English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]  

To tłumaczenie może nie uwzględniać zmian od 2017-10-14 dokonanych w oryginale angielskim. Możecie podejrzeć zmiany. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi utrzymywania tłumaczeń tego artykułu, proszę odwiedzić stronę tłumaczeń.

Opinia FSF na temat Apple Public Source License (APSL) 2.0

Apple Public Source License (APSL) w wersji 2.0 zalicza się do licencji wolnego oprogramowania. Prawnicy firmy Apple pracowali wraz z FSF nad stworzeniem takiej licencji, którą można by zaliczyć do tej kategorii. Problemy poprzednio opisane na tej stronie pozostają nadal potencjalnym kłopotem w przypadku innych możliwych licencji, ale nie dotyczą wersji 2.0 APSL. Zachęcamy wszystkich, którzy używają jakiejkolwiek wersji oprogramowania firmy Apple wydanego na licencji APSL, do korzystania z warunków wersji 2.0 tej licencji zamiast stosowania się do warunków z wcześniejszych wersji.

W wersji 2.0 APSL definicja [programu] „wdrożonego zewnętrznie” została zawężona w taki sposób, że odpowiednio respektuje swobody użytkowników. FSF zawsze stała na stanowisku, że wolność Wolnego Oprogramowania należy się w pierwszym rzędzie użytkownikom tego oprogramowania. Technologie w rodzaju aplikacji internetowych zmieniają sposób, w jaki użytkownicy współdziałają z programami. APSL 2.0, podobnie jak GNU Affero GPL, usiłuje bronić wolności tych, którzy używają oprogramowania w podobny nowatorski sposób, bez nadmiernego wtrącania się w prywatność użytkowników lub utrudniania im korzystania z wolności do użytkowania programów.

FSF uważa teraz APSL za licencję wolnego oprogramowania z dwoma znaczącymi problemami praktycznymi, przypominającymi NPL:

Z tego powodu zalecamy, żebyście nie wydawali nowych programów na tej licencji, ale używanie i ulepszanie oprogramowania, które wydali na niej inni jest w porządku.

Prócz tego, musimy pamiętać, że na APSL wypuszczana jest tylko część kodu Mac OS X. Nawet gdyby poprawiono krytyczne usterki, nawet gdyby przyłożono się do usunięcia praktycznych trudności związanych z APSL, nie byłoby z tego żadnego pożytku dla pozostałych części Mac OS X, których kodu w ogóle się nie publikuje. Nie wolno nam oceniać całej firmy tylko po części jej działań.

GNU-Darwin to takie połączenie systemów GNU i Darwin, które ma zawierać wyłącznie wolne oprogramowanie.

DO GÓRY STRONY


[logo FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.