Introductions

"Ita" is used as you is always polite to strangers.

"O" for "you" is familiar usage.

What is your name?

Ita nia naran sa? (ita=polite)

What is your name?

O nia naran sa? (To servants)

My name is John.

Ha'u nia naran John.

My fiend's name is Robert.

Ha'u nia belu nia naran Robert.

What is your wife's name?

Ita nia kaben naran sa?

My wife's name is Betty.

Ha'u nia kaben naran Betty.

How old are you?

Ita tinan hira? (ita=polite)

When will you give birth?

Ita fo hahouris uain hira? (or bain hira?)

When is your birthday?

Bain hira (uain hira) mak o halo o nia tinan?

In my house we have two children

Iha ha'u nia uma, ami iha oan rua.

Where do you live?

Ita hela iha ne'e be? (ita=polite)

Where are you going?

Ita ba iha ne'e be?

I live in Fatu Kai.

Hau hela iha Fatu Kai.

What is the name of your village?

Ita nia knua naran sa? (ita-polite)

How many days can we stay here?

Ami bele hela iha ne'e, loron hira?

You can stay as long as you wish.

Ita futar bele hela nafatin.

What is the time?

Oras ne'e, tuku hira?

What is that?

Buat ne'e sa?