnu by the Nevrax Design Team
[ro] Gnu ascultând (creat de echipa de design Nevrax)
graphics/meditate.html
[en] Levitating, Meditating, Flute-playing Gnu by the Nevrax Design Team
[ro] Un Gnu plutind, meditând și cântând la flaut (creat de echipa de design Nevrax)
graphics/philosophicalgnu.html
[en] A Philosophical GNU
[ro] Un GNU Filosof
graphics/reiss-gnuhead.html
[en] Color Gnu Head
[ro] Cap GNU color
graphics/usegnu.html
[en] Use 'GNU
[ro] Use 'GNU
graphics/whatsgnu.html
[en] What's GNU
[ro] Ce-i GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[nl] Hoe kun je het GNU-project en de Vrije-Software-beweging helpen
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
help/help-hardware.html
[en] How you can help the GNU Project: Hardware
[ro] Cum puteți ajuta Proiectul GNU: Hardware
help/linking-gnu.html
[en] Linking to the GNU Project
[nl] Verwijzen naar het GNU Project
[ro] Legături către Proiectul GNU
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[nl] Licenties
[sq] Leje
licenses/bsd.html
[en] The BSD License Problem
[nl] Het Probleem met de BSD Licentie
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[nl] Waarom je voor je volgende bibliotheek niet de Lesser GPL zou moeten gebruiken
[ro] De ce n-ar trebui să folosiţi Licenţa Publică GNU Redusă (Lesser GPL) pentru următoarea d-voastră librărie
links/links.html
[en] Links to Other Free Software Sites
[nl] Links naar Andere Vrije Software Websites
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[nl] Bedrijven die computers verkopen met GNU/Linux voorgeïnstalleerd
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[nl] De filosofie van het GNU-project
[ro] Filozofia Proiectului GNU
[sq] Filozofia e Projektit GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[nl] 15 Jaar Vrije Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[ro] Scrisoare de la Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/amazon.html
[en] (Formerly) Boycott Amazon!
[nl] (Voorheen) Boycot Amazon!
philosophy/apsl.html
[en] FSF's Opinion of the Apple Public Source License (APSL) 2.0
[nl] FSF's Mening over de Apple Public Source License (APSL) 2.0
[ro] Comentarii despre versiunea inițială APSL
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[nl] Vrijheid van Meningsuiting op het Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/boldrin-levine.html
[en] Review: Boldrin and Levine, “The case against intellectual property”
[nl] Recensie: Boldrin en Levine, “Argumenten tegen het gebruik van intellectueel eigendom”
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[nl] Kun je je Computer Vertrouwen?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[nl] Indeling van vrije en niet-vrije software
[ro] Categorii de software liber și non-liber
philosophy/censoring-emacs.html
[en] Censoring My Software
[nl] Mijn Eigen Software Censureren
philosophy/compromise.html
[en] Avoiding Ruinous Compromises
[nl] Schadelijke compromissen vermijden
philosophy/copyright-and-globalization.html
[en] Copyright and Globalization in the Age of Computer Networks
[ro] Copyrightul și globalizarea în era rețelelor de calculatoare
philosophy/dat.html
[en] The Right Way to Tax DAT
[nl] De Juiste Belastingheffing op DAT
philosophy/ebooks.html
[en] E-Books: Freedom Or Copyright
[nl] E-Boeken: Vrijheid Of Auteursrecht
philosophy/enforcing-gpl.html
[en] Enforcing the GNU GPL
[nl] Het Handhaven van de GNU GPL
philosophy/essays-and-articles.html
[en] Essays and Articles
[nl] Verhandelingen en artikelen
[ro] Eseuri și articole
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[nl] Software Patenten Bestrijden - Individueel en Samen
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[ro] Copyright pe foc!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[nl] Waarom Vrije Software Vrije Handleidingen nodig heeft
[ro] Software liber si manuale libere
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[nl] Vrije software is juist tegenwoordig nog belangrijker
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
philosophy/free-software-for-freedom.html
[en] Why “Free Software” is better than “Open Source”
[ro] De ce este preferabil conceptul de „software liber” celui de „software open source”
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[nl] Wat is vrije software?
[ro] Definiția software-ului liber
philosophy/freedom-or-copyright-old.html
[en] Freedom—or Copyright? (Old Version)
[nl] Vrijheid of Auteursrecht? (Oude Versie)
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[nl] Vrijheid of Macht?
philosophy/fs-motives.html
[en] Motives For Writing Free Software
[ro] Motive pentru a scrie software liber
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[ro] Traducerile termenului englezesc „free software”
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
philosophy/gates.html
[en] It's not the Gates, it's the bars
[nl] Het zijn niet de Gates, het zijn de barriëres
philosophy/gif.html
[en] Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages
[ro] De ce nu avem fișiere GIF pe paginile web GNU
philosophy/gnutella.html
[en] Regarding Gnutella
[nl] Wat betreft Gnutella
[ro] Referitor la Gnutella
philosophy/government-free-software.html
[en] Measures Governments Can Use to Promote Free Software
[nl] Maatregelen die overheden kunnen nemen om vrije software te stimuleren
philosophy/gpl-american-dream.html
[en] The GNU GPL and the American Dream
[nl] De GNU GPL en de Amerikaanse Droom
philosophy/gpl-american-way.html
[en] The GNU GPL and the American Way
[nl] De GNU GPL en de “American Way”
philosophy/guardian-article.html
[en] Opposing The European Software Patent Directive
[nl] Dit is oorlogsretoriek
philosophy/hague.html
[en] Harm from the Hague
[nl] Hommeles in Den Haag
philosophy/ipjustice.html
[en] Reject IP Enforcement Directive
[nl] Wijs het voorstel voor strengere handhaving van intellectueel eigendom af
philosophy/java-trap.html
[en] Free but Shackled - The Java Trap
[nl] Vrij maar Geketend - De Java Valstrik
[ro] Liber dar încătușat - capcana Java
philosophy/javascript-trap.html
[en] The JavaScript Trap
[nl] De JavaScript-valstrik
philosophy/lessig-fsfs-intro.html
[en] Introduction to Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman
[nl] Inleiding Vrije Software, Vrije Maatschappij: Gebundelde artikelen van Richard M. Stallman
philosophy/linux-gnu-freedom.html
[en] Linux, GNU, and freedom
[nl] Linux, GNU en vrijheid
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/microsoft-antitrust.html
[en] The Microsoft Antitrust Trial and Free Software
[nl] Het Microsoft Mededingingsproces en Vrije Software
philosophy/microsoft-new-monopoly.html
[en] Microsoft's New Monopoly
[nl] Het Nieuwe Monopolie van Microsoft
philosophy/microsoft-old.html
[en] Is Microsoft the Great Satan? (Old Version)
[nl] Is Microsoft de Duivel? (Oude Versie)
philosophy/microsoft-verdict.html
[en] On the Microsoft Verdict
[nl] Over de Veroordeling van Microsoft
philosophy/misinterpreting-copyright.html
[en] Misinterpreting Copyright—A Series of Errors
[nl] Verkeerd Uitleg van Auteursrecht—Een Serie Fouten
philosophy/motif.html
[en] The Motif License
[nl] De Motif Licentie
philosophy/my_doom.html
[en] MyDoom and You
[nl] MyDoom en Jij
philosophy/netscape-npl.html
[en] On the Netscape Public License
[nl] Over de Netscape Public License
philosophy/no-ip-ethos.html
[en] Don't Let ‘Intellectual Property’ Twist Your Ethos
[nl] Laat Je Niet Corrumperen Door ‘Intellectueel Eigendom’
philosophy/no-word-attachments.html
[en] We Can Put an End to Word Attachments
[nl] We kunnen een einde maken aan Word bijlagen
[ro] Putem pune capăt atașamentelor Word
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[nl] Zei U: “Intellectueel Eigendom”? Dat Is Een Verleidelijke Luchtspiegeling
[ro] Ați spus „proprietate intelectuală”? Este o iluzie...
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[nl] Waarom “Open Bron” de essentie van Vrije Software niet begrijpt.
[ro] De ce „sursă deschisă” pierde ideea centrală a software-ului liber
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
philosophy/opposing-drm.html
[en] Opposing Digital Rights Mismanagement
[nl] Strijden Tegen 'Digital Rights Mismanagement'
philosophy/patent-reform-is-not-enough.html
[en] Patent Reform Is Not Enough
[nl] Patenthervorming is Niet Voldoende
philosophy/plan-nine.html
[en] The Problems of the (Earlier) Plan 9 License
[nl] De Problemen met de -Vroegere Versie van de- Plan 9 Licentie
philosophy/practical.html
[en] The advantages of free software
[nl] De voordelen van vrije software
philosophy/pragmatic.html
[en] Copyleft: Pragmatic Idealism
[nl] Auteursplicht: Pragmatisch Idealisme
[ro] Copyleft: idealism pragmatic
philosophy/privacyaction.html
[en] Protect Postal Privacy
[nl] Bescherm Privépost
philosophy/protecting.html
[en] Help Protect the Rights to Write Both Nonfree and Free Software
[nl] Help te Vechten voor je Recht om zowel Vrije als Niet-vrije Software te Schrijven.
philosophy/push-copyright-aside.html
[en] Science must push copyright aside
[nl] De Wetenschap Moet Het Auteursrecht Terzijde Schuiven
philosophy/reevaluating-copyright.html
[en] Reevaluating Copyright: The Public Must Prevail
[nl] Het Auteursrecht Opnieuw Bekeken: Voorrang aan de Gemeenschap
philosophy/right-to-read.html
[en] The Right to Read
[nl] Het Recht om te Lezen
philosophy/savingeurope.html
[en] Saving Europe from Software Patents
[nl] Red Europa van Softwarepatenten
philosophy/second-sight.html
[en] Free Software and (e-)Government
[nl] Vrije Software en de (elektronische) Overheid
philosophy/selling.html
[en] Selling Free Software
[nl] Verkopen van Vrije Software
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[nl] Waarom Software Vrij Zou Moeten Zijn
philosophy/software-literary-patents.html
[en] Software Patents and Literary Patents
[nl] Software Patenten en Literaire Patenten
philosophy/speeches-and-interview.html
[en] Speeches and Interviews
[nl] Toespraken en Interviews (in omgekeerd-chronologische volgorde)
[ro] Discursuri și interviuri (în ordine cronologică inversă)
philosophy/stallmans-law.html
[en] Stallman's Law
[nl] De wet van Stallman
philosophy/sun-in-night-time.html
[en] The Curious Incident of Sun in the Night-Time
[nl] Het Merwaardige Incident van Sun in de Nacht
[ro] Incidentul ciudat cu soarele (Sun) în timpul nopții
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[nl] Hoeveel controle kan onze democratie verdragen?
[sq] Sa Mbikëqyrie Mund të Përballojë Demokracia?
philosophy/third-party-ideas.html
[en] Third Party Ideas
[nl] Ideeën van derden
[ro] Idei din alte surse
philosophy/trivial-patent.html
[en] The Anatomy of a Trivial Patent
[nl] Een Triviaal Patent Ontleedt
philosophy/ucita.html
[en] Why We Must Fight UCITA
[nl] Waarom We Ons Moeten Verzetten Tegen UCITA
philosophy/udi.html
[en] The Free Software Movement and UDI
[nl] De Vrije Software Beweging en UDI
philosophy/university.html
[en] Releasing Free Software If You Work at a University
[nl] Vrije software uitbrengen wanneer je op een universiteit werkt
philosophy/using-gfdl.html
[en] Using GNU FDL
[nl] GNU FDL Gebruiken
philosophy/w3c-patent.html
[en] FSF's Position on W3 Consortium “Royalty-Free” Patent Policy
[nl] Het standpunt van de FSF over het beleid van “kosteloze” Patenten bij het W3 Consortium
philosophy/wassenaar.html
[en] The Wassenaar Arrangement
[nl] Het Akkoord van Wassenaar.
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[ro] Pe cine servește cu adevărat acel server?
philosophy/why-copyleft.html
[en] Why Copyleft?
[nl] Waarom Copyleft?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[nl] Waarom Software Geen Bezit Mag Zijn
[ro] De ce software-ul nu trebuie să aibă proprietari
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[ro] Termeni vagi sau înșelători și expresii care ar trebui evitate
philosophy/wsis.html
[en] World Summit on the Information Society
[nl] Wereldtop over de informatiemaatschappij
philosophy/x.html
[en] The X Window System Trap
[nl] De X Window's Valstrik
philosophy/sco/sco-gnu-linux.html
[en] SCO, GNU and Linux
[nl] SCO, GNU en Linux
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
proprietary/proprietary.html
[en] Proprietary Software Is Often Malware
[nl] Niet-vrije software is vaak malware
proprietary/malware-apple.html
[en] Apple's Operating Systems Are Malware
[nl] Apple's besturingssystemen zijn malware
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[ro] Folosirea și administrarea oglinzilor
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[nl] Wat Jij Kunt Doen
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[nl] GNU-software
[sq] Software GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[ro] Cum să obțineți ajutor pentru software-ul GNU
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
testimonials/testimonials.html
[en] GNU Testimonials
[nl] GNU Getuigenissen
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[sq] Falënderime nga GNU

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top