GNU FreeFont
Thaana

Thaana Unicode range U0780–U07B1

ހށނރބޅކއވމފދތލގޏ
ސޑޒޓޔޕޖޗޘޙޚޛޜޝޞޟ
ޠޡޢޣޤޥަާިީުޫެޭޮޯ
ްޱ              

sample

UDHR, Article 1 in Maldivian (ދިވެހި)

ހުރިހާ އިންސާނުންވެސް ދުނިޔެއަށް އުފަންވަނީ، މިނިވަންކަމުގައި، ހަމަހަމަ ޙައްޤުތަކަކާއެކު، ހަމަހަމަ ދަރަޖައެއްގައި ކަމޭހިތެވިގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހެޔޮ ވިސްނުމާއި، ހެޔޮބުއްދީގެ ބާރު އެމީހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކާމެދު އެމީހުން މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ، އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ރޫޙެއްގައެވެ.

See UDHR in Maldivian

Sample ޓޯމީހޫބޮ އަވޭފާދި ޏަޞޭޑުޔް ޒެޘޯ text in Thaana

See Thaana Unicode Fonts