English [en]

List of translations

Remove from selection

Macedonian [mk]   Albanian [sq]   Tamil [ta]  

Add to selection

Afrikaans [af]   Arabic [ar]   Azerbaijani [az]   Bulgarian [bg]   Bengali [bn]   Bosnian [bs]   Catalan [ca]   Czech [cs]   Danish [da]   German [de]   Greek [el]   Esperanto [eo]   Spanish [es]   Farsi (Persian) [fa]   Finnish [fi]   French [fr]   Galician [gl]   Hebrew [he]   Croatian [hr]   Hungarian [hu]   Indonesian [id]   Italian [it]   Japanese [ja]   Korean [ko]   Lithuanian [lt]   Malayalam [ml]   Norwegian (Bokmål) [nb]   Dutch [nl]   Norwegian (Nynorsk) [nn]   Polish [pl]   Brazilian Portuguese [pt-br]   Romanian [ro]   Russian [ru]   Slovak [sk]   Slovenian [sl]   Serbian [sr]   Swedish [sv]   Tagalog [tl]   Turkish [tr]   Ukrainian [uk]   Uzbek [uz]   Chinese (Simplified) [zh-cn]   Chinese (Traditional) [zh-tw]  

Translations

keepingup.html
[en] Keeping Up With GNU and the FSF
[sq] GNU dhe FSF Në Vazhdimësi
accessibility/accessibility.html
[en] GNU Accessibility Statement
[sq] Deklaratë e GNU-së Mbi Përdorimin Nën Me Aftësi të Kufizuara
award/award.html
[en] Prior Years' Free Software Awards
[sq] Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë
award/award-1998.html
[en] 1998 Free Software Award
[sq] Çmimet Software i Lirë për 1998
award/award-1999.html
[en] 1999 Free Software Award
[sq] Çmimi Software i Lirë për 1999-n
doc/doc.html
[en] Documentation of the GNU Project
[sq] Dokumentim i Projektit GNU
education/education.html
[en] Free Software and Education
[sq] Software-i i Lirë dhe Arsimi
education/edu-cases.html
[en] Case Studies
[sq] Shembuj
education/edu-schools.html
[en] Why Schools Should Exclusively Use Free Software
[sq] Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Vetëm Software të Lirë
[ta] கல்விச் சாலைகளுக்கு கட்டற்ற மென்பொருள் இன்றியமையாதது ஏன்?
education/education-menu.html
[en] education/education-menu.html
[sq] education/education-menu.sq.html
[ta] education/education-menu.ta.html
education/misc/edu-misc.html
[en] Education Miscellaneous Materials
[sq] Materiale të Ndryshme Mbi Arsimin
fun/humor.html
[en] Laugh along with GNU
[sq] Qeshni bashkë me GNU-në
gnu/gnu.html
[en] The GNU Operating System
[mk] Оперативниот систем GNU
[sq] Sistemi Operativ GNU
gnu/about-gnu.html
[en] About the GNU Operating System
[sq] Rreth Sistemit Operativ GNU
gnu/byte-interview.html
[en] BYTE Interview with Richard Stallman
[sq] Intervistë e BYTE-it me Richard Stallman
gnu/gnu-history.html
[en] Overview of the GNU System
[sq] Përmbledhje e Sistemit GNU
gnu/gnu-linux-faq.html
[en] GNU/Linux FAQ by Richard Stallman
[sq] FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman
gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html
[en] GNU Users Who Have Never Heard of GNU
[sq] Përdorues GNU Që Nuk Kanë Dëgjuar Kurrë për GNU-në
gnu/initial-announcement.html
[en] Initial Announcement
[sq] Njoftimi Fillestar
gnu/linux-and-gnu.html
[en] Linux and the GNU System
[sq] Linux-i dhe Sistemi GNU
[ta] லினக்ஸும் குனு திட்டமும்
gnu/manifesto.html
[en] The GNU Manifesto
[mk] Манифестот на GNU
[sq] Manifesti i GNU-së
[ta] The GNU Manifesto
gnu/rms-lisp.html
[en] My Lisp Experiences and the Development of GNU Emacs
[sq] Përvoja ime me Lisp dhe Krijimi i GNU Emacs
gnu/thegnuproject.html
[en] The GNU Project
[sq] Projekti GNU
gnu/why-gnu-linux.html
[en] What's in a Name?
[sq] Ç’përmban Emri?
graphics/graphics.html
[en] The GNU Art Gallery
[sq] Galeria e Artit GNU
help/help.html
[en] Helping the GNU Project and the Free Software Movement
[sq] Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation:
licenses/licenses.html
[en] Licenses
[sq] Licenca
licenses/copyleft.html
[en] What is Copyleft?
[ta] காபிலெப்ட் என்றால் என்ன?
licenses/gpl-howto.html
[en] How to use GNU licenses for your own software
[ta] குனு உரிமங்களை உங்களுடைய சொந்த மென்பொருளுக்கு எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
licenses/gpl-violation.html
[en] Violations of the GNU Licenses
[ta] குனு உரிமங்களின் மீறல்கள்
licenses/why-assign.html
[en] Why the FSF gets copyright assignments from contributors
[ta] கட்டற்ற மென்பொருள் அமைப்பு ஏன் பங்களிப்போரிடமிருந்து காப்புரிமையை அளிக்கக் கேட்கிறது
licenses/why-not-lgpl.html
[en] Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library
[ta] நீங்கள் ஏன் நிறைவற்ற ஜிபிஎல்ஐ உங்களது அடுத்த நிரலகத்துக்கு பயன்படுத்த கூடாது
links/companies.html
[en] Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled
[sq] Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar
philosophy/philosophy.html
[en] Philosophy of the GNU Project
[sq] Filozofia e Projektit GNU
philosophy/15-years-of-free-software.html
[en] 15 Years of Free Software
[sq] 15 Vjet Software të Lirë
philosophy/amazon-nat.html
[en] Amazon Letter from Nat
[sq] Letra për Amazon-ën nga Nat-i
philosophy/amazon-rms-tim.html
[en] Letter from RMS to Tim O'Reilly
[sq] Letër e RMS për Tim O'Reilly
philosophy/basic-freedoms.html
[en] Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet
[sq] Liria e Fjalës, Shtypit, dhe Shoqërimit në Internet
philosophy/can-you-trust.html
[en] Can You Trust Your Computer?
[ta] தங்கள் கணினியினைத் தங்களால் நம்ப முடியுமா?
philosophy/categories.html
[en] Categories of free and nonfree software
[ta] கட்டற்ற மற்றும் கட்டுடைய மென்பொருட்களின் வகைகள்
philosophy/fighting-software-patents.html
[en] Fighting Software Patents - Singly and Together
[ta] மென்பொருள் படைப்புரிமத்தை எதிர்த்து - கூட்டாகவும் தனியாகவும்குனு திட்டம்
philosophy/fire.html
[en] Copyrighting fire!
[sq] Vënia e zjarrit nën të drejta kopjimi!
[ta] பதிப்பும் நெருப்பும்!
philosophy/free-doc.html
[en] Why Free Software needs Free Documentation
[ta] கட்டற்ற மென்பொருளும் கட்டற்ற ஆவணங்களும்
philosophy/free-software-even-more-important.html
[en] Free Software Is Even More Important Now
[sq] Software-i i Lirë Tani Është Edhe Më i Rëndësishëm
philosophy/free-sw.html
[en] What is free software?
[sq] Ç’është software-i i lirë?
[ta] கட்டற்ற மென்பொருள் - விளக்கம்
philosophy/freedom-or-power.html
[en] Freedom or Power?
[sq] Liri apo Pushtet?
philosophy/fs-translations.html
[en] Translations of the term “free software”
[sq] Përkthime të termit “software i lirë”
philosophy/loyal-computers.html
[en] What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?
[sq] Ç’do të Thotë Që Kompjuteri Juaj të Jetë Besnik?
philosophy/not-ipr.html
[en] Did You Say “Intellectual Property”? It's a Seductive Mirage
[ta] அறிவுசார் சொத்து எனும் அபத்தம்!
philosophy/open-source-misses-the-point.html
[en] Why Open Source misses the point of Free Software
[sq] Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Software-it të Lirë
[ta] திறந்த மென்பொருட்கள் ஏன் கட்டற்ற மென்பொருட்களாகா!
philosophy/shouldbefree.html
[en] Why Software Should Be Free
[ta] மென்பொருள் ஏன் கட்டற்று இருக்க வேண்டும்
philosophy/surveillance-vs-democracy.html
[en] How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
[sq] Sa Mbikëqyrje Mund të Përballojë Demokracia?
philosophy/who-does-that-server-really-serve.html
[en] Who does that server really serve?
[sq] Kujt i shërben në të vërtetë ai shërbyes?
philosophy/why-free.html
[en] Why Software Should Not Have Owners
[ta] மென்பொருட்கள் ஏன் உரிமையாளர்களைக் கொண்டிருத்தலாகாது
philosophy/words-to-avoid.html
[en] Words to Avoid (or Use with Care) Because They Are Loaded or Confusing
[sq] Fjalë Që Duhen Shmangur (ose Përdorur me Kujdes) Ngaqë Janë Me Spec ose Ngatërruese
press/press.html
[en] FSF and GNU Press Information
[sq] Informacione për Shtypin mbi FSF-në dhe GNU-në
server/server.html
[en] About GNU Servers
[sq] Rreth Shërbyesve GNU
server/irc-rules.html
[en] Rules and guidelines for the official GNU and FSF IRC channels
[sq] Rregulla dhe udhëzime për kanalet zyrtare IRC mbi GNU-në dhe FSF-në
server/mirror.html
[en] Using and running mirrors
[sq] Përdorim dhe xhirim pasqyrash
server/takeaction.html
[en] Take Action
[sq] Hidhuni Në Veprim
server/tasks.html
[en] Tasks to do for www.gnu.org
[sq] Punë që duhen bërë për www.gnu.org
server/standards/README.editors.html
[en] Guidelines for Writing Web Pages at www.gnu.org
[sq] Udhëzime për Krijim Faqesh Web te www.gnu.org
server/standards/README.translations.html
[en] Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org
[sq] Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org
server/standards/webmaster-quiz.html
[en] Volunteer Webmaster Quiz
[sq] Provë për Vullnetar Webmaster
software/software.html
[en] GNU Software
[sq] Software GNU
software/devel.html
[en] GNU Development Resources
[sq] Burime GNU për Programim
software/gethelp.html
[en] Getting help with GNU software
[sq] Si të kihet ndihmë rreth software-it GNU
thankgnus/thankgnus.html
[en] Thank GNUs
[sq] Falënderime nga GNU

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.