English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   dansk [da]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$69,528
$450,000

This translation may not reflect the changes made since 2002-05-21 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Ensaios e Artigos

Tamén temos unha lista dos artigos máis recentes.

Nós tamén temos unha lista de Organizacións que traballan pola liberdade no Desenrolo de Computadores e Comunicacións Electrónicas.

Sobre o Software Libre

O software libre é unha cuestión de liberdade: a xente debería ser libre de usa-lo software de tódolos xeitos que sexan socialmente productivos. O software difire dos obxectos materiais—como cadeiras, bocadillos e gasolina—en que pode ser copiado e cambiado moito máis facilmente. Estas posibilidades fan que o software sexa tan útil como é, e cremos que os seus usuarios deberían te-la posibilidade de usalas.

Sobre o sistema operativo GNU

Sobre a Licencia do Software Libre

Leis e Sociedade

Patentes

Xestión Dixital de Restricións (DRM)

Cuestións Culturais e Sociais

Variado

Terminoloxía e Definicións

BACK TO TOP


 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.