Previous: gsoelim, Up: gsoelim


6.8.1 Invoking gsoelim