English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]  

To tłumaczenie może nie uwzględniać zmian od 2017-10-14 dokonanych w oryginale angielskim. Możecie podejrzeć zmiany. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi utrzymywania tłumaczeń tego artykułu, proszę odwiedzić stronę tłumaczeń.

Opinia FSF na temat Apple Public Source License (APSL) 2.0

Apple Public Source License (APSL) w wersji 2.0 zalicza się do licencji wolnego oprogramowania. Prawnicy firmy Apple pracowali wraz z FSF nad stworzeniem takiej licencji, którą można by zaliczyć do tej kategorii. Problemy poprzednio opisane na tej stronie pozostają nadal potencjalnym kłopotem w przypadku innych możliwych licencji, ale nie dotyczą wersji 2.0 APSL. Zachęcamy wszystkich, którzy używają jakiejkolwiek wersji oprogramowania firmy Apple wydanego na licencji APSL, do korzystania z warunków wersji 2.0 tej licencji zamiast stosowania się do warunków z wcześniejszych wersji.

W wersji 2.0 APSL definicja [programu] „wdrożonego zewnętrznie” została zawężona w taki sposób, że odpowiednio respektuje swobody użytkowników. FSF zawsze stała na stanowisku, że wolność Wolnego Oprogramowania należy się w pierwszym rzędzie użytkownikom tego oprogramowania. Technologie w rodzaju aplikacji internetowych zmieniają sposób, w jaki użytkownicy współdziałają z programami. APSL 2.0, podobnie jak GNU Affero GPL, usiłuje bronić wolności tych, którzy używają oprogramowania w podobny nowatorski sposób, bez nadmiernego wtrącania się w prywatność użytkowników lub utrudniania im korzystania z wolności do użytkowania programów.

FSF uważa teraz APSL za licencję wolnego oprogramowania z dwoma znaczącymi problemami praktycznymi, przypominającymi NPL:

Z tego powodu zalecamy, żebyście nie wydawali nowych programów na tej licencji, ale używanie i ulepszanie oprogramowania, które wydali na niej inni jest w porządku.

Prócz tego, musimy pamiętać, że na APSL wypuszczana jest tylko część kodu Mac OS X. Nawet gdyby poprawiono krytyczne usterki, nawet gdyby przyłożono się do usunięcia praktycznych trudności związanych z APSL, nie byłoby z tego żadnego pożytku dla pozostałych części Mac OS X, których kodu w ogóle się nie publikuje. Nie wolno nam oceniać całej firmy tylko po części jej działań.

GNU-Darwin to takie połączenie systemów GNU i Darwin, które ma zawierać wyłącznie wolne oprogramowanie.

TOP

[logo FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP