English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   dansk [da]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$42,980
$450,000

This translation may not reflect the changes made since 2002-05-21 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Essays og artikler

Vi vedligeholder også en liste med organisationer, som arbejder for frihed indenfor computer udvikling og elektronisk kommunikation.

Om fri software

Fri software er et spørgsmål om frihed. Folk bør være frie til at bruge software på alle almen brugbare måder. Software adskiller sig fra fysiske objekter, såsom: stole, sandwiches og benzin, idet software meget nemmere kan kopieres og ændres. Disse muligheder gør software så brugbart som det er. Vi mener, at software-brugere bør være istand til at gøre brug af dem.

Om GNU-operativsystemet

Licens til fri software

Love og samfundsspørgsmål

Digital Restriktioner Management

Patenter

Kulturelle og samfundsmæssige spørgsmål

Diverse

Terminologi og definitioner

Flere filosofiens artikler

BACK TO TOP


[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.