Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2015-10-05 a l' original anglès.

Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Assaigs i articles

Aquesta secció conté una sèrie d'articles que descriuen la filosofia del moviment per al programari lliure, la qual ens impulsa a desenvolupar el sistema operatiu lliure GNU.

Mantenim també una llista dels articles més recents.

També mantenim una llista de les Organitzacions que treballen per la llibertat en el desenvolupament informàtic i en les comunicacions electròniques.

Sobre el programari lliure

L'essència del programari lliure és la llibertat: la gent hauria de ser lliure d'utilitzar el programari de totes les maneres socialment útils. El programari es diferencia dels objectes materials (com les cadires, els sandvitxos o la benzina) pel fet que pot ser copiat i modificat molt més fàcilment. Aquestes possibilitats fan del programari una eina extremadament útil. Creiem que els usuaris de programari haurien de poder fer ús d'aquestes possibilitats.

Sobre el Sistema Operatiu GNU

Llicències de programari lliure

Lleis i aspectes legals

Patents

Gestió de Restriccions Digitals (DRM)

L'expressió propagandística «propietat intel·lectual»

Serveix de xarxa

Temes socials i culturals

Miscel·lània

Terminologia i definicions

Mantenint la llibertat del programari

Humor filosòfic