English [en]   български [bg]   dansk [da]   Deutsch [de]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   română [ro]   русский [ru]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$38,497
$450,000

This translation may not reflect the changes made since 2002-05-06 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Andre ideer

Disse artikler beskriver andre folks filosofiske meninger til støtte for fri software eller relaterede emner. De støtter ikke GNU-projektet direkte, men vi er mere eller mindre enige med dem.

Mange af organisationerne, som arbejder for frihed indenfor computer udvikling og elektronisk kommunikation har også filosofiske meninger, som støtter fri software eller relaterede emner.

Flere filosofiens artikler

BACK TO TOP


 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.