English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   dansk [da]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

This translation may not reflect the changes made since 2002-05-21 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Essays og artikler

Vi vedligeholder også en liste med organisationer, som arbejder for frihed indenfor computer udvikling og elektronisk kommunikation.

Om fri software

Fri software er et spørgsmål om frihed. Folk bør være frie til at bruge software på alle almen brugbare måder. Software adskiller sig fra fysiske objekter, såsom: stole, sandwiches og benzin, idet software meget nemmere kan kopieres og ændres. Disse muligheder gør software så brugbart som det er. Vi mener, at software-brugere bør være istand til at gøre brug af dem.

Om GNU-operativsystemet

Licens til fri software

Love og samfundsspørgsmål

Digital Restriktioner Management

Patenter

Kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål

Diverse

Terminologi og definitioner

Flere filosofiens artikler

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP